Clicks283
Sacerdos Hyacinthus

Poznajemy język łaciński (11) - Aniele Boży...

Rzymski katolik chętnie się kształci.
Rzymski katolik chętnie przyswaja język łaciński.
Rzymski katolik chętnie posługuje się językiem łacińskim.

Aniele Boży... - tekst i AUDIO:
Orátio ad Ángelum Custódem