Clicks217

Franciszek prawdę Ci powie lub o co chodziło w reformie liturgii?

3 Votes

Jak wynika z doświadczenia egzorcystów lub ludzi doznających dręczeń demonicznych, diabeł – kłamca – może być źródłem prawdy pod warunkiem, że czyta się jego wypowiedzi poprzedzone negacją („Nie jest tak, że ..”) lub czyta je na wspak, jak sławne backmasking przy słuchaniu utworów zespołów satanistycznych.

Ponieważ przyjmujemy aż do momentu przedstawienia dowodów pozytycznych za tą tezą lub za tezą przeciwną, iż papież Franciszek jest na 99,9%:

niekanonicznie wybranym antypapieżem,

przemyślenia własne,[1]

przemyślenia cudze,[2]

opętanym,[3]

sodomitą,[4]

dlatego też zakładamy, iż jest on bardzo dobrą tubą szatana. Diabeł z jednej strony przekazuje poprzez Bergoglio swoje nauki (Amoris laetitia), z drugiej strony natomiast odsłania swoją przyłbicę i odkrywa swą prawdziwą twarz, jak i prawdziwe zamiary.

Po co ta reforma liturgiczna lub fałszywa pierwsza przesłanka

Absolutnie wszyscy, którzy zastanawiali się nad losami Soboru Watykańskiego II oraz zasadnością reformy liturgicznej, a próbowali robić to bezstronnie, musieli założyć, iż:

Twórcy reformy musieli mieć przynajmniej implicite dobre zamiary, które niestety explicite doprowadziły do masowej apostazji i zniszczenia Kościoła.

Sobór jako taki, szczególnie w swojej konstytucji o liturgii Sacrosanctumconcilium, nie mógł aż tak strasznie pobłądzić.

Punkty 1. i 2. cechuje zależność przyczynowo skutkowa, gdyż:

mając dobre zamiary

można faktycznie pobłądzić.

Natomiast

mając złe zamiary,

pobłądzić nie można, lecz osiągnąć uprzednio zamierzony skutek.

Piszący te słowa nie zna ani jednego cytatu jakiegokolwiek twórcy reform liturgicznych, czy to arcybiskupa Bugniniego, czy to Pawła VI. czy to członków Concilium, czy to innego eksperta lub peritusa, który dowodziłby tego, że New Mass was conceived in malice, jak ujmuje to Ann Barnhardt, to jest

„Nowa Msza została utworzona w nieprawości (złu, złośliwości)”.

Nikt nie napisał, ani nie powiedział:

„Stworzymy taką liturgię, by ludziom w pięty poszła, by wierni tracili wiarę, by sakramenty dawały mniej łaski”.

[...]

Czytaj dalej pod: wobronietradycjiiwiary.wordpress.com/…/franciszek-praw…
ŚW.FILOMENA likes this.