Jazyk
Zobrazení
6 tis.
Libor Halik 12 3

Dle hvězdného znamení Panny, Bůh bleskurychle smete dnešní Sodomu

23. září 2017 uvidíme souhvězdí Panny, v němž bude vycházet slunce. Bible hovoří o témže jevu v Apokalypse, když popisuje “ženu sluncem oděnou”, Pannu Marii. Tyto události se navíc odehrají přesně na sté výročí zjevení Panny Marie v portugalské Fatimě. 20. listopadu 2016 začíná astronomický jev, který bude trvat devět a půl měsíce. 20. listopadu 2016 totiž Jupiter (Král) vstoupí do těla (dělohy) souhvězdí Panny (tedy Svaté Panny). Jupiter, vzhledem ke svému retrográdnímu pohybu, setrvá v “děloze” Panny devět a půl měsíce. Tato délka ještě koresponduje délkou těhotenství u normálního, mírně přenášeného dítěte.
Po devíti a půl měsících Jupiter z dělohy souhvězdí Panny vyjde opět ven. Během jeho vystoupení (porodu), 23. září 2017, vidíme souhvězdí Panny, za kterým přímo vychází slunce (“žena sluncem oděná”). U nohou Panny vidíme Měsíc. A na její hlavě nacházíme korunu dvanácti hvězd: tvoří ji obvyklých devět hvězd souhvězdí Lva, spolu s třemi planetami: Merkurem, Venuší a Marsem. To je skutečně pozoruhodná a - alespoň pro mou maličkost - i mírně znepokojivá podobnost na Zjevení 12. “Shodou okolností” se totiž také tyto události odehrají právě o stém výročí zjevení “ženy oděné sluncem”, Panny Marie, z Fatimy, které se odehrálo v roce 1917. Popsané hvězdné divadlo vyvrcholí jen tři týdny před výročím zázraku, při němž slunce “tančilo” (tu máme další znamení na nebi), což viděly tisíce lidí. A stále očekáváme splnění Jejích slibů, triumf Jejího Neposkvrněného Srdce a období míru ve světě.
Mnoho lidí rovněž zná vizi papeže Lva XIII. ve které slyšel, že má satan vyměřenou lhůtu jednoho sta let, aby se pokusil zničit Církev. Datum, kdy celý astronomický jev, o němž jsem mluvil, nastane, tedy 20. listopad 2016, je současně dnem, kdy skončí “Milostivé Léto”, vyhlášené papežem Františkem. Týž den, kdy je svátek Krista Krále. Jsme ve stejné situaci, v níž byli Tři Králové před dvěma tisíci let. A já vzhlížím k obloze a říkám: “Tak dobře, Pane. Poslouchám tě.” Zdroj s více detaily česky: protiproud.parlamentnilisty.cz/duchovni-svet/2076-za-dva-rok… Anglicky: remnantnewspaper.com/…/2127-apocalypse…
Shrnul jsem nejdůležitější z článku katolíka Patricka Archbolda z New Yorku, který má manželku a 5 dětí.
Doplním výkladem: Dle starce Jonáše Ignatěnka Oděského začne 3. světová válka až po míru na Ukrajině, který má nastat o pravoslavných velikonocích, které jsou 1.5.2016. Dle sv. Paisije Athoského se 3. světová válka bude skládat ze dvou poločasů. První poločas začne bojem prozatím pravoslavného Ruska proti Turecku, kdy bude Turecko podrobeno pod pravoslavný kříž Ruska dle sv. Serafíma Sarovského a všichni budou nad islámským Tureckem vítězi. Pak má začít druhý poločas 3. světové války, který bude strašným. Dle proroctví starce Josifa Vatopedského pro arcibiskupa ze Samary z 26.10.2001 Putin a jeho vláda dlouho nebude. Dle vidění jurodivé Alipije Golosejevské bude vlast Rusů tehdy zbombardována a bude tam velmi mnoho mrtvých - stane se na podzim v listopadu na svátek sv. apoštolů Petra a Pavla. Každoročně 18.11. existuje v katolickém kalendáři svátek Posvěcení římských bazilik sv. apoštolů Petra a Pavla. Pak se dle starce Josifa Vatopedského Rusko rozzuří a běda národům severu - budou na prach. Dle vidění z Garabandalu r.1962 se Rusko stane na krátký čas války opět komunistickým, tehdy bleskurychle obsadí většinu Evropy. Dle ctihodného Nectou se ruská armáda zastaví teprve u řeky Rýna mezi Francií a Německem, tam když bude pro Evropu nejhůř dojde k zázračnému znamení na nebi, a dle něj i Garabandalu se Rusko obrátí. USA padnou dle sv. Aristoklije Athoského. Logika napovídá, že před obsazením Evropy.
Všichni katoličtí biskupové Polska před pár dny veřejně ve všech farnostech slíbili, že provedou zasvěcení Polska Kristu králi 19.11.2016, byť prozatím by to raději provedli velmi nejednoznačnými slovy. Proroctví ctihodné Rozalie Celakówny požaduje jednoznačné zasvěcení každého národa a také Polska Kristu jako králi od biskupa primase a také změnu zákonodárství každého národa a také Polska, aby se každý takový národ vyhnul s Boží pomocí 3. světové válce. Už dnes je tu zbrusu nový polský parlament i prezident, hlásící se ke křesťanské katolické praxi. Ti by měli polské státní zákonodárství opět učinit křesťanským, jako se stalo před 1050 lety při křtu prvního křesťanského knížete Polska Měška I., který byl získán pro Krista v čase svého zasnoubení s českou princeznou blahoslavenou Doubravkou. Ano, 20. listopad 2016, je současně dnem, kdy skončí “Milostivé Léto”, vyhlášené papežem Františkem. Týž den, kdy je (nový) svátek Krista Krále. 20. listopadu 2016 začíná astronomický jev, který bude trvat devět a půl měsíce. 20. listopadu 2016 totiž Jupiter (Král) vstoupí do těla (dělohy) souhvězdí Panny (tedy Svaté Panny). Jupiter, vzhledem ke svému retrográdnímu pohybu, setrvá v “děloze” Panny devět a půl měsíce. Blahoslavená Kateřina Emmerichová prorokovala, že Katolická církev bude ukřižována a pohřbena, aby pak ožila v plné kráse, která bude přijatelná pro protestanty i pravoslavné. Domnívám se, že tou zdánlivou smrtí Katolické církve bude ta doba 9 a půl měsíce. Až 23. září 2017 uvidíme souhvězdí Panny, v němž bude vycházet slunce.
Dle dalšího proroctví blahoslavené Kateřiny Emmerichové budou v čase války katolíci vražděni ruskými vojáky a přitom zpočátku nebudou vůbec chápat, proč jsou vražděni. Dle Garabandalu budou v čase ruské okupace Evropy katolické kostely nepřístupné a kněží se budou skrývat.

Doplňuji: Polští biskupové konali slavnostní bohoslužby 19.11.2016, ale Polsko jako stát společně se státníky Kristu NEzasvětili. Politická strana Právo i spravedlnost se ukázala jako strana NAOKO křesťanská - podporující vražedné umělé potraty dětí s Downovým syndromem a tento druh potratů odmítla zakázat. Část poských katolíků se nechala svými biskupy a jejich slovními přemety oklamat a domnívá se, že k zasvěcení Polska došlo. Hlavní iniciátor zasvěcení kněz S. Malkowski však říká, že zasvěcení je teprve před námi a je nutno dál se modlit a tlačit na biskupy i politiky.
20.11.2016 čestný člen zednářského Rotary klubu František, který o sobě tvrdí, že je římským biskupem, vydal povolení, že odteď všichni kněží smí zrušit exkomunikaci (vyloučení z Katolické církve) těch, kdo zavraždili dítě umělým potratem. Dříve zrušení automatické exkomunikace za umělý potrat mohli zrušit jen biskupové, a ještě dříve jen papežové. Nenarozené děti nespáchaly svou vůlí žádný hřích. Jejich strašnou vraždu tímto František velmi zlehčil. Vypadá to, že nebeské ZNAMENÍ ukrývání hvězdy Krále v lůně Panny může UKAZOVAT na duchovní zmizení viditelnosti Katolické církve, Zmizení bude probíhat 9 a půl měsíce. Vidět bude jen nekatolická sekta, která pod vedením od 31.10.2016 viditelného nekatolíka - luterána Františka, má tu drzost tvrdit, že zůstává Katolickou církví. Na rozdíl od Dohnalovců si ale nemyslím, že eucharistický Kristus z té Františkovy sekty už odešel. Je tam, ale jako zajatec u velekněží Kaifáše a Ananiáše.
Domnívám se, že když hvězda Krále vyjde z lůna Panny na podzim 2017, bude válka a skuteční katolíci se stanou viditelnými mučedníky za Krista a Církev.
Láskou až k mučednictví se stanou nástrojem jednoty pro upřímné mezi pravoslavnými a protestanty, jak předpověděla blahoslavená Kateřina Emmerichová.
Napsat komentář
Libor Halik zmínil tento příspěvek v Dle hvězdného znamení Panny, Bůh bleskurychle smete dnešní Sodomu Dle vidění jurodivé Alipije ….
snakee
Samson1
a kterého Boha se Dohnal dotazuje když nevěří v jednu katolickou církev?
Napsat komentář
Samson1
Snakee, ale problém je v tom, že se někdo dotazuje hvězd a Dohnal Boha a on tlumočí, jak poznává Jeho vůli. Toť rozdíl.
Napsat komentář
snakee
někdo se dotazuje hvězd, jiný Dohnala
Napsat komentář
henta
To je tak, kdo nevěří Písmu svatému bezpodmínečně....bude v tom co mu nevyhovuje
hledat alegorii, nebo si to bude chtít vše ověřit ze zakázaného ovoce z hvězd.
..Kde se poděla VÍRA, která hory přenáší u katolíků? Že se musejí dotazovat hvězd?....
p.s........já jsem zase slyšela nedávno kázání, že až nebudeme moci nikomu věřit
kolem nás, až nebudeme moci věřit ani tomu že měsíc není tam kde … Více
Napsat komentář
mike084
sila a krasa neriedenej viery pritiahne naspat do ovcinca Krestanov z ludskych ohrad domov necudujem sa ze dnesna KC ich netaha nemame ziadnu kontra kulturu k svetu ale plaveme s nim bl. A.K. Emmerichova tam ma poznamku ze vo vzkriesenej KC si budeme vzajomne vymienat spisy a ani jeden samozrejme nebude protirecit Katolickej Viere oni sa budu doplnat Krestania s Katolickym srdcom budu spolu v … Více
Napsat komentář
Filofej
Samson,na jednej kázni som počul, že ten pohyb,či otrasenie nebeských telies znamená otrasenie moci tých, čo v skutočnosti vládnu ľuďom. Samozrejme sv.Písmo má alegorické i doslovné výklady.
Napsat komentář
Samson1
Slunce se zatmí. Hm Tedy úkazy na nebi, ty budou a řekl to Pán. Ju
Napsat komentář
Samson1
No hento, nebeská tělesa se začnou pohybovat.....tehdy zvedněte hlavu, neboť se blíží vaše vykoupení. Tedy druhý příchod Krista, předznamenaný chováním hvězd ve vesmíru. Tak to řekl Pán. To fakt není horoskop.
Napsat komentář
Libor Halik
Hento, toto není čarodějnický horoskop, toto je způsob, jaký použili mudrci - 3 králové, když se přišli poklonit Kristu v Betlémě. Stali se z nich pak svatí a jejich ostatky jsou uloženy v katedrále v Kolíně nad Rýnem, kde na jejich svátek 3 králů spadlo srdce zvonu v lednu 2011 - což ukazovalo na blížící se světovou válku. Hned poté byla přepadena Sýrie a dobyta Libye, čili začalo to, čemu … Více
Napsat komentář
henta
Pochválen buď Ježíš Kristus nyní vždycky až navěky!..............
Kde se poděla VÍRA, která hory přenáší u katolíků? Že se musejí dotazovat hvězd?
Nepatří víra v dotazování hvězd mezi "zakázané ovoce"?

p.s. teď už se vůbec nedivím, že se Pán Ježíš ptá zda najde na zemi VÍRU, až se vrátí. Jedni věří v obřadnost, druzí ve hvězdy,v mimozemšťany, třetí v hromadné
milosrdenství pro všechny bez pokán… Více
Napsat komentář
snakee
SLAVNOST KRISTA KRÁLE NENÍ 20.LISTOPADU 2016
Napsat komentář
Libor Halik
Ano, chápeme, proč nebylo vzdělaným Třem Králům zatěžko vydat se na cestu k Jeruzalému - ale také, proč řadový občan Jeruzaléma “zaspal”. Dnes spí tvrdým spánkem řadoví katolíci, ke své škodě. Je pohodlnějším nepřemýšlet. Slepě důvěřují svým lidským vůdcům, jako i jeruzalémští tehdy. Lidé budou zmírat strachem protiproud.parlamentnilisty.cz/duchovni-svet/2076-za-dva-rok…
Napsat komentář