Ngôn ngữ
25

Người mách tội phát ngôn lần thứ ba

Tổng Giám Mục Viganò - người cáo buộc Giáo Hoàng Francis vào tháng Tám về việc bao che vụ McCarrick - đã xuất bản một văn bản thứ ba. Đó là câu trả lời cho lá thư mở của Hồng Y Ouellet, và được …
Viết một bình luận
vi.news nhắc đến bài đăng này trong Burke: Việc công kích Viganò "Hoàn toàn không phù hợp".