Clicks79
nl.news

Poolse aartsbisschop toont "moed" door katholieke priesters te beledigen

Aartsbisschop Wojciech Polak, 54, de primaat van Polen, beschreef met ongewoon geweld de vastenverbranding van trashy literatuur en heidense objecten in een Gdańskse parochie als "ongelukkig" en zelfs "beledigend".

Maar vader Stanisław Małkowski, 74, een bekende vrijheidsstrijder tijdens het communisme, verklaarde dat de verbranding goedkeuring en lof verdient.

Hij voegde eraan toe dat aartsbisschop Polak bekend staat om "vreemde" uitspraken waarmee hij de waarheid en het goede heeft gerelativeerd.

Voor Małkowski heeft de aartsbisschop noch een uitstekende intelligentie, noch een consequent geloof:

"We hadden verschillende primaten in onze geschiedenis. De uitoefening van deze belangrijke functie is nog geen aanwijzing dat de handelingen van degene die deze functie bekleedt, correct zijn".

Afbeelding: Wojciech Polak, © J. Andrzejewski, CC BY-SA, #newsNdhweucvhg