Jazyk
6 4 187

Mezi vámi to tak nebude

20Tu k němu přistoupila matka Zebedeových synů se svými syny a padla mu k nohám, aby ho o něco požádala. 21Zeptal se jí: »Co si přeješ?« Odpověděla mu: »Poruč, aby tito dva moji synové zasedli jeden…
Napsat komentář
Sard
Když budete Písmo svaté číst velmi pozorně, tak brzy přijdete na to, proč to dříve nehodní služebníci po celá staletí přísně zakazovali. Protože chtěli vládnout, ne sloužit.
Sard
Je to ho více, co by mělo být úplně jinak. Ale to pozná každý, kdo se vydá za Ježíšem. Ježíš řekl: „Já jsem ta Cesta, Pravda i Život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne."
sulnadzlato se to líbí. 
sulnadzlato
Mezi vámi to tak nebude. Mezi vatikánskými to ale tak je. Ti mají tvrdé panování nad národy v náplni práce. Z toho plyne ponaučení, že vatikánští nejsou Kristovi! Vykřičník, razítko, pečeť.
miňocraft
Naučiť sa žiť ako Ježiš je proces.Ježišovi učeníci boli s Ním každý deň a aj tak ho nechápali.Až po skúške,keď im Majstra ukrižovali a po tom,čo oni sami na sebe poznali svoju vlastnú biedu,keď ho opustili,tak im bolo dané pochopiť aká je Ježišova cesta.Prví kresťania boli známi ako “nasledovníci Cesty”.Cestou je Ježiš.Iba ten,kto nasleduje Ježiša ako Cestu,môže sa volať Jeho učeníkom a bude mu … Více
sulnadzlato se to líbí. 
Zedad se to líbí. 
Zedad
28Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny.«
sulnadzlato se to líbí. 
Beno
4Kdo říká: ‚Znám ho.‘ a jeho přikázání nezachovává, je lhář a pravda v něm není. 5Kdo však zachovává jeho slovo, v tom se skutečně Boží láska stala dokonalou. Podle toho poznáváme, že jsme v něm. 6Kdo říká, že v něm zůstává, musí sám také žít tak, jak žil on. 1. J 2. kap.
sulnadzlato se to líbí.