Ngôn ngữ
Lượt xem
26
vi.news

Francis có "sự tiếp nối hoàn hảo" với người tiền nhiệm - Thượng cấp của SSPX

Giáo hoàng Francis có tính cách "rất đặc biệt" và cách giao tiếp mới, Cha Davide Pagliarani, Thượng cấp của Hiệp hội Thánh Pius X, đã nói với Fsspx.news (ngày 21 tháng 1, video tiếng Pháp dưới đây).

Kể từ Vatican II, đã có những giáo hoàng có tính "bảo thủ" hơn với "ngôn ngữ truyền thống" hơn và những giáo hoàng như Francis, thích thể hiện mình một cách "tự do", Pagliarani giải thích.

Tuy nhiên, ông lưu ý rằng cả hai đều thuộc về "cùng một quy trình" của Vatican II, chỉ với các phương thức biểu đạt khác nhau.

Pagliarani tuyên bố rằng có những yếu tố đặc biệt chỉ riêng của Francis nhưng kết luận rằng ông đang có "sự tiếp nối hoàn hảo" với những người tiền nhiệm.

#newsAattkvywod