Clicks133
vi.news

Đức hồng y, "Việc Benedict XVI mặc đồ trắng là thứ vô lý gì vậy?"

Việc Benedict XVI từ chức vào ngày 11 tháng 2 năm 2013 đã tạo ra một "kết cục kỳ lạ", nhà báo Damian Thompson viết.

Viết trên tờ Catholic Herald (2 tháng 2), Thompson trích dẫn một vị hồng y ẩn danh, người đã nói về việc từ chức của Cựu giáo hoàng Benedict XVI, "Việc Benedict XVI mặc đồ trắng là thứ vô lý gì vậy? Ông ấy đã nên quay lại làm Hồng y Ratzinger một lần nữa. "

Thompson hỏi liệu việc từ chức của Benedict XVI có làm "tục hóa chức vị của Đức Giáo Hoàng Tối Cao", và thêm rằng "Ai là người theo chủ nghĩa hiện đại thực sự: Francis hay Benedict?"

#newsYshwnczmft