Clicks888
ŚW.FILOMENA
1

MATKA BOŻA: Apeluję do serc Moich dzieci, aby się modliły za Nasze maleństwa, które zamordowano w łonach ich matek...

Chrzest Dzieci Nienarodzonych

Chrzest dzieci nienarodzonych ma w Polsce imprimatur Biskupa Jana Chrapka.

"Oto spojrzenie Pana nad tymi, którzy się Go boją i czekają na Jego Miłosierdzie, aby wybawił ich dusze od śmierci i zachował przy życiu." (Ps. 33. 18-19).

Wierzę w Boga Ojca ...

(pokropić wodą święconą we wszystkich kierunkach)

Wy wszystkie, które we dnie i w nocy urodziłyście się martwe i jeszcze martwe się urodzicie, wy wszystkie, które zostałyście zabite w łonie matek i jeszcze zabite będziecie, wszystkie które urodzone zmarłyście bez Chrztu Świętego i jeszcze umrzecie, abyście otrzymały życie wieczne przez Jezusa Chrystusa Pana naszego Amen.

Mario, Józefie, Janie ...........(podać imię Patrona dnia lub inne imiona świętych)

Ja was, według imion, które niech Pan Bóg w Swej łaskawości wam da, chrzczę:
W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. ✞✞✞

"Tak mówi Pan Bóg: - Nie lękaj się, bo cię wykupiłem i wezwałem cię po imieniu: - tyś mój!"

"Śpiewajcie Panu i sławcie Jego imię. Każdego dnia głoście Jego zbawienie i rozgłaszajcie, cuda wśród wszystkich narodów". (Ps. 96.2- 3).

"Na wieki będę chwalił łaski Pana i moimi ustami będę głosił Twą wierność przez wszystkie pokolenia. Alleluja, Alleluja, Alleluja".

Ojcze Nasz ... Zdrowaś Mario... Chwała Ojcu ...

Modlitwa
Drogi Zbawicielu, daj im Imiona Twoich Świętych i zmyj Twoją Krwią brud grzechu pierworodnego, by mogły razem z Tobą radować się wieczną chwałą w Niebie i na wieki cześć Ci oddawać. Amen.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Najdroższą Krew Chrystusa, przez Najśw. Serce Jezusa i Maryi dla otrzymania darów Ducha Św. dla ratowania dusz i nienarodzonych dzieci.
Amen.

"Bóg sprawi, że woda święcona Mocą Bożą spłynie na główkę chrześniaka i każdemu osobno wyznaczy imię, według ilości wody święconej ... ilekroć byście to czynili, nie będzie tego nigdy za wiele - tak często będą wam te małe dusze, którym otworzyliście Niebo - darowane !

______________

Wyjątek z orędzia Matki Bożej: ( ... ) apeluję do serc Moich dzieci, aby się modliły za Nasze maleństwa, które zamordowano w łonach ich matek, a które teraz idą do otchłani nie z własnej winy - ale potrzebują Chrztu, aby uzyskać wstęp do Królestwa Mojego Boskiego Syna.

Modlitwy, o które proszę, to modlitwy, które Mój Boski Syn podyktował wiele lat temu. ( ... ) "Chcę wzruszyć wasze serca, abyście podjęli się wielkiej modlitwy - pamiętajcie o dzieciach nienarodzonych ... kara wisi nad światem za przyczyną wielu matek, które pozbawiły życia własne dzieci. ( ... ) Te dzieci płaczą ... trzeba je ratować ... one czekają na wasze modlitwy, na waszą pomoc ... tych dzieci jest wiele milionów .. Każdego dnia dokonuje się kilkanaście tysięcy tych zbrodniczych zabiegów! Pomóżcie Mi ratować, ratować te dzieci i matki! Proszę was, abyście przynajmniej raz w tygodniu chrzcili te dzieci wodą święconą, nadawali im imiona według prawa Bożego ... jesteście zobowiązani do tego na mocy Ducha Świętego wypełnić ten obowiązek względem Kościoła i Boga. ( ... )

za: www.onet.pl

_______________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:


Modlitwa z prośbą o chrzest nienarodzonych - adam-czlowiek.blogspot.com/…/modlitwa-z-pros…

Ks. Stanisław Małkowski: Zabijanie dzieci poczętych ustawowo uprawnione jest postacią kultu demona.
mario3gd.onet.pl and one more user like this.
mario3gd.onet.pl likes this.