Clicks558
Jan Rozek
119

Otevřený dopis pro pana Glasera a radu festivalu divadelní svět Brno 2018

Stejný šel i na Radu města Brna.
Národní divadlo Brno, příspěvková organizace

Dvořákova 11
657 70 Brno 18. 4. 2018 Brno

Jan Rozek
Dolní 61
Velké Němčice 69163

Vážený pane řediteli divadla a vážená rado festivalu divadelní svět Brno 2018,

obracím se na Vás jménem lidí, kteří podepsali petici Proti podněcování k nenávisti ve hře Naše násilí v Brně.

Chtěl jsem Vás poprosit o zvážení dopadů tohoto představení na obyvatele Brna i celé ČR, zda za těchto okolností je vhodné představení uvést.
V online petici najdete více než 1000 vzkazů lidí, kteří toto představení považují:
za vyvolávající nenávist vůči náboženským skupinám, které hrubým způsobem uráží a dehonestuje,
za eticky a společensky nepřijatelné pro širokou skupinu obyvatel a vyšším způsobem rušící sociální smír,
za ohrožení pro obyvatele města s možnými teroristickými dopady, které známe např. z Francie.
Podle mého názoru se zde nejedná o cenzuru. Cenzura je ústavně nepřípustná a znamená omezování svobody názoru - oproti tomu ne každé omezení svobody projevu je cenzurou, tím spíše, pokud se jedná o omezení, které vyplývá přímo z LZPS.

Věříme, že vyslyšíte přání občanů a Váš zájem o pokojné soužití všech náboženských skupin převáží nad snahou některých lidí veřejně urážet náboženské a etické cítění skupiny obyvatel.
Jelikož je přání lidí podepisujících petici zvážit i možnou trestněprávní rovinu Vaší podpory představení, jsem nucen Vás na to upozornit.
Zde je odkaz na znění petice, obavy občanů a všechny související dokumenty: www.petice24.com/…/1760

Jan Rozek
Dohnal likes this.
+Joseph+
Sv.Prokop likes this.
Segal
Jan Rozek, opravdu je Ježíš tvůj Pán? Proč teda neprodáš všechno co máš a nerozdáš chudým jako Beno. Ty jsi naopak veřejně dychtil po majetku bližního svého! 🔕®
Jan Rozek
Proto píšeme tuto petici k obhajobě našeho Mistra a Pána.
Zedad likes this.
Zedad
Člověk hlásá evangelium vším co jest. V Něm žijeme, pohybujeme se a jsme.
Skutky apoštolů 17, 28‚Neboť v něm žijeme, pohybujeme se, jsme,‘ jak to říkají i někteří z vašich básníků: ‚Vždyť jsme jeho děti.‘
Segal likes this.
Přítel
Ještě přidám otázku. Co je posláním křesťanů, hlásat evangelium nebo organizovat podpisové akce?
Vilém likes this.
Přítel
To jsou otázky pro organizátory podpisových akcí.
Jan Rozek
Od kdy petice hlásají evangelium? Copak v bibli máte 4 petice?
Přítel
Myslíte si, že podpisovou akcí hlasáte evangelium? Že se peticí křesťané zbaví odpovědnosti za zlé skutky? Já myslím že ne.
Vilém likes this.
Jan Rozek
Od té doby co musíte dokázat, že byl narušen vyšším způsobem sociální smír, obavy lidí o bezpečnost a strach z nenávisti vůči náboženským skupinám. To si z prstu nevycucáte. Takže vyjádření lidí jsou již pdkladem. Zvláště když jich máte přes 2000.
zaba and one more user like this.
zaba likes this.
pavka likes this.
Jan Rozek
A hlavně podepsat petici, která je základem žaloby.
pehol and 2 more users like this.
pehol likes this.
Anton Čulen likes this.
Peter(skala) likes this.
Zedad
Odpusť nám Pane Ježíši
Zedad and one more user like this.
Zedad likes this.
Libor Halik likes this.