Clicks1.2K

JEZUS: Bestia, który ukrywa się wśród elity i wśród potężnych, daje wielką moc tym, którzy szerzą kłamstwa, że Ja, Jezus Chrystus, nie istnieję

JESUS: The beast that hides among the elite and the powerful gives great power to those who spread the lie that I, Jesus Christ, do not exist

poniedziałek, 11 sierpnia 2014 roku, godz. 19.36

JEZUS: Moja szczerze umiłowana córko, świat jest zalany nową formą duchowości, którą stanowi wiara w nadrzędną istotę – tę, którą nazywają chrystusem – ale tu nie chodzi o Mnie, Jezusa Chrystusa. Szatan w postaci Lucyfera, nazywany królem światłości, jest ubóstwiany nie jako zły byt, ale jako ten, który wykonuje czyn dla Boga. Ta ideologia jest popierana przez tajne sekty, które przygotowują się do zniszczenia chrześcijaństwa. Wielu zostanie wciągniętych do okultystycznych i magicznych praktyk, ponieważ pożądają ekscytacji. Gdy już zostaną wciągnięci, staną się pionkami, z czasem opętanymi przez złego ducha.

Wielu ludzi jest pozbawionych duchowej satysfakcji i pragną pokoju. Jakakolwiek ideologia, która twierdzi, że przyniesie im samozaspokojenie, pokój, spokój i głębsze zrozumienie swojego człowieczeństwa, będzie dla nich atrakcyjna. Wielu jednak będzie czuło wstręt, by pójść za Mną, Jezusem Chrystusem, bo społeczeństwo skazało Mnie na pobyt we wnętrznościach ziemi. Uspokoją się jednak, gdy zostaną nakarmieni fałszywą doktryną, według której wszystkie drogi prowadzą do Boga. To jest kłamstwo, bo do Boga można przyjść jedynie przeze Mnie, Jego Syna Jednorodzonego, Jezusa Chrystusa.

Ja Jestem Jedno w Tym, Który stworzył wszystkie rzeczy. Jest tylko jeden Bóg, a Ja, Jezus Chrystus, Jestem Słowem, które stało się Ciałem po to, by cała ludzkość znów mogła odzyskać jedność. Beze Mnie nigdy nie będziecie mogli się spełnić ani w tym, ani w przyszłym życiu.

Powiedzą ludziom, że najważniejszym celem jest dążenie do wolności – wolności za wszelką cenę. A prawdziwe oddawanie czci Bogu oznacza utracenie swojej zdolności do służenia jedynie własnym interesom i, jako takie, chrześcijaństwo zostanie znienawidzone, bo będzie postrzegane jako przeszkoda w wolności osobistej. Służyć Bogu, jakiemukolwiek Bogu, stanie się celem wielu ludzi poszukujących Prawdy.

Ale gdy szatan zostanie uznany przez człowieka za istotę boską, Bóg – w Swojej nieskończonej Sprawiedliwości – zniszczy tych, którzy oddają cześć bestii. Bestia, który ukrywa się wśród elity i wśród potężnych, daje wielką moc tym, którzy szerzą kłamstwa, że Ja, Jezus Chrystus, nie istnieję. To jest największe przekleństwo rzucone na ludzkość przez szatana, a człowiek z powodu swojej słabości daje się zwodzić kłamstwom, które płyną z ust nikczemników.

Jest tylko jeden Bóg. Jest tylko jedna droga do Boga. Żadna inna droga, niezależnie od tego, jak błyskotliwie może być wam przedstawiona, nie może prowadzić do Ojcatylko ta, która wiedzie przeze Mnie, Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata.

Wasz Jezus

✞ ✞ ✞

Źródło: fatherofloveandmercy.wordpress.com/…/christianity-wi…
za: jezusdoludzkosci.pl/2014-08-11-19-3…

_________________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

JEZUS: Poprzez rozpowszechnianie Mojego Słowa, Moich Orędzi i Moich Modlitw dopomożecie Mi zbawić dusze

JEZUS: On został wysłany, aby zdemontować Mój Kościół i rozedrzeć go na strzępy

JEZUS: To wielkie Ostrzeżenie, z Miłosierdzia i Miłości, jako ostatni Dar dla Moich dzieci, nastąpi wkrótce

JEZUS: Ostrzeżenie będzie wydarzeniem dramatycznym ... Wszystkie Moje dzieci, wszędzie, muszą ostrzec zagubione dusze, czego należy oczekiwać

JEZUS: Dajcie im kopie Moich Orędzi i Moich Modlitw Krucjaty i odejdźcie w milczeniu

JEZUS: Te Orędzia będą ostatnimi przekazywanymi wam przed Wielkim Dniem, kiedy przyjdę sądzić


JEZUS: Błagam was, Moi uczniowie, abyście ostrzegali ludzi, że Ja, Jezus Chrystus, nie przyjdę w ciele

JEZUS: Demaskujcie wszystkich, którzy wspierają węża i jego armię, ale róbcie to dokładnie

JEZUS: Błogosławię was i daję wam odwagę, mądrość, wiedzę i Łaski do kontynuowania Mojego Dzieła na ziemi

POSŁUCHAJ RADIA PARUZJA Z ORĘDZIAMI Z KSIĘGI PRAWDY

UWAGA: POWSTAŁA WIRTUALNA GRUPA MODLITEWNA - JEZUS DO LUDZKOŚCI

🔥 LIST DO KAPŁANÓW: KOŚCIÓŁ W CZASIE WIELKIEGO ODSTĘPSTWA OD WIARY
urszula wójcik likes this.
"Ale gdy szatan zostanie uznany przez człowieka za istotę boską, Bóg – w Swojej nieskończonej Sprawiedliwości – zniszczy tych, którzy oddają cześć bestii. Bestia, który ukrywa się wśród elity i wśród potężnych, daje wielką moc tym, którzy szerzą kłamstwa, że Ja, Jezus Chrystus, nie istnieję. To jest największe przekleństwo rzucone na ludzkość przez szatana, a człowiek z powodu swojej słabości …More
"Ale gdy szatan zostanie uznany przez człowieka za istotę boską, Bóg – w Swojej nieskończonej Sprawiedliwości – zniszczy tych, którzy oddają cześć bestii. Bestia, który ukrywa się wśród elity i wśród potężnych, daje wielką moc tym, którzy szerzą kłamstwa, że Ja, Jezus Chrystus, nie istnieję. To jest największe przekleństwo rzucone na ludzkość przez szatana, a człowiek z powodu swojej słabości daje się zwodzić kłamstwom, które płyną z ust nikczemników."
ŚW.FILOMENA likes this.