Jazyk
Pozretia
286
csk.news 2 1

Taliansky biskup, ktorí sa stavia nad Evanjelium propaguje napravenie cudzoložstva bez konverzie

Mantua-ský biskup Marco Busca, 53, Taliansko, verejne tvrdil, že môže naprávať cudzoložstvo bez toho, aby od cudzoložníkov vyžadoval zmenu svojho života. V pastorálnom liste z 30. novembra tvrdil:

"Odvtedy sa tí veriaci, ktorí sú rozvedení a opätovne zosobášení, alebo ktorí, akokoľvek, žijú v druhom, stabilnom vzťahu, môžu zaviesť cirkevnú cestu zmierenia, čo v niektorých prípadoch môže viesť k možnosti opätovného prístupu k sviatosť pokánia a eucharistickému prijímaniu. Označenia diecézy pre túto cestu sú obsiahnuté v malom dokumente, ktorý je už k dispozícii vo všetkých farnostiach. "

S týmto oznámením sa Busca postavil nad evanjelium a Katolícku Cirkev. Otvorene podporuje vytrvalosť v smrteľnom hriechu, a preto sa považuje za kacíra.

#newsOxftuohpwk
Napísať komentár
henta
menhir před 1 hodinou
Velmi citlivé téma

Ano Menhire správně!
Cesta pana Bergoglia vede do pekla
všechny kteří ho následují a berou
jako normu cizoložství.

Od začátku co tento Neřád otevřel
toto téma, jsem tvrdila: Nechte ať si
to cizoložníci vyřídí sami mezi Kristem Pánem.
Nemůže se to dát veřejně jako norma a dát
jim všechny výsady Dětí Božích. To nechte
k Soudu!

p.s. Myslím, že bývalá … Viac
Napísať komentár
menhir
Velmi citlivé téma. Na jedné straně máme jasné vyjádření našeho Pána:
3Přistoupili k němu farizeové, aby ho pokoušeli. Říkali: „Je dovoleno, aby člověk propustil svou ženu z jakéhokoli důvodu?“ 4On jim odpověděl: „Nečetli jste, že ten, který stvořil člověka, od počátku ‚učinil je jako muže a ženu‘? 5A řekl: ‚Proto člověk opustí otce i matku a přilne ke své ženě a ti dva budou jedno tělo‘, 6takže … Viac
Napísať komentár