언어
2 1 249

Nacjonaliści przyznają, że dziedzictwem ideowym nacjonalizmu jest rewolucja francuska

Tekst został skopiowany ze strony polskich nacjonalistów szturm.com.pl/…/390-zapomniane-… Zapomniane dziedzictwo ideowe nacjonalizmu – Wielka Rewolucja Francuska Czy nacjonalizm jest zachowawczy i …
댓글 쓰기…
Weronika.S
Nacjonaliści kochają swój naród. Rewolucja francuska to masoneria, która doprowadziła do władzy Napoleona, a temu marzył się rząd światowy, z nim samym na czele , a więc nie nacjonalizm tylko internacjonalizm.
2 명 더 보기
rysio
Nacjonalizm jako idea związana jest w sporym stopniu z Wielką Rewolucją Francuską. Hasła narodowe przeszły przez Europe podczas Wojen Napoleońskich, zagnieździły się w tworzących się narodach w XIX wieku. Idee rewolucyjne i narodowe rozlały się m.in. w Irlandii i w Polsce o wiele wcześniej.