Clicks124
nl.news

Zelfde Eucharistie: Franciscus knielt voor gevangenen - maar niet voor Christus

Op Witte Donderdag "zit Paus Franciscus voor de vijfde keer een Eucharistieviering voor het Laatste Avondmaal van de Heer voor in een gevangenis."

Deze keer wast hij de voeten van twaalf mannen. Franciscus heeft hulp nodig om voor hen te knielen, maar hij kan dit goed doen (video hieronder).

Slechts twintig minuten later, tijdens zijn eucharistieviering, weigert Franciscus de knieval te doen voor de communie.

Hiermee brengt Franciscus de boodschap over dat de consecratie niet plaatsvindt in de Nieuwe Rite Eucharistie.

#newsIocgmpwqkq