Language
Clicks
188

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego

144. Co zdarzyło się w dniu Pięćdziesiątnicy?

Pięćdziesiąt dni po swoim Zmartwychwstaniu, w dniu Pięćdziesiątnicy, uwielbiony Jezus Chrystus wylewa obficie Ducha i objawia Go jako Osobę Boską; w tym dniu zostaje w pełni objawiona Trójca Święta. Posłanie Chrystusa i Ducha Świętego wypełnia się w Kościele, który jest posłany, aby głosić i upowszechniać misterium komunii Trójcy Świętej. 731-732; 738

ruda_parafianin.republika

Write a comment …
144. Co zdarzyło się w dniu Pięćdziesiątnicy? [More]