Język
Wyświetlenia
1,7 tys.
ŚW.FILOMENA 2 2

JEZUS DO KAPŁANÓW: Już wkrótce zostaniecie poproszeni, abyście okazali wierność fałszywemu prorokowi

JESUS: Changes to be introduced in the Church, which will contradict the Word of God

13.09.2011, 15:15

M
oja szczerze umiłowana córko, to jestem Ja, Jezus Chrystus, Który przyszedł w ciele. Teraz Moje Najświętsze Słowo musi być wszędzie wysłuchane przez Moje wyświęcone sługi. Wszyscy Moi wyznawcy muszą dzielić się tymi Orędziami z Moimi wyświęconymi sługami wszystkich wyznań chrześcijańskich. Istotne jest, aby byli zachęcani do słuchania Mojego Słowa w tym kluczowym momencie, zanim zostaną rozdarci i podzieleni na dwa obozy.

Dzieło zwodziciela przeniknęło Mój Kościół na każdym poziomie. Teraz już wkrótce - powoli, ale z pewnością - zobaczycie, jak będzie się ograniczać Msze Święte.

Zobaczycie zniesienie specjalnych modlitw, a niektóre sakramenty, takie jak spowiedź, zaczyna się umniejszać. Wzywam teraz Moje wyświęcone sługi do wysłuchania Mnie i modlitwy o rozeznanie.

To Ja jestem Tym, Kto wzywa was teraz, abym mógł ratować wasze stado. To Ja jestem Tym, Kto chce otworzyć wasze serca, byście mogli planować podczas tego końca czasów, zapowiadających zupełnie Nowy Początek dla świata.

Już wkrótce zostaniecie poproszeni, abyście okazali wierność fałszywemu prorokowi.

Dostrzeżcie w nim tego, kim on jest, i osądźcie jego czyny, aby zobaczyć, jakie przynoszą owoce. Bo owoce, które on i jego zniewoleni wielbiciele przyniosą, będą zepsute aż do szpiku. Jeden ich kęs zniszczy waszą wierność wobec Mnie. Dwa kęsy lub więcej wbiją taki klin między was a Moje Najświętsze Serce, że wejście do Królestwa Mojego Ojca będzie dla was prawie niemożliwe.

Obserwujcie teraz uważnie zmiany, które zobaczycie, jak będą się pojawiać w obrębie waszej własnej posługi. Niektóre z tych zmian nie będą się na początku wydawać problemem. Ale w miarę upływu czasu pewne zmiany zostaną wam narzucone i zostaniecie urobieni do przełknięcia kłamstw. Te kłamstwa będą pochodzić od szatana i będą ubrane w owczą skórę.

Wy, którzy jesteście czystego serca, natychmiast będziecie wiedzieli o przebiegłym złu w miejscu, które ma służyć do zniszczenia Mojego Kościoła na ziemi z jego własnych korytarzy, i rozpoznacie je.

Moja Prawda wywoła na całym świecie westchnięcie upokorzenia, kiedy Moi kapłani powiedzą, że z pewnością to proroctwo jest kłamstwem. Jedynym kłamstwem, którego będą musieli być świadkami, będzie to kłamstwo, które będą zmuszeni przyjąć, a które będzie w bezpośredniej sprzeczności z Moim Pismem Świętym, danym ludzkości od samego początku. Nigdy nie pozwólcie sobie na akceptację jakiejkolwiek innej prawdy niż ta, która jest zawarta w świętej Biblii.

Zostanie wprowadzonych wiele zmian, które będą sprzeczne ze Słowem Mojego Ojca Przedwiecznego. Te zmiany, Moi wyświęceni słudzy, nie będą Boskiego pochodzenia i musicie odrzucić te nieprawdy, jeśli chcecie pozostać Mi wierni.

Obudźcie się. Powstańcie wobec tych kłamstw, którym będziecie musieli stawić czoła. Nigdy ich nie akceptujcie.

Słowo Mojego Ojca Przedwiecznego nigdy się nie zmieni. Nigdy nie może być dopasowywane przez ludzkość. Wielu z was będzie tak zrozpaczonych, że poczują się odizolowani od swoich bratnich wyświęconych sług. Nie bójcie się, bo jest tylko jedna strona, którą możecie wybrać. Będzie to ta strona, po której stoję Ja. Innej strony nie ma.

Wasz umiłowany Zbawiciel
Jezus Chrystus

za: paruzja.info/2011.09.13_15-15.php

PILNE !!! PROSZĘ, PRZEŚLIJ DALEJ, UDOSTĘPNIJ WSZYSTKIM KAPŁANOM !!!

__________________________________________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

JEZUS: Poproszą kapłanów o okazanie wierności poprzez nową przysięgę pozostania wiernym Kościołowi


Fra Cristoforo: Za około miesiąc schizma

JEZUS: Orędzie do kapłanów, biskupów i kardynałów o fałszywym proroku / JESUS: Message to priests, Bishops and Cardinals about false prophet

JEZUS: On został wysłany, aby zdemontować Mój Kościół i rozedrzeć go na strzępy / JESUS: He has been sent to dismantle My Church and tear it up into little pieces

JEZUS: U podstaw wszystkiego będzie leżało zniszczenie komórki rodzinnej

JEZUS: Zbierzcie się i módlcie o zjednoczenie Moich wyświęconych sług...

MATKA ZBAWIENIA: Fałszywy prorok wprowadzi potężną wiarę ekumeniczną, co zadowoli każdego heretyka / Mother of Salvation:The false prophet will introduce a powerful ecumenical faith and this will satisfy every heretic

Dołącz do międzynarodowego czuwania modlitewnego ! JEZUS PROSI: Zbierzcie się i módlcie o zjednoczenie Moich wyświęconych sług...

Franciszek udzielił "ślubu" parze z dwójką dzieci. Po raz pierwszy zrobił to na pokładzie samolotu

Wizyta "papieża" w Chile: nieprzyjazna atmosfera, silne protesty i ważne tematy

Franciszek dostał 4 lata na przeróbkę Kościoła

🔥 LIST DO KAPŁANÓW: KOŚCIÓŁ W CZASIE WIELKIEGO ODSTĘPSTWA OD WIARY

I POSŁUCHAJ:

Plan "papieża" Franciszka w realizacji przysięgi lojalności i nowej Mszy ekumenicznej / "Pope" Francis Plan to Implement an Oath of Loyalty and a New Ecumenical Mass


Te Orędzia będą ostatnimi przekazywanymi wam przed Wielkim Dniem

POSŁUCHAJ RADIA PARUZJA Z ORĘDZIAMI Z KSIĘGI PRAWDY
ŚW.FILOMENA wspomniała ten post w 🔥 Episkopaty Azji, Meksyku, Panamy oraz biskupi grekokatoliccy stają w obronie Franciszka (fałszywe….
ŚW.FILOMENA
JEZUS: Teraz Moje Najświętsze Słowo musi być wszędzie wysłuchane przez Moje wyświęcone sługi. Wszyscy Moi wyznawcy muszą dzielić się tymi Orędziami z Moimi wyświęconymi sługami wszystkich wyznań chrześcijańskich. Istotne jest, aby byli zachęcani do słuchania Mojego Słowa w tym kluczowym momencie, zanim zostaną rozdarci i podzieleni na dwa obozy.