Język
Wyświetlenia
471

++ KULISY WYBORU DZIEŃ DOBRY FRANCISZKA ++

"Klucze i Królestwo", albo think tank watykańskich lobbystów Bergoglio

ram.neon24.pl/post/140045,klucze-i…

RAM 5.09.2017

"Długi marsz biskupa Buenos Aires w kierunku Stolicy Piotrowej jest o wiele bardziej rezultatem długofalowej strategii, niż niespodziewanym tchnieniem Ducha Świętego..."

W Wielkiej Brytanii ukaże się wkrótce książka ujawniająca lobbying, którego celem był wybór Bergoglio na papieża


GRAN BRETAGNA. UN LIBRO RIVELA L’AZIONE DI LOBBYING PER ELEGGERE BERGOGLIO AL SOGLIO DI PIETRO.

www.marcotosatti.com/…/gran-bretagna-u…

Marco Tosatti (watykanista) 5 wrzesień 2017

tłum. RAM

Wkrótce, w Wielkiej Brytanii ukaże się książka prezentująca nowe elementy, użyteczne do zrozumienia w jaki sposób i dzięki komu Jorge Mario Bergoglio stał się papieżem.

Książkę noszącą tytuł “The Keys and the Kingdom”"Klucze i Królestwo" napisała Catherine Pepinster – ex dyrektorka angielskiego, katolickiego dziennika "The Tablet". Twierdzi się w niej, że kardynał Cormac Murphy-O'Connor, były biskup Westminsteru – zmarły kilka dni temu – zorganizował w Rzymie, a konkretnie w ambasadzie brytyjskiej co najmniej jedno spotkanie, po to by przekonać kardynałów wyborców należących do Commonwealth aby głosowali na biskupa Buenos Aires.

Na zebranie nie został zaproszony ani kardynał Marc Quellet, Kanadyjczyk – prefekt Kongregacji ds. Biskupów, ani George Pell, Australijczyk. Prawdopodobnie Murphy-O'Connor obawiał się, że dwaj wymienieni odradzą by mu jego akcję lobbingową.


Sam Murphy-O'Connor (który z racji wieku nie mógł być już więcej uczestnikiem conclave) przebywał w Rzymie ze względu na udział w tzw. kongregacjach, czyli spotkaniach kardynałów, poprzedzających conclave, gdzie akceptuje się również dostojników mających ponad 80 lat.

Jak twierdzi Catholic Culture – który cytuje wiadomości opublikowane przez Telegraph – było to otwartym pogwałceniem norm zabraniających wszelkich form lobbingu przed conclave.

Podobne podejrzenie, czy też oskarżenie pojawia się po raz drugi.

Pierwszy raz miało to miejsce wtedy, gdy Austin Ivereigh, były rzecznik kardynała Murphy-O'Connor'a, wielki zwolennik aktualnego papieża, w swej książce "The Great Reformer" napisał, że kardynałowie – którzy w roku 2005 popychali Bergoglio w wyścigu, mającym na celu pobicie Ratzingera
"dobrze nauczyli się lekcji z roku 2005 i tym razem byli świetnie zorganizowani. Przede wszystkim upewnili się co do zgody samego Bergoglio. Kiedy go zapytali czy godzi się na propozycję, ten odpowiedział, że w podobnym, krytycznym dla Kościoła momencie żaden zapytany o to kardynał nie powinien odmówić. Murphy-O'Connor celowo uprzedził Bergoglio by ten "był przygotowany", ponieważ tym razem jest kolej na niego, na co Argentyńczyk odpowiedział mu po włosku: 'Capisco' – 'Rozumiem'".

To, co Ivereight napisał może stać się problemem, ponieważ jest sprzeczne z regułami conclave, ustanowionymi przez konstytucję Universi Dominici Gregis, a konkretnie z paragrafem 81, w którym napisano: "Kardynałowie elektorzy winni powstrzymać się ponadto od wszelkich form pertraktacji, uzgodnień, obietnic lub innych zobowiązań jakiegokolwiek rodzaju, które mogłyby zmusić ich do dania lub odmówienia głosu na jednego lub tylko niektórych. Jeśli to zostałoby rzeczywiście uczynione, nawet pod przysięgą, postanawiam, że takie zobowiązanie jest niebyłe i nieważne oraz że nikt nie jest zobowiązany do zachowania go; i od tej chwili grożę karą ekskomuniki latae sententiae tym, którzy przekraczają ten zakaz. Nie zabraniam jednak, by podczas Sede vacante mogła mieć miejsce wymiana poglądów na temat wyboru". (...)

Austin Ivereigh wydaje się potwierdzać pośrednio, że"Team Bergoglio" faktycznie istniał i funkcjonował.

Pomijając chwilowo kwestię pogwałcenia regulaminu, należy powiedzieć, że odkrycia Catherine Pepister wzbogacają obraz.

Wyjaśniają także pewien epizod, jaki miał miejsce w pierwszych miesiącach pontyfikatu Bergoglio – kiedy to Gerhard Müller, ówczesny prefekt Kongregacji ds. Wiary został pilnie wezwany przez telefon do stawienia się u papieża. Murphy O’Connor miał wtedy problemy z co najmniej jednym przypadkiem nadużycia seksualnego, którego dopuścił się jakiś ksiądz w czasach gdy O'Connor był jeszcze biskupem, tj. zanim został przeniesiony do Londynu. Pewna kobieta, będąca krewną jednej z ofiar poprosiła Kongregację ds. Wiary aby ta przeprowadziła śledztwo czy dozór O'Connor'a był wystarczający. Kongregacja rzeczywiście rozpoczęła dochodzenie, ale Bergoglio nakazał Müllerowi zamknąć je jak najszybciej.

Kardynał Müller opowiedział o całym wydarzeniu: zajście zrobiło na nim duże wrażenie, tym bardziej, że papieskie wezwanie przez telefon miało miejsce wbrew okolicznościom, jako że kardynał odprawiał w tym czasie Mszę dla grupy gości z Niemiec.


Tak więc, z upływem czasu – kontekst wyboru Bergoglio na papieża przybiera coraz to bardziej kształt sprawy od dawna przygotowanej.

Pamiętacie grupę Sankt Gallen, tę samą, którą kardynał Danneels nazywał "mafią z Sankt Gallen"? Jej członkami byli kardynał Martini, Danneels, Murphy O’Connor, Silvestrini i wiele innych osób. (...)

W roku 2005 na papieża wybrano Ratzingera. Grupa kardynałów – chociaż nie spotykała się już więcej w Sankt Gallen – działała dalej i to tak sprawnie, że po wyborze Bergoglio – kardynał Silvestrini mógł zwierzyć się swym zaufanym, stwierdzając, iż program pontyfikatu jest wytworem tegoż właśnie "think tank'u".

Co dobrze widać, program ten usiłuje się aktualnie wdrożyć – ma tu na myśli komunię dal rozwiedzionych, będących w powtórnych związkach, antykoncepcję będącą na etapie usiłowań oraz tzw. "viri probati", czy diakonat dla kobiet, itd...

Do angielsko-belgijsko-niemieckiej grupy lobbingu i nacisków dołączyła później Ameryka Łacińska, a nade wszystko kardynał Hummes. To tam zrodził sie pomysł wystawienia kandydatury kardynała Scherera, jako osłony dla Bergoglio.

Idea ta znalazła zaskakujące poparcie ze strony kardynała Tarcisio Bertone, Sekretarza Stanu (niestety) za pontyfikatu Benedykta XVI. Przyjaciele kardynała Bertone starali się gromadzić głosy na rzecz arcybiskupa Buenos Aires, utrzymując, że będzie łatwy do kontrolowania. Faktyczne, wszyscy ludzie byłego Sekretarza Stanu nie tylko utrzymali się, ale także awansowali.

A zatem, nowe szczegóły na temat okresu sprzed conclave są całkowicie wiarygodne, co potwierdza ocenę, iż długi marsz biskupa Buenos Aires w kierunku Stolicy Piotrowej jest o wiele bardziej rezultatem długofalowej strategii, niż niespodziewanym tchnieniem Ducha Świętego.

"The Keys and the Kingdom"

www.amazon.co.uk/…/0567666301

***

Wilki przebrane za owce śmiertelnym zagrożeniem dla stada


tłum. RAM

dakowski.pl/index.php

Tajny manewr w sprawie elekcji Bergoglio? Stowarzyszenie San Gallo czy mafia?

dakowski.pl/index.php

Aborcja w Belgii: naciski kardynała Daneelsa na króla Baldwina

dakowski.pl/index.php

Wybór tekstów, tłumaczenie i opracowanie: RAM

Rozpowszechnianie treści przetłumaczonych artykułów (z podaniem nick'a autora tłumaczeń) jest dozwolone wyłącznie na darmowych platformach elektronicznych.

Zmieniony ( 06.09.2017. )
Nemo potest duobus dominis servire ! wspomniał ten post w ++ KULISY WYBORU DZIEŃ DOBRY FRANCISZKA ++.
Cele masonerii, która jest pod kontrolą iluminatów :

Masoneria dąży do zniewolenia ludzi poprzez: rozbicie rodziny, demoralizacje (przejawiającą się w promowaniu przez wolnomularzy- swobody seksualnej, aborcji, antykoncepcji, rozwodów, ślubów cywilnych, eutanazji, homoseksualizmu, laicyzacji).

Destruktywnymi narzędziami masonerii są też: państwowe szkolnictwo (obowiązkowe, laickie, państwowe, … Więcej
ŚW. ROBERT BELLARMIN O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA SYTUACJI, W KTÓREJ PAPIEŻ POPADA W HEREZJĘ

Papież będący jawnym heretykiem automatycznie (per se) przestaje być papieżem i głową Kościoła
, jako że natychmiast przestaje być chrześcijaninem (katolikiem) oraz członkiem Kościoła.
Z tego powodu może on być sądzony i ukarany przez Kościół. Jest to zgodne z nauką wszystkich Ojców Kościoła, … Więcej
OSTATNIA PRÓBA KOŚCIOŁA

Przed przyjściem Chrystusa Kościół ma przejść przez końcową próbę, która zachwieje wiarą wielu wierzących.

Prześladowanie, które towarzyszy jego pielgrzymce przez ziemię, odsłoni
"tajemnicę bezbożności" pod postacią oszukańczej religii, dającej ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów za cenę odstępstwa od prawdy

(Katechizm Kościoła Katolickiego 675).
...
„Księża, słudzy mego Syna, ich złe życie, ich brak szacunku i bezbożność w celebracji Świętych Tajemnic, ich miłość pieniędzy, zaszczytów i rozkoszy, stali się kloaką nieczystości… RZYM UTRACI WIARĘ I STANIE SIĘ SIEDZIBĄ ANTYCHRYSTA”

Najświętsza Maryja Panna – objawienie z La Salette
..
Czekam na BOŻEGO PAPIEŻA,

STRAŻNIKA SŁOWA BOŻEGO I CAŁEGO DEPOZYTU NIENARUSZALNEJ WIARY !!

PEŁNEGO DARU BOJAŹNI BOŻEJ,

BŁOGOSŁAWIĄCEGO LUDOWI NA KAŻDYM KROKU,

KLĘKAJĄCEGO PRZED PANEM NASZYM ZBAWICIELEM JEZUSEM CHRYSTUSEM

GŁOSZĄCEGO JEZUSA CHRYSTUSA: POGANOM, ŻYDOM, I NIEWIERZĄCYM !

ROZDAJĄCEGO KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ Z NAJWIĘKSZĄ CZCIĄ WIERNYM NA …
Więcej
MAŁO, ŻE NIE MOŻE MÓWIĆ NIEKTÓRYCH ZWROTÓW.. NP: NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS,

TO JESZCZE
NIE KLĘKA (CHYBA, ŻE TRZEBA WYSZOROWAĆ GIRY WYZNAWCOM FAŁSZYWEGO PROROKA mAHOmETA, WTEDY DAJE RADĘ)

TO JESZCZE MA
OKO PODBITE.. (WIDZIAŁEM DZISIAJ NA TRANSMISJI Z KOLUMBII 11.09.2017)

W TAKIM STANIE, MOIM ZDANIEM,
DZIEŃ DOBRY FRANCISZEK NIE RADZI SOBIE… Więcej
62 duchownych i naukowców: Franciszek jest heretykiem

62 duchownych i przedstawicieli środowiska akademickiego opublikowało w niedzielę 25-stronicową poprawę Amoris Laetitia papieża Franciszka.Tytuł dokumentu to "Correctio Filialis de haeresibus propagatis"(Synowska korekta rozpowszechniającej się herezji).

Dokument stwierdza, że Franciszek siedmiokrotnie zajął heretyckie stanowisko w kontekś… Więcej
Kolumbia: Franciszek nie klęka przed swoim Panem

KLĘKAĆ NIE KLĘKA, ALE OBALA ODWIECZNE NAUCZANIE ŚWIĘTEGO RZYMSKIEGO APOSTOLSKIEGO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO !!

ZACHĘCA DO ŚWIĘTOKRADCZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ C U D Z O Ł O Ż N I K Ó W !!

ZACHĘCA DO PRZYJMOWANIA JEZUSA CHRYSTUSA OSOBY TRWAJĄCE W GRZECHU CIĘŻKIM !!


TYM SPOSOBEM CZYNI WYŁOM W WARUNKACH PRZYJMOWA… Więcej
Czekam na BOŻEGO PAPIEŻA,

STRAŻNIKA SŁOWA BOŻEGO I CAŁEGO DEPOZYTU NIENARUSZALNEJ WIARY !!

PEŁNEGO DARU BOJAŹNI BOŻEJ,

BŁOGOSŁAWIĄCEGO LUDOWI NA KAŻDYM KROKU,

KLĘKAJĄCEGO PRZED PANEM NASZYM ZBAWICIELEM JEZUSEM CHRYSTUSEM

GŁOSZĄCEGO JEZUSA CHRYSTUSA: POGANOM, ŻYDOM, I NIEWIERZĄCYM !

ROZDAJĄCEGO KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ Z NAJWIĘKSZĄ CZCIĄ WIERNYM NA …
Więcej
MAŁO, ŻE NIE MOŻE MÓWIĆ NIEKTÓRYCH ZWROTÓW.. NP: NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS,

TO JESZCZE
NIE KLĘKA (CHYBA, ŻE TRZEBA WYSZOROWAĆ GIRY WYZNAWCOM FAŁSZYWEGO PROROKA mAHOmETA, WTEDY DAJE RADĘ)

TO JESZCZE MA
OKO PODBITE.. (WIDZIAŁEM DZISIAJ NA TRANSMISJI Z KOLUMBII 11.09.2017)

W TAKIM STANIE, MOIM ZDANIEM,
DZIEŃ DOBRY FRANCISZEK NIE RADZI SOBIE… Więcej
Kolumbia: Franciszek nie klęka przed swoim Panem

KLĘKAĆ NIE KLĘKA, ALE OBALA ODWIECZNE NAUCZANIE ŚWIĘTEGO RZYMSKIEGO APOSTOLSKIEGO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO !!

ZACHĘCA DO ŚWIĘTOKRADCZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ C U D Z O Ł O Ż N I K Ó W !!

ZACHĘCA DO PRZYJMOWANIA JEZUSA CHRYSTUSA OSOBY TRWAJĄCE W GRZECHU CIĘŻKIM !!


TYM SPOSOBEM CZYNI WYŁOM W WARUNKACH PRZYJMOWA… Więcej
Cele masonerii, która jest pod kontrolą iluminatów :

Masoneria dąży do zniewolenia ludzi poprzez: rozbicie rodziny, demoralizacje (przejawiającą się w promowaniu przez wolnomularzy- swobody seksualnej, aborcji, antykoncepcji, rozwodów, ślubów cywilnych, eutanazji, homoseksualizmu, laicyzacji).

Destruktywnymi narzędziami masonerii są też: państwowe szkolnictwo (obowiązkowe, laickie, państwowe, … Więcej
W roku Fatimy Watykan zawiesza transmisję Różańca i Mszy po łacinie.

Giuseppe Nardi
Źródło: www.katholisches.info/…/radio-vatikan-i…

(Rzym)
13 października skończyły się obchody 100 lecia objawień Fatimskich. Objawienia Maryjne są nierozerwalnie połączone z Różańcem, mimo to w jubileuszowym roku Fatimskim , błyskawiczną akcją Radio Watykańskie zaprzestano nadawania Różańca na falach krótkich… Więcej
MAŁO, ŻE NIE MOŻE MÓWIĆ NIEKTÓRYCH ZWROTÓW.. NP: NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS,

TO JESZCZE
NIE KLĘKA (CHYBA, ŻE TRZEBA WYSZOROWAĆ GIRY WYZNAWCOM FAŁSZYWEGO PROROKA mAHOmETA, WTEDY DAJE RADĘ)

TO JESZCZE MA
OKO PODBITE.. (WIDZIAŁEM DZISIAJ NA TRANSMISJI Z KOLUMBII 11.09.2017)

W TAKIM STANIE, MOIM ZDANIEM,
DZIEŃ DOBRY FRANCISZEK NIE RADZI SOBIE… Więcej
62 duchownych i naukowców: Franciszek jest heretykiem

62 duchownych i przedstawicieli środowiska akademickiego opublikowało w niedzielę 25-stronicową poprawę Amoris Laetitia papieża Franciszka. Tytuł dokumentu to "Correctio Filialis de haeresibus propagatis" (Synowska korekta rozpowszechniającej się herezji).

Dokument stwierdza, że Franciszek siedmiokrotnie zajął heretyckie stanowisko w konte… Więcej
Franciszek: Otoczył się szpiegami, "informatorami" i denuncjatorami. Decyduje na podstawie ich donosów.

Źródło: www.katholisches.info/…/umgibt-sich-pap…

Autor: Giuseppe Nardi Tłumaczenie: KZ
20 października miał miejsce pierwszy raz w Lago Maggiore spotkanie „Leader and Follower”zorganizowana przez fundację Inziativa Subalpina ( Link: Fundacja Inizativa Subalpina ,KZ).

W trakcie spotkania … Więcej
Papież nie jest Bogiem czyli o posłuszeństwie wobec Ojca Świętego

Biskup Schneider po raz kolejny w sposób logiczny, racjonalny ibazujący na Piśmie Świętym i Tradycji wyjaśnia rolę papieża w Kościele.

Zaznacza, że

nie można

być

bezrefleksyjnie posłusznym

i bez mrugnięcia okiem przyjmować decyzji
sprzecznych z nauczaniem Kościoła.
...
Czekam na BOŻEGO PAPIEŻA,

STRAŻNIKA SŁOWA BOŻEGO I CAŁEGO DEPOZYTU NIENARUSZALNEJ WIARY !!

PEŁNEGO DARU BOJAŹNI BOŻEJ,

BŁOGOSŁAWIĄCEGO LUDOWI NA KAŻDYM KROKU,

KLĘKAJĄCEGO PRZED PANEM NASZYM ZBAWICIELEM JEZUSEM CHRYSTUSEM

GŁOSZĄCEGO JEZUSA CHRYSTUSA: POGANOM, ŻYDOM, I NIEWIERZĄCYM !

ROZDAJĄCEGO KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ Z NAJWIĘKSZĄ CZCIĄ WIERNYM NA …
Więcej
Wilki przebrane za owce śmiertelnym zagrożeniem dla stada

Fakty potwierdzające istnienie struktur "spiskowych" we wnętrzu Kościoła.

I lupi vestiti da pecora minacciano di strage il gregge

www.corrispondenzaromana.it/i-lupi-vestiti-…

Mauro Faverzani 21 październik 2015

(…) Wrażenie, że nie tylko na Synodzie ale i w całym Watykanie działają autentyczne lobby zostało wzmocnione również przez … Więcej
Papież nie jest Bogiem czyli o posłuszeństwie wobec Ojca Świętego

Biskup Schneider po raz kolejny w sposób logiczny, racjonalny ibazujący na Piśmie Świętym i Tradycji wyjaśnia rolę papieża w Kościele.

Zaznacza, że

nie można

być

bezrefleksyjnie posłusznym

i bez mrugnięcia okiem przyjmować decyzji
sprzecznych z nauczaniem Kościoła.
...
MAŁO, ŻE NIE MOŻE MÓWIĆ NIEKTÓRYCH ZWROTÓW.. NP: NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS,

TO JESZCZE
NIE KLĘKA (CHYBA, ŻE TRZEBA WYSZOROWAĆ GIRY WYZNAWCOM FAŁSZYWEGO PROROKA mAHOmETA, WTEDY DAJE RADĘ)

TO JESZCZE MA
OKO PODBITE.. (WIDZIAŁEM DZISIAJ NA TRANSMISJI Z KOLUMBII 11.09.2017)

W TAKIM STANIE, MOIM ZDANIEM,
DZIEŃ DOBRY FRANCISZEK NIE RADZI SOBIE… Więcej
OSTATNIA PRÓBA KOŚCIOŁA

Przed przyjściem Chrystusa Kościół ma przejść przez końcową próbę, która zachwieje wiarą wielu wierzących.
Prześladowanie, które towarzyszy jego pielgrzymce przez ziemię, odsłoni
"tajemnicę bezbożności" pod postacią oszukańczej religii, dającej ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów za cenę odstępstwa od prawdy
(Katechizm Kościoła Katolickiego 675).
62 duchownych i naukowców: Franciszek jest heretykiem

62 duchownych i przedstawicieli środowiska akademickiego opublikowało w niedzielę 25-stronicową poprawę Amoris Laetitia papieża Franciszka. Tytuł dokumentu to "Correctio Filialis de haeresibus propagatis" (Synowska korekta rozpowszechniającej się herezji).

Dokument stwierdza, że Franciszek siedmiokrotnie zajął heretyckie stanowisko w konte… Więcej
Matka Boża w Quito:

„Sakrament małżeństwa, symbolizujący związek Chrystusa ze swoim Kościołem, będzie przedmiotem ataków i profanacji w najściślejszym znaczeniu tego słowa.

Masoneria, która będzie wówczas sprawować rządy, zaprowadzi niesprawiedliwe prawa mające na celu zniszczenie tego sakramentu, a przez to ułatwi każdemu życie w stanie grzechu, oraz spowoduje wzrost liczby dzieci urodzonych …
Więcej
MAŁO, ŻE NIE MOŻE MÓWIĆ NIEKTÓRYCH ZWROTÓW.. NP: NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS,

TO JESZCZE
NIE KLĘKA (CHYBA, ŻE TRZEBA WYSZOROWAĆ GIRY WYZNAWCOM FAŁSZYWEGO PROROKA mAHOmETA, WTEDY DAJE RADĘ)

TO JESZCZE MA
OKO PODBITE.. (WIDZIAŁEM DZISIAJ NA TRANSMISJI Z KOLUMBII 11.09.2017)

W TAKIM STANIE, MOIM ZDANIEM,
DZIEŃ DOBRY FRANCISZEK NIE RADZI SOBIE… Więcej
Papież nie jest Bogiem czyli o posłuszeństwie wobec Ojca Świętego

Biskup Schneider po raz kolejny w sposób logiczny, racjonalny ibazujący na Piśmie Świętym i Tradycji wyjaśnia rolę papieża w Kościele.

Zaznacza, że

nie można

być

bezrefleksyjnie posłusznym

i bez mrugnięcia okiem przyjmować decyzji
sprzecznych z nauczaniem Kościoła.
...
Zbliżająca się korekta papieża – kto dołączy do kard. Burke?

Media obiegła informacja, że kardynał Burke po raz kolejny mówił o korekcie Franciszka. Czy znajdą się odważni kardynałowie i biskupi, którzy dołączą do spodziewanej korekty?

Tak o ewentualnej korekcie mówił kard. Burke: Wydaje mi się, że istota korekty jest dość prosta.

Z jednej strony określamy jasną naukę Kościoła; z drugiej – to,… Więcej
Czekam na BOŻEGO PAPIEŻA,

STRAŻNIKA SŁOWA BOŻEGO I CAŁEGO DEPOZYTU NIENARUSZALNEJ WIARY !!

PEŁNEGO DARU BOJAŹNI BOŻEJ,

BŁOGOSŁAWIĄCEGO LUDOWI NA KAŻDYM KROKU,

KLĘKAJĄCEGO PRZED PANEM NASZYM ZBAWICIELEM JEZUSEM CHRYSTUSEM

GŁOSZĄCEGO JEZUSA CHRYSTUSA: POGANOM, ŻYDOM, I NIEWIERZĄCYM !

ROZDAJĄCEGO KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ Z NAJWIĘKSZĄ CZCIĄ WIERNYM NA …
Więcej
„Księża, słudzy mego Syna, ich złe życie, ich brak szacunku i bezbożność w celebracji Świętych Tajemnic, ich miłość pieniędzy, zaszczytów i rozkoszy, stali się kloaką nieczystości… RZYM UTRACI WIARĘ I STANIE SIĘ SIEDZIBĄ ANTYCHRYSTA”

Najświętsza Maryja Panna – objawienie z La Salette
OSTATNIA PRÓBA KOŚCIOŁA

Przed przyjściem Chrystusa Kościół ma przejść przez końcową próbę, która zachwieje wiarą wielu wierzących.
Prześladowanie, które towarzyszy jego pielgrzymce przez ziemię, odsłoni "tajemnicę bezbożności" pod postacią oszukańczej religii, dającej ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów za cenę odstępstwa od prawdy
(Katechizm Kościoła Katolickiego 675).
„Księża, słudzy mego Syna, ich złe życie, ich brak szacunku i bezbożność w celebracji Świętych Tajemnic, ich miłość pieniędzy, zaszczytów i rozkoszy, stali się kloaką nieczystości… RZYM UTRACI WIARĘ I STANIE SIĘ SIEDZIBĄ ANTYCHRYSTA”

Najświętsza Maryja Panna – objawienie z La Salette
Kolumbia: Franciszek nie klęka przed swoim Panem

KLĘKAĆ NIE KLĘKA, ALE OBALA ODWIECZNE NAUCZANIE ŚWIĘTEGO RZYMSKIEGO APOSTOLSKIEGO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO !!

ZACHĘCA DO ŚWIĘTOKRADCZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ C U D Z O Ł O Ż N I K Ó W !!

ZACHĘCA DO PRZYJMOWANIA JEZUSA CHRYSTUSA OSOBY TRWAJĄCE W GRZECHU CIĘŻKIM !!


TYM SPOSOBEM CZYNI WYŁOM W WARUNKACH PRZYJMOWA… Więcej
OSTATNIA PRÓBA KOŚCIOŁA

Przed przyjściem Chrystusa Kościół ma przejść przez końcową próbę, która zachwieje wiarą wielu wierzących.
Prześladowanie, które towarzyszy jego pielgrzymce przez ziemię, odsłoni "tajemnicę bezbożności" pod postacią oszukańczej religii, dającej ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów za cenę odstępstwa od prawdy
(Katechizm Kościoła Katolickiego 675).
ŚW. ROBERT BELLARMIN O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA SYTUACJI, W KTÓREJ PAPIEŻ POPADA W HEREZJĘ

Papież będący jawnym heretykiem automatycznie (per se) przestaje być papieżem i głową Kościoła
, jako że natychmiast przestaje być chrześcijaninem (katolikiem) oraz członkiem Kościoła.
Z tego powodu może on być sądzony i ukarany przez Kościół. Jest to zgodne z nauką wszystkich Ojców Kościoła, … Więcej
Czekam na BOŻEGO PAPIEŻA,

STRAŻNIKA SŁOWA BOŻEGO I CAŁEGO DEPOZYTU NIENARUSZALNEJ WIARY !!

PEŁNEGO DARU BOJAŹNI BOŻEJ,

BŁOGOSŁAWIĄCEGO LUDOWI NA KAŻDYM KROKU,

KLĘKAJĄCEGO PRZED PANEM NASZYM ZBAWICIELEM JEZUSEM CHRYSTUSEM

GŁOSZĄCEGO JEZUSA CHRYSTUSA: POGANOM, ŻYDOM, I NIEWIERZĄCYM !

ROZDAJĄCEGO KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ Z NAJWIĘKSZĄ CZCIĄ WIERNYM NA …
Więcej
Nemo NIE PRZETŁUMACZY, GDYŻ NIE MA DARU JĘZYKÓW :)) hi hi :) ALE NA PEWNO ZARAZ JAKIŚ ,,CHORYzmatyk PROTEZtancki,, SIĘ POJAWI, ZAMKNIE OCZY I NAS OŚWIECI :)
m.rekinek
Ufam, że Nemo przetłumaczy niezwłocznie tę książkę na język polski
i wstawi na Glorię
"Długi marsz biskupa Buenos Aires w kierunku Stolicy Piotrowej jest o wiele bardziej rezultatem długofalowej strategii, niż niespodziewanym tchnieniem Ducha Świętego..."
...
Lech42
Jedynym, prawdziwym papieżem jest Benedykt XVI. Franciszek to podróba Sankt Gallen mająca na celu przygotowania świata na przyjście antychrysta.
Tajny manewr w sprawie elekcji Bergoglio?

Stowarzyszenie San Gallo czy mafia?

Una manovra occulta per l'elezione di papa Francesco?

www.corrispondenzaromana.it/una-manovra-occ…

tłum. RAM

Mauro Faverzani 30 settembre 2015

Jeżeli pewne informacje byłyby jedynie prawdopodobne, to i tak są powodem do niepokoju. Gdyby natomiast miały okazać się prawdziwe, to zaniepokojenie przeradza … Więcej
Wilki przebrane za owce śmiertelnym zagrożeniem dla stada

Fakty potwierdzające istnienie struktur "spiskowych" we wnętrzu Kościoła.

I lupi vestiti da pecora minacciano di strage il gregge

www.corrispondenzaromana.it/i-lupi-vestiti-…

Mauro Faverzani 21 październik 2015

(…) Wrażenie, że nie tylko na Synodzie ale i w całym Watykanie działają autentyczne lobby zostało wzmocnione również przez … Więcej