Clicks43
lt.news

Pranciškaus asmeninis sekretorius tapo komiteto, kuris prisidėjo prie prieštaringojo Abu Dabio dokumento, nariu

Jungtiniai Arabų Emiratai įkūrė tarpreliginį aukštesnįjį komitetą skatinti bei populiarinti klaidingas žmogiškosios brolybės dokumento, kurį Abu Dabyje vasario mėnesį pasirašė Popiežius Pranciškus, idėjas.

Dokumente teigiama, jog visos religijos, nors jos prieštarauja viena kitai, yra „Dievo valia“.

Tinklalapio VaticanNews.va duomenimis (rugpjūčio 20), komiteto užduotis yra populiarinti ir įgyvendinti dokumentą nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu, net ir įstatymiškai. Komiteto nariai yra šie:

• Vyskupas Miguel Ángel Ayuso Guixot, popiežiškosios tarpreliginio dialogo tarybos prezidentas
• Profesorius Mohamed Hussein Mahrasawi, Al-Azhar universiteto prezidentas
• Monsinjoras Yoannis Lahzi Gaid, Pranciškaus asmeninis sekretorius

#newsTrlxosztjv