Wika
Mga Click
18
fil.news

Inamin Maging ng mga Liberal: Francis May Sinasabing Isang Bagay, Ginagawa ang Kabaligtaran

Si Padre Thomas Reese S.J., 73, ay "labis na nababahala" sa tagubilin ni Pope Francis noong Lunes na sinasabi sa kumperensya ng mga obispo sa U.S. na ipagpaliban ang pagboto sa pamamaraan ng pagparusa sa mga klerigong nang-aabuso.

Sa pagsusulat sa tumututol na NcrOnline.org (Nobyembre 16), tinawag ito ni Reese na isang "kalamidad sa kaugnayan sa publiko" para kay Francis.

Ayon kay Reese, ang pakikialam na ito ay "sumasalungat sa lahat ng sinabi ni Francis tungkol sa pagbibigay ng kapangyarihan sa kumperensya ng mga obispo at pagdedesentralisado sa paggawa ng desisyon sa Simbahan".

picture: © Mazur/catholicnews.org.uk CC BY-NC-SA, #newsYdedzfhwtm