Język

Dołącz do międzynarodowego czuwania modlitewnego! PAN JEZUS PROSI: Wynagradzajcie Mi za tych, …

JEZUS: Zbliża się godzina, w której Syn Boży będzie wydany i ukrzyżowany. Krzyżują Mnie ci wszyscy, którzy Mnie znieważają. Wynagradzajcie Mi za nich. Brońcie Mnie, albowiem Ja was kiedyś obronię. …
ŚW.FILOMENA wspomniała ten post w MARCO TOSATTI: ORNATY NA PAPIESKIE SPOTKANIE RODZIN W DUBLINIE NIE MAJĄ KRZYŻA. ZA TO ….