Jazyk
Zobrazení
305
Beno 10 4

Starý a Nový zákon?

Písmo svaté je rozděleno do dvou částí. Kdosi kdysi nesprávně tyto části pojmenoval Starý zákon a Nový zákon. To pojmenování je ale zavádějící.

Pokud se do systému zanese nesprávný pojem, pak veškeré myšlenkové konstrukce obsahující vadný pojem budou mimo realitu. Když budeme uvažovat o starém a novém zákoně, pak nutně musíme ten starý považovat za překonaný. Vždyť zákon nový ten starý nahrazuje.

Jenže tak to není. Je jen jeden Zákon a ten stále platí. Bůh nevydal žádný nový. Nějaký nepozorný (v lepším případě) teolog nahradil slovo smlouva slovem zákon a zmatek je na světě.

A skutečně, vedle sebe jsou jedna a druhá smlouva. Obě platné.

Ovšem dejte dobrý pozor, obě smlouvy uzavřel Hospodin s Izraelem.
Napsat komentář
Beno
Církev učí a posluchači jsou různě nadaní k chápání. V praxi to znamená, co posluchač, to unikátní výklad. Tomu v zevních podmínkách, ve kterých se zástup nachází, nelze zabránit. Z toho důvodu vznikalo a vznikat bude mnoho menších uskupení, ve kterých se sdružují lidé podle úrovně a způsobu chápání.
K pramenu pravdy lze dojít pouze následováním Krista. Konáním toho, co učil.
Pravda je v … Více
ceskoslo
Církev učí přesně to, co říká mike.
Sard
Církev ale učí něco jiného.
mike084 před 13 minutami
prečo to henta potom rovno nenapísala? lebo henta to zjavne myslela tak že slušný žid je za vodou a nemusí sa stať Katolíkom ale no ono musí v Nebi máte iba Katolíkov Cirkev víťazná voláme ľudí v Nebi iba tak z nudy asi a očistec nie je žiadna druhá šanca to je tiež Cirkev ale trpiaca a ľudia v nej smerujú k účasti v … Více
Sard
Jak to sleduju, pokaždé, když se tu cituje Pán Ježíš, tak to vyvolá vlnu zděšení u popletených antisemitů.
Beno
Alica, tvůj autor lhal, když o Marii a Ježíšovi tvrdil: Oba jsou v podstatě mimo národ židovský. Antisemitismus
Ze lži ho usvědčuje sám Ježíš, který samaritánce své židovství vyznal:
21Ježíš řekl jí: „Ženo, věř mi, že přichází hodina, kdy nebudete se klaněti Otci ani na této hoře ani v Jerusalemě.22Vy se klaníte tomu, čeho neznáte; my se klaníme tomu, co známe, poněvadž spása jest ze Židů.… Více
Sard se to líbí. 
henta se to líbí. 
Sard
Takhle se nechat obelstít, že Zákon neplatí!
Přítel
Já si zvolil Ježíše. Nejdříve mne ale povolal Bůh.
Přítel
Bůh nechce, aby každý rozuměl.
miňocraft se to líbí. 
Beno zmínil tento příspěvek v Kardinál Cupich klame na verejnosti, nazýva Amoris Laetitia "Revolúciou".
Beno
Zákon stále platí. Co ale znamená zemřít zákonu?
4Právě tak, moji bratři, jste i vy zemřeli Zákonu skrze tělo Kristovo, abyste se oddali jinému, tomu, který byl vzkříšen z mrtvých, abychom přinesli ovoce Bohu. 5Neboť když jsme byli v těle, působily v našich údech hříšné vášně probouzené Zákonem, aby přinesly ovoce k smrti. 6Nyní však jsme byli zproštěni Zákona, když jsme zemřeli tomu, čím jsme … Více
sulnadzlato se to líbí. 
Beno
Naplnit neznamená zrušit. Zákon stále platí.
17Nemyslete, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit.18Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se to všecko nestane.19Kdyby tedy někdo zrušil jedno z těchto přikázání - a třebas i to nejmenší - a tak učil lidi, bude v nebeském království … Více
sulnadzlato se to líbí.