Clicks641
Stylita
2

Jak se chovat k bližnímu. Svatý Serafim Sarovský

Když ho prosili o radu ve věcech spojených s láskou k bližnímu, zvykl odpovědět:

Přidržujte se poučení Krista: byl jsem hladový a dali jste mi jíst, žíznil jsem a dali jste mi pít, byl jsem na cestě a ujali jste mě, byl jsem nahý a oblékli jste mě, byl jsem nemocný a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení a přišli jste ke mně. Podle tohoto budete souzeni.