Jazyk
Pozretia
189
Peter(skala) 1

Skaličania viac ako 500 rokov ďakujú za ochranu pred morovou nákazou

Skalica 4. decembra (TK KBS) Na Prvú nedeľu adventnú 3. decembra 2017 pripadol aj sviatok sv. Františka Xaverského, druhého patróna mesta Skalica. Pri tejto príležitosti pri farskej svätej omši vo farskom kostole sv. Michala archanjela primátor mesta Skalica Ľudovít Barát v mene všetkých obyvateľov mesta ďakoval za ochranu pred morovou nákazou, obnovil sľub, že si ho budú uctievať a každoročne zasvätia jeho sviatok a prosil o ochranu pred nákazlivými chorobami a všetkými ohrozeniami na duši a tele i na živote a majetku obyvateľov mesta, tak ako je to v meste už dávnou tradíciou.

Svätú omšu celebroval v latinčine skalický dekan Roman Stachovič, asistoval a evanjelium čítal diakon Peter Solár. Počas svätej omše účinkovala Schola gregoriana Praepositura Civitatis Novae. Na začiatku svätej omše boli posvätené adventné vence. Počas nej odzneli myšlienky z pastierskeho listu slovenských biskupov určeného na tento deň.

Po skončení liturgie bola na budove farského úradu posvätená obnovená pamätná tabuľa na významných kňazov rodákov, i pôsobiacich vo farnosti, na ktorej pribudlo meno Ľudovíta Horvátha (7. 11. 1907 - 10. 5. 1985), ktorý sa v Skalici pred 110 rokmi narodil a pre svoju vernosť Kristovi a Cirkvi 10 rokov trpel vo väzení a potom až do dôchodkového veku nemohol pôsobiť v kňazskej službe, ale len v civilných povolaniach. Jeho život a spomienky na neho v krátkosti predstavil Michal Srholec.

Za neho i za rodáka z farnosti, ktorý zomrel 2. decembra 2017, kňaza don Vladimíra Študenta SDB (21. 2. 1944 - 2. 12. 2017), sa prítomní spoločne pomodlili. Slávnosť ukončili modlitbou Anjel Pána a kňazským požehnaním, informoval Ľudovít Košík.
Napísať komentár