Clicks41
lt.news

Kodėl Pranciškus nepaiso Paryžiaus, Milano, Berlyno ar Sidnėjaus?

„Kodėl Popiežiaus nuolatos ignoruoja tokių svarbių vyskupysčių, kaip Milano, Berlyno, Paryžiaus ar Sidnėjaus, kunigus? – Vokietijos vyskupų tinklalapyje Katholisch.de rugsėjo 6-ąją klausė Berlyno dvasios tėvas Maksas Cappabianca O.P. – Ar jų jam nepakanka periferijoje?“

Dvasios tėvui šis disbalansas iškelia problemą Bažnyčios bendrajam vadovavimui: „Taigi, šių vietinių Bažnyčių balso nėra, ypač trūks kitoje konklavoje.“

Cappabiancai atrodo, jog Pranciškaus kandidatų rinkimas atrodo „pernelyg savavališkas“.

Kunigas tikisi, jog kardinolams užteks drąsos nuoširdžiai pasikalbėti apie šią problemą (drąsiai ir atvirai kalbėti - „parrhesia“) su Popiežiumi.

#newsYlfutcuepc