Jazyk
Zobrazení
1 tis.
Samson1 2 5

Modlitba malého exorcismu.

Panno Maria Královno Nebe, Královno andělů, která jsi od počátku obdržela od Boha moc a poslání potřít hlavu Satanovu, pokorně prosíme, pošli pluky svých svatých andělů, aby pekelné duchy pronásledovali, všude je přemohli, jejich opovážlivost zahanbili a uvrhli zpět do propasti pekelné. Kdo je jako Bůh. Svatí andělé a archandělé braňte nás, opatrujte nás, ochraňujte nás. A ty naše Něžná Matko buď naší láskou a nadějí. Přijď Duchu svatý se svými milostmi a dary do srdcí našich, do srdcí všech lidí, obnov tvář země, dej světu pravý mír a pokoj pro Nejdražší krev a přesvaté rány našeho Pána Ježíše Krista. Amen.
Samson1 zmínil tento příspěvek v Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, neváhejte a neochabujte ve své víře. Nejste samy. Můj Syn ….
Samson1
Kdysi se mi tahle modlitba dostala v psaném textu do rukou. Bylo tam psáno, že se Satan bude snažit tuto modlitbu sprovodit ze světa. Já se ji naučil nazpaměť a denně se ji modlím. Kdybych se ji nenaučil opravdu nevím, kde bych tu modlitbu hledal. Kdysi jsem se ji modlil s jedním knězem a on následně říkal, že když jsem odešel chtěl přiložit do kamen, že mu vyšlehl oheň do tváře.