Clicks1.3K
Coburg
43

Katolícki ex-moslimovia kritizujú pápeža pre naivnosť, a ďaľšie správy

Katolícki ex-moslimovia kritizujú pápeža pre naivnosť

Vatikán, 3.1.2018 (kath.net) 021 627 – Bývalí moslimovia, ktorí sa stali katolíkmi, prosia pápeža Františka, aby „rýchlo zvolal synodu o nebezpečiach islamu“. Informovali o tom „Vatican News“. V otvorenom liste obviňujú pápeža, že nespoznáva ohrozenie Európy islamom a moslimskými utečencami a píšu:

„Nemožno hovoriť o pokoji a podporovať islam, ako sa zdá, že to robíte vy. Taká naivnosť voči islamu je samovražedná a veľmi nebezpečná!“

Po zozbieraní podpisov list pošlú pápežovi. List sa vo viacerých jazykoch šíri na internete. V liste sa konvertiti do Katolíckej cirkvi ďalej sťažujú:

„Mnohí z nás sa opakovane a viaceré roky pokúšali skontaktovať s vami, bez toho, že by sme niekedy dostali potvrdenie o prijatí listov alebo prosieb o stretnutie!“ Okrem toho sa v otvorenom liste uvádza otázka:

„Ak je islam dobré náboženstvo, ako sa zdá, že učíte, prečo sme sa teda stali katolíkmi?“ Posledný riadok listu informuje:

„Pravdepodobne sa pod tento list zo strachu pred represáliami nepodpíšu všetci bývalí moslimovia ...“

Doteraz list podpísalo 1452 osôb (stav z 3.1.2018 ráno) a možno nie sú všetci z nich bývalí moslimovia.

Nemecko – zasľúbená zem migrantov ...

Berlín, 3.1.2018 (kath.net) 021 628 – Bývalý prezident nemeckej Spolkovej spravodajskej služby (BND), August Hanning, dva roky po utečeneckej kríze urobil triezvu bilanciu pre noviny „Bild am Sonntag“. Hanning už na jeseň 2015 varoval pred teroristickými útokmi a rozvracaním spoločnosti, ak sa prúd utečencov nebude lepšie kontrolovať. Kritizoval, že hranice sú naďalej otvorené pre každého, kto tvrdí, že potrebuje azyl:

„Každý mesiac prichádza k nám asi 15 000 migrantov, a o veľkej časti z nich nevieme, kto sú a či nemajú zločineckú, či teroristickú minulosť. Toľko ľudí bez kontroly identity púšťať do krajín je z bezpečnostného hľadiska hrubou nedbanlivosťou. Medzi vnútornou bezpečnosťou a účinnou kontrolou vonkajších hraníc existuje nerozlučná súvislosť.“

Pre bývalého prezidenta spravodajskej služby ukazuje veľký počet útokov a pokusov o útok, aká napätá je situácia v Nemecku:

„Naša architektúra bezpečnosti sa musí naliehavo zlepšiť. Inak nám v Nemecku hrozí, že tu bude veľmi nepríjemný život. Nemecko je v rámci Európy zasľúbená zem pre azylantov a migrantov. Kladiem si otázku, ako dlho to vydržíme bez veľkého spoločenského rozvratu. Naša spoločnosť sa stala pestrejšou, ale aj etnicky rozoklanejšou – a tým aj nabitá potenciálom konfliktov.“

Migrácia – Severské krajiny už toho majú dosť!

Švédsko, 2.1.2018 (kath.net) 021 626 – Severské krajiny Európy už majú očividne dosť „vítacej kultúry pre migrantov“. Informovali o tom nemecké médiá ako „Focus“ a „Welt“. Pred niekoľkými dňami sa Dánsko rozhodlo, že zintenzívni kontroly na hraniciach s Nemeckom. Dôvodom je nebezpečie teroru, ktoré vychádza z radikalizovaných utečencov v Nemecku. Vo Švédsku už v r. 2015 ohlásili reštriktívnu azylovú politiku. Vtedy to so slzami ohlásila vtedajšia viceprezidentka v televízii. Vo Fínsku premiér v r. 2015 dokonca sľúbil, že chce prijať utečencov u seba doma. Aj tam sa už medzitým karta obrátila a odmieta sa zreteľne viac žiadostí o azyl ako v mnohých iných krajinách.

Amoris laetitia: Kazašskí biskupi odporujú pápežovi

Rím-Astana, 2.1.2018 (KAP) 021 628 – Traja biskupi v Kazachstane otvorene odporovali pripusteniu znovu zosobášených rozvedených v jednotlivých prípadoch ku sviatostiam, ako si to želá pápež František.

„Šírenie týchto cirkevne potvrdených pastoračných noriem spôsobilo rozsiahle a stále rastúce zmätenie medzi veriacimi a klérom. Ide o zmätenie, ktoré sa dotýka ústredných otázok náuky Cirkvi: sviatostného manželstva s rodinou, domácej cirkvi a sviatosti Najsvätejšej Eucharistie. ...

... Je to istý druh legitimovania cudzoložstva a v tomto zmysle zavedenia cudzoložstva do života Cirkvi,“
uvádza sa vo vyhlásení pomocného biskupaAtanázia Schneidera v Astane, metropolitu arcibiskupa Karagandy Tomasha Petra a arcibiskupa Jána Pawela Lengu s názvom:

„Sviatostné manželstvo - Priznanie sa k nezmeneným pravdám“.
Päťstránkový list, ktorý nesie dátum: „Slávnosť Svätej rodiny“ 31. decembra, podali cez nunciatúru aj do Vatikánu.

Vyhlásenie sa obracia proti pápežom potvrdeným normám Biskupskej konferencie Argentíny, podľa ktorých rozvedení po pastoračnom preskúmaní smú prijímať sviatosti, aj keď ich prvé manželstvo ešte existuje a žijú v ťažkom hriechu.

František prijal orientačnú pomôcku argentínskych biskupov k „Amoris laetitia“ do vatikánskeho vestníka a tým to vyhlásil za súčasť pápežskej náuky.
Biskup Schneider odôvodňuje svoju iniciatívu kultúrou diskusie, ktorú pápež podporuje:

„Nemôže byť, aby sa nijaký kňaz ani biskup neodvážil vyjadriť rozumný a odôvodnený názor!“ povedal biskup Schneider na našu telefonickú otázku v utorok v Astane. Pápež „sa musí tešiť“ zo spoločného zápasu o pravdu, ako povedal. V Cirkvi má vládnuť „kultúra slobody“. Schneider pritom poukazuje na Druhý vatikánsky koncil (1962-1965) a hovorí:
V Kazachstane po 70 rokoch komunizmu sú rozvody rozšírenou realitou. Napriek tomu majú katolíci vzhľadom na disciplínu sviatostí totálne inú mentalitu. Znovu zosobášeným rozvedeným by ani nenapadlo požadovať sväté prijímanie!“

Na otázku, či by katolíkom v iných spoločnostiach pripustil iné riešenia, povedal:
„Ak porušujú jasné Božie prikázanie, nemôže im byť sväté prijímanie nijakou pomocou! Evanjelium je už raz veľmi náročné. Pre znovu zosobášených rozvedených niet inej cesty ako sexuálna zdržanlivosť.“
Arcibiskup Lenga a jeho vtedajší pomocný biskup Schneider boli menovaní v r. 2011 pápežom Benediktom XVI. (2005-2013) do Arcidiecézy Karaganda. Arcibiskup Lenga odišiel v 60 rokoch do dôchodku, Schneider bol preložený do Astany. V Kazachstane sú štyri cirkevné oblasti so 7 aktívnymi, či emeritnými biskupmi. Tri diecézy a jedna apoštolská administratúra majú 106 100 katolíkov medzi 17,1 miliónmi obyvateľmi.

Bývalý nuncius v USA sa pridáva ku kritike A L

Rím, 3.1.2018 (kath.net) 021 629 - S arcibiskupmi Carlom Maria Viganòm a Luigim Negrim sa včera pridali k výzve „Sviatostné manželstvo – priznanie sa k nezmeneným pravdám“ troch kazašských biskupov aj dvaja talianski hodnostári.

Arcibiskup Carlo Maria Viganò bol dlhé roky apoštolským nunciom Svätého stolca v USA. Jeho brat je tiež kňazom a pátrom jezuitom.
Arcibiskup Luigi Negri bol do februára 2017 hlavou Arcidiecézy Ferrara-Commmachio.

Gender v Biblii – žurnalista reaguje na Schönborna

Viedeň, 2.1.2018 (kath.net) 021 625 - V Rakúsku sa vedie diskusia o novom jednotnom preklade Biblie a padajú obvinenia z genderového šialenstva už aj v Biblii. Nedávno sa témy chytil obľúbený žurnalista denníka „Kronen-Zeitung“ Tassilo Wallentin a kritizoval nový preklad Biblie. Kritika očividne priniesla tak veľa odozvy, že kardinál Schönborn videl potrebu verejne mu odpovedať.

Z Biblie nezmizol Adam, slovo Boh sa nenahradilo „JHVH“, ani „synovia“ sa nepremenovali na „deti“, napísal v stanovisku, ktoré je na webovej stránke Viedenského arcibiskupstva. Napríklad „Adam“ je hebrejské slovo pre výraz „človek“ a preto sa v Knihe Genezis väčšinou tak prekladá. „To bolo doteraz 11 miest, teraz ich je 15. Inde je aj v novom preklade Adam,“ upresňuje Schönborn.

Z hebrejského „JHVH“ – mena Boha – je teraz PÁN s veľkými písmenami „aby sa vedelo, že tu sa Boh oslovuje menom“. „Je stará tradícia Božie meno nevyslovovať, preto sa ani nevypisuje.“

Tam, kde sú v originálnom texte „synovia“, či „synovia a dcéry“, alebo „deti“ je to tak aj v novej verzii – „myslia sa obe pohlavia“. Ak napríklad apoštol Pavol hovorí o „synovstve“, zostáva to. No kde oslovuje celé spoločenstvo, sa teraz hovorí o „bratoch a sestrách“.
Zvláštny rozruch spôsobil aj údajný výmysel apoštolky Júnie v novom preklade, preto kardinál píše:

„Dvanásti apoštoli boli muži, na tom sa nič nezmení. Slovo ´posol = apoštol´ môže mať aj iný význam – teda napríklad ´hlásateľ Ježiša´. Všetci kresťania sú povolaní byť apoštolmi. V tom zmysle je ním Pavol aj iní ako napríklad prvá svedkyňa vzkriesenia Mária Magdaléna, alebo aj 'Júnia', žena, ktorá odovzdáva Pavlove pozdravy. To, že tam predtým bol 'Június' sa spoznalo ako chyba v tradícii. U teológov prvých storočí nachádzame správny text,“ vysvetlil Schönborn.

Teraz Wallentin znova reagoval a poukázal na mnohé noviny v zahraničí, ktoré jeho kritiku zdieľajú. Wallentin zostáva pri kritike a Schönbornovi píše:

„Ako som celkom správne v mojom článku ‚Otvorene povedané‘ z 24.12.2017 napísal, kľúčová scéna – hriešny pád s jablkom a hadom – sa teraz už deje bez muža! V ‚novej verzii‘ Boh už nevolá ‚Adama‘, ale pohlavne neutrálneho ‚človeka‘. Doslova sa v novom preklade píše: ´Človek a jeho žena´ (Eva). Či Eva už nie je človek? V ‚novej verzii‘ sa z ‚Juniusa‘ stáva zrazu ‚Júnia‘, ktorá – ako kardinál Schönborn sám píše je apoštolka. A na mnohých miestach sa už nehovorí o ‚synoch‘, ale napríklad o ‚deťoch‘.“

K tvrdeniu viedenského kardinála, že Sväté písmo je teraz preložené „správnejšie a zrozumiteľnejšie“, žurnalista uvádza, že k tomuto názoru sa nepridáva. Poukazuje na Niklausa Herzoga, bývalého prezidenta Zürišskej Etickej komisie a člena cirkevného súdu Biskupskej konferencie Švajčiarska. Ten nedávno kritizoval preklad slovami:

„To je nesvätý útok na Sväté písmo. To je genderizmus na druhú! … Platí to aj pre pokus dodatočne vpašovať do Biblie ešte aj tzv. apoštolky … V tejto Biblii žena už nie je vôbec človekom, to je absurdné.“
A Wallentin na záver píše: „Keby sa kresťanstvo už v čase vzniku prispôsobilo ‚príslušnému duchu doby‘, tak by Cirkev zrejme neprežila ani prvé storočie.“

Na revízii nemeckého Svätého písma pracovali odborníci desať rokov. Vatikánom schválená verzia zohľadňuje mnohé vedecké poznatky, užšiu orientáciu na základný text a moderný jazyk, ako sa uvádza. Na svätých omšiach sa bude počúvať nová verzia od Adventu 2018.
Szijártó Lívia likes this.
Coburg
Zaujímavé, že ho varujú práve bývalí moslimovia... To bolo myslené ironicky.
Coburg
Caesar and one more user like this.
Caesar likes this.
Ervin Romano likes this.
Coburg
Zaujímavé, že ho varujú práve bývalí moslimovia, a nie katolíci"konšpirátori a extrémisti"
Peter(skala)
„Ako som celkom správne v mojom článku ‚Otvorene povedané‘ z 24.12.2017 napísal, kľúčová scéna – hriešny pád s jablkom a hadom – sa teraz už deje bez muža! V ‚novej verzii‘ Boh už nevolá ‚Adama‘, ale pohlavne neutrálneho ‚človeka‘. Doslova sa v novom preklade píše: ´Človek a jeho žena´ (Eva). Či Eva už nie je človek? V ‚novej verzii‘ sa z ‚Juniusa‘ stáva zrazu ‚Júnia‘, ktorá – ako kardinál …More
„Ako som celkom správne v mojom článku ‚Otvorene povedané‘ z 24.12.2017 napísal, kľúčová scéna – hriešny pád s jablkom a hadom – sa teraz už deje bez muža! V ‚novej verzii‘ Boh už nevolá ‚Adama‘, ale pohlavne neutrálneho ‚človeka‘. Doslova sa v novom preklade píše: ´Človek a jeho žena´ (Eva). Či Eva už nie je človek? V ‚novej verzii‘ sa z ‚Juniusa‘ stáva zrazu ‚Júnia‘, ktorá – ako kardinál Schönborn sám píše je apoštolka. A na mnohých miestach sa už nehovorí o ‚synoch‘, ale napríklad o ‚deťoch‘.“

..s tým Adamom a Evou to zabili