Clicks22
lv.news

Francisks atzīst, ka viņš māca citādāku doktorīnu nekā Jānis Pāvils II un Benedikts XVI

Pāvests Francisks apgalvoja, ka katehisma maiņa attiecībā uz nāvessodu ir "jaunāko pontifu doktrīnas progress".

Runājot ar "Starptautiskās komisijas pret nāves sodu" locekļiem 17. decembrī, viņš apgalvoja, ka nāvessods "vienmēr" ir Evaņģēlija un cilvēka cieņas noraidījums.

Francisks pamatoja savu jauno teoriju ar "kristiešu un tautas apziņas maiņu", kam nav statistika pamatojuma.

Francisks turpināja apsūdzēt savus priekšgājējus: "Pat pāvesta valstī šis necilvēcīgais sods tika izmantots, ignorējot žēlastības pārākumu par netaisnīgumu."

Nāvessods ir daļa no pašaizsardzības tiesībām, kas ļauj indivīdiem vai kopienai izmantot saprātīgu spēku, lai aizstāvētu savu dzīvi, tostarp - noteiktos apstākļos - nāvējoša spēka lietošanu.

Šī mācība balstās uz Bībeli un uz vispārējo cilvēka domāšanu. Franciska apgalvojumi par nāvessodu ir maz izdarījuši, lai attīstītu vai uzlabotu šo mācību.

Attēls: © Mazur/catholicnews.org.uk, CC BY-SA, #newsLkopsunaum