Clicks36
vi.news

Tại sao Paglia không được sắc phong để làm cho vấn của Thánh bộ cho Giáo dân, Gia Đình và Cuộc sống?

Giáo Hoàng Francis đã bổ nhiệm vào ngày 6 tháng 10 các tân cố vấn của Thánh bộ mới được thành lập dành cho Giáo dân, Gia đình và Cuộc sống.

Sandro Magister gọi nó là tin "giật gân" rằng vị chủ tịch gây tranh cãi của Học viện Giáo hoàng về Cuộc sống, Tổng giám mục Vincenzo Paglia, không nằm trong số đó. Ông liệt kê ba lý do có thể cho điều này:

1) Việc xem xét Paglia có thể đã giảm dần trong đôi mắt của Francis; 2) Ban thư ký của Nhà nước bị kích thích về hoạt động đầy lúng túng của Paglia; 3) các mối mâu thuẫn giữa Hồng y Kevin Farrell, trưởng tu viện, và Paglia, những người về vấn đề tình dục, gia đình, và đạo đức sinh học có “những khải tượng tương phản”. Đối với Magister hai khả năng cuối cùng là hợp lý nhất.

Magister cũng biết rằng có những xung đột "ngày càng rõ ràng" giữa Hồng y Farrell và người nữ thư ký của ông, Gabriella Gambino.

Hình ảnh: Vincenzo Paglia, © Mazur/catholicnews.org.uk CC BY-NC-SA, #newsTfnbrlesmj