Clicks18
fil.news

Abogado ng Distrito: Ang Obispo ng U.S. ay Pinaratangan ng Mali ng Homoseksuwal na Pang-aabuso

Si Obispo Kevin Rhodes, 60, ng Fort Wayne-South Bend, ay walang anumang sala sa di-umano'y pang-aabuso kay J.T. na namatay noong 1996, sinabi ng isang abogado ng distrito sa Pennsylvania noong Setyembre 13.

Napansin ng abogado na hindi nararapat sa pagkasira ng reputasyon ang obispo dahil sa [ilegal na] pagbubunyag ng akusasyon sa press.

Ginawa ng pinsan ni J.T. ang kuwento na hinipuan di-umano ni Rhoades si J.T. habang naglalakbay kasama ito noong siya ay menor de edad pa lamang.

Ngunit ang konklusyon ng abogado ay hindi kailanman nakasalamuha ni Rhoades si J.T. noong ito ay menor de edad pa lamang.

Binatikos ng diyosesis ang paghatol sa obispo "sa korte ng pampublikong opinyon", isang pahayag na nangangahulugang ang oligarkiyang media.

picture: Kevin Rhoades, #newsXyaileddyr