Clicks128
nl.news

Amazonemissionaris: Getrouwde priesters zijn een "vals probleem"

Het overwegen van gehuwde priesters voor het Amazonegebied is een "vals probleem", zegt de modernistische François Glory, die dertig jaar als missionaris in het Amazonegebied heeft doorgebracht en die zich niet verzet tegen getrouwde priesters als zodanig, tegen La-Croix.com (17 juni).

Hij beweert dat er 70.000 "gemeenschappen" zijn die geen zondagsmis hebben, "gemeenschappen die zich verzetten zijn de gemeenschappen die het verband leggen tussen het Woord van God en hun daden; de anderen worden opgeslokt door de Evangelische Kerken".

De wijding van gehuwde mannen "dreigt het klerikalisme te versterken" omdat de "fundamentele ecclesia-gemeenschappen" functioneren vanwege verschillende bedieningen, terwijl "het kerkelijk systeem zich concentreert op één persoon", gelooft Glory.

Voor hem leeft de plaatselijke Kerk niet alleen vanuit het "sacramentele aspect" maar ook vanuit de "sociale" en "profetische" dimensie. "Het Amazonegebied heeft geen gebrek aan priesters, maar aan getuigen", voegt hij eraan toe.

Glory geeft toe dat hij gehuwde priesters als een oplossing beschouwde, "maar mijn ervaring heeft mij van mening doen veranderen", ook omdat 80% van de gemeenschappen door vrouwen worden geleid, "maar wanneer een diaken, een priester arriveert, heeft hij de neiging de macht te grijpen".

Hij herinnert eraan dat het Tweede Vaticaans Concilie permanente diakenen voor "afgelegen gebieden" heeft ingevoerd, maar die verschenen vooral in Europa: "Nu vrees ik dat mij hetzelfde zal overkomen".

En: "Men heeft het over de mogelijkheid om getrouwde mannen alleen voor het Amazonegebied te wijden, maar door deze deur te openen, spreekt men uiteindelijk over de problemen van Europa".

#newsOfnkanavkq