Ngôn ngữ
57

Giám mục Fellay: Các cuộc đàm phán với Rome đã đi đến một "Một sự bế tắc nhất định"

Hội Thánh Pius X (SSPX) đại diện cho mọt thứ trong quá khứ của Giáo Hội mà được gọi là Truyền Thống, theo Đức Cha Bernard Fellay, lãnh đạo cấp cao của SSPX. Nói với onepeterfive.com (ngày 8 tháng …
Viết một bình luận …