Ngôn ngữ
Lượt xem
39
vi.news

Burke: Ý tưởng của Francis rằng "Một số giáo huấn mới" có thể được tạo ra thì "đơn giản là sai"

Hiến pháp tông đồ tháng 9 của Giáo hoàng Francis, Episcopalis Communio, vè Hội nghị Giám mục là một "vấn đề khó khăn", Đức Hồng y Raymond Burke đã tuyên bố.

Ông nói với TheWandererpress.com (ngày 5 tháng 12) rằng tài liệu này cần phải được xem xét và phê bình toàn diện bởi vì "không có khả năng nào mà một Hội nghị có thể tạo ra một Giáo huấn bình thường" như tuyên bố của hiến pháp.

Burke gọi đó "đơn giản là sai" khi Giáo hoàng, tự mình hoặc cùng với một Hội nghị có thể tạo ra "một số Giáo huấn mới".

Về Dubia, Burke cho rằng sẽ "rất khó xảy ra" việc Francis sẽ trả lờ,i mặc dù "các tín hữu xứng đáng nhận được câu trả lời" và câu hỏi của thời điểm này là làm thế nào có thể đưa ra phản hồi như vậy.

Hình ảnh: Raymond Burke, #newsFmakugburi
vi.news nhắc đến bài đăng này trong "Trả lời các Dubia sẽ không cứu được một linh hồn nào cả" - Hồng y Napier.