Clicks33

PETICIA: za sprísnenie zákona proti sexuálnym deviáciám

Podpíšte petíciu!
Milí priatelia,

Denník SME dňa zverejnil viaceré články, ktoré podľa nášho názoru pomáhajú zvyšovať akceptáciu pedofílie v spoločnosti. Vyvolali búrku spravodlivého hnevu. Táto emócia však splní svoj účel, iba ak nás povzbudí k prijatiu riešenia. Čas na predkladanie zákonov sa kráti.

Joseph Overton popísal, ako boli úplne opovrhnutiahodné myšlienky nakoniec legislatívne ukotvené. Podľa „Overtonovho okna“ existuje pre každú myšlienku alebo spoločenský problém tzv. „okno možností“. V rámci neho je možné alebo nie je možné o myšlienke široko diskutovať, otvorene ju podporovať, propagovať a snažiť sa ju legislatívne ukotviť. Okno sa posúva zo štádia „nemysliteľného“ teda verejnej morálke úplne cudzieho a úplne zavrhnutiahodného do štádia „aktuálnej politiky“ t. j stáva sa široko posudzovaným, prijímaným masovým vedomím a nakoniec fixovaným zákonom. Postupná systémová aplikácia je efektívna preto, že jej pomáha nenápadnosť pôsobenia na spoločnosť a tá sa tak stáva jej obeťou.

Jediný spôsob, ako túto taktiku zastaviť je zatvorenie „okna možností“ a úplné ukončenie diskusie jednoznačným odmietnutím s jasnými sankciami.
Preto žiadame vládu a parlament, aby navrhli a prijali doplnenie:
trestného zákona, ktorým sa zavedie trestnosť propagácie pedofílie, zoofílie, nekrofílie, kanibalizmu, incestu alebo sexuálnych deviácií,
trestného zákona, ktorým sa medzi extrémistické materiály zahrnú aj materiály obhajujúce, podporujúce, schvaľujúce alebo podnecujúce pedofíliu, zoofíliu, nekrofíliu, kanibalizmus, incest alebo sexuálne deviácie.
zákona o pedagogických zamestnancoch ako aj iných zákonov upravujúcich povinnosti zamestnancov pracujúcich s deťmi o povinné absolvovanie psychotestov, zameraných na odhalenie pedofílie a iných sexuálnych deviácií, zákona o pedagogických zamestnancoch ako aj iných zákonov upravujúcich povinnosti zamestnancov pracujúcich s deťmi, ktoré zakotví ako podmienku výkonu povolania pre prácu s deťmi úspešné absolvovanie psychotestov preukazujúcich, že osoba netrpí pedofíliou či inou sexuálnou deviáciou.


Podobne ako abstinujúci alkoholik nemôže byť zamestnaný pri ochutnávaní alkoholu, nemôže byť pedofil zamestnaný pri práci s deťmi.

Zdieľajte v čo najširšom rozsahu túto petíciu na sociálnych sieťach!
Šírte petíciu emailami!
Napíšte list alebo mail premiérovi: premier@vlada.gov.sk
Napíšte slušnú prosbu v tomto zmysle predsedom vládnych strán: robert_fico@nrsr.sk; andrej_danko@nrsr.sk; bela_bugar@nrsr.sk
S úctou
JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD., predseda
Aliancia za rodinu
Galko kvituje články s agendou o pedofiloch: Rozšírili mi vedomosti. Narodili sa takí, spoločnosť by ich mala podporovať
www.hlavnespravy.sk/…/1815385
Jana Teleki: Požiadala som znalcov o posúdenie textov SME o pedofílii. Niektorí sa zhodli, že ich písal pedofil
www.hlavnydennik.sk/…/jana-teleki-poz…