Clicks3.1K

JEZUS DO ALICJI LENCZEWSKIEJ: Wielkie zasługi ma ten, kto zakrywa swoją miłością i swoim milczeniem grzechy braci ...

JEZUS: Chcę, abyś była dobrą uczennicą i służebnicą Moją: abyś służyła swym braciom myślą, mową i uczynkiem. Abyś kochała ich myślą, mową i uczynkiem.

KOCHAĆ MYŚLĄ to znaczy każde zło i słabość, jakie dostrzegasz u swego bliźniego, o jakich się dowiadujesz, zanurzać w Miłosierdziu – modlić się, wybaczać i pragnąć jego powstania. Zwłaszcza to zło, jakie ciebie dotyka i rani obejmować Miłosierdziem.

Jeśli ktoś upadł w błoto i szamocze się w nim, nie sposób, aby nie obryzgał innych, zwłaszcza tych, którzy są najbliżej. Nie uciekaj wtedy, aby oczyścić się i nie sięgaj po błoto, by jego ochlapać, odpłacając mu, bo jemu nie pomożesz i sama się pobrudzisz. Kochaj, by miłość osuszyła kałużę, w jakiej jest i błoto, jakim się skalał. Gorąca miłość sprawi, że błoto wyschnie i odpadnie tak z niego, jak i z ciebie.

KOCHAĆ MOWĄ to nie rozsiewać wśród innych tego, co złe. Nie powtarzać tego, co wiesz, co poznałaś i zobaczyłaś z nędzy ludzkiej bliźnich twoich – tych bliskich i tych dalekich. I nie narzekać! Mówić tylko to, co służy dobru, zwłaszcza ostrzegając innych przed złem, aby szli za Mną zwróceni twarzą w stronę Światła i nie odwracali się w stronę ciemności.


Wielkie zasługi ma ten, kto zakrywa swoją miłością i swoim milczeniem grzechy braci. A jeszcze większe ma ten, kto ukazuje dobro w braciach swoich, bo ukazując Dobro, Mnie ukazuje obecnego w każdym człowieku i każdej sytuacji. Cóż zresztą wiesz o sercu brata swego, by je oceniać i wydawać opinię?

KOCHAĆ UCZYNKIEM to mądrze służyć pomocą – według woli Mojej, abyś nie popadła w skrajność wyniszczającą twą duszę. Wszelkiej biedzie nie zaradzisz, bo dwoje rąk masz tylko. Służ więc tak, by ręce twoje sprawne były i by uniosły to, co podejmujesz. Gdy chwycisz zbyt wiele w swe dłonie, wszystko ci wypadnie i nie uniesiesz nędzy czyjejś, a może także swojej własnej. Może więcej zła będzie niż dobra, gdy podniesiesz i upuścisz. Kochaj mądrze, by nie wyręczać, lecz wspomagać w niesieniu cierpienia i krzyża – z miłością, w zjednoczeniu ze Mną. Uświęcone cierpienie i uświęcony trud – oto wartość pobytu człowieka na ziemi.

Tak więc kochaj myślą, mową i uczynkiem wszystkich bliźnich twoich, bo takie jest posłannictwo tego, kogo wybrałem na Mojego ucznia i apostoła. Niech twoim celem pójścia za Mną nie będzie tylko twoja własna doskonałość i świętość. Niech twoje oczy i twoje serce nie będą zwrócone na siebie samą.

Patrz we Mnie i kochaj bliźnich swoich, by Miłość zrodziła w tobie heroizm serca. Tylko Miłość zdolna jest do heroizmu. Tylko Miłość rodzi heroizm – ofiarowanie siebie za bliźnich, jak Ja: twój Mistrz i Oblubieniec.

* * *


Alicja Lenczewska
SŁOWO POUCZENIA
sob. 28.03.1992, godz. 5.30
za: www.facebook.com/photo.php

_________________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

JEZUS DO A. LENCZEWSKIEJ: Dziecko Moje, pilnuj swego serca, aby nie było w nim brudu nieżyczliwości, żalu i obwiniania bliźnich twoich

JEZUS DO A. LENCZEWSKIEJ: „W podejmowaniu każdego czynu serca, umysłu lub rąk potrzebna jest roztropność…”

JEZUS DO ALICJI LENCZEWSKIEJ: Życie na ziemi to czas walki o duszę

JEZUS DO ALICJI LENCZEWSKIEJ: Nerwowość jest objawem braku BOGA w sercu. I jest skutkiem podrażnienia twej duszy przez wpływ złego ducha

JEZUS DO A. LENCZEWSKIEJ: Wiedz, że modląc się za kogoś i ofiarując Bogu siebie w duchu ekspiacji i wspomożenia, jesteś narażona na zwielokrotnione ataki szatanów

ALICJA LENCZEWSKA: Pan pozwolił mi zrozumieć jak wygląda droga prowadząca do świętości

JEZUS DO ALICJI LENCZEWSKIEJ: Ja sprawiam to, co cię dotyka, zarówno, gdy jest to radość, jak i cierpienie
osdamen and 3 more users like this.
osdamen likes this.
Anieobecny likes this.
Tymoteusz likes this.
ŚW.FILOMENA likes this.