Clicks72
stanislawp

Ważne! Polska patriotka z Paryża apeluje do polskiego rządu "Żydzi chcą przejąć Polskę"Suwerenny PL Published on Feb 22, 2019