Clicks1K
hu.news
7

Ferenc pápa jóváhagyta a komoly hibákat tartalmazó misekönyvet

Ferenc pápa engedélyezte az olasz misekönyv új "fordítását" - jelentette be Gualtiero Bassetti bíboros az olasz püspökök általános összejövetelén május 20-án.

Az egyik legnagyobb hibája az a Miatyánk fantázia fordítása.

A "És ne vígy minket kísértésbe" helyett az olasz Ferenc pápa egyház azt mondja, hogy "Ne hagyj minket kísértésbe".

A másik hazugság a Glóriával kapcsolatban van. A "És a földön békesség a jóakaratú embereknek!" helyett "A földön békét az embereknek, kiket Isten szeret" lesz.

A felszenteléssel ("sokaknak") kapcsolatos korrekciót, amelyet XVI. Benedek tétován megpróbált bevezetni 2006-ban, elutasították.

Kép: © Mazur/catholicnews.org.uk, CC BY-NC-SA, #newsUcwagkydxk
Itten van szó a nagyfigyelmeztetésröl ítélet kicsiben
Amikor az Egyházba be fog lépni a gonosz Ember, aki beteljesíti a pusztulás gyalázatát, s amelynek csúcspontja a szörnyű szentségtörésben lesz, miközben a nagy hittagadás mindenfelé elterjed, akkor Szeplőtelen Szívem össze fogja gyűjteni a hűséges kis maradékot, amely a szenvedésben, imában és reményben várni fogja fiam Jézus dicsőségben való eljöttét.
Ezért ma felhívlak benneteket, nézzetek a …More
Amikor az Egyházba be fog lépni a gonosz Ember, aki beteljesíti a pusztulás gyalázatát, s amelynek csúcspontja a szörnyű szentségtörésben lesz, miközben a nagy hittagadás mindenfelé elterjed, akkor Szeplőtelen Szívem össze fogja gyűjteni a hűséges kis maradékot, amely a szenvedésben, imában és reményben várni fogja fiam Jézus dicsőségben való eljöttét.
Ezért ma felhívlak benneteket, nézzetek a nagy világosságra, amely Fatimából terjedt el a századotok folyamán, és amely különösen erőssé válik ezekben az utolsó időkben.
Az enyém egy apokaliptikus üzenet, mivel bent vagytok a szívében annak, amit nektek az Isteni írás utolsó és annyira fontos könyvében kinyilvánítottak. Szeplőtelen Szívem fényének az Angyalaira bízom a feladatot, hogy vezessenek rá ezeknek az eseményeknek amegértésére most, amikor Én felnyitottam nektek a lepecsételt könyvet."

1994. május 22.
Szeplőtelen Szívem diadala egybe fog esni a második Pünkösd tervével.
Új tűz fog lecsapni az égből és meg fogja tisztítani a pogányságba visszatért emberiséget.
Olyan lesz, mint egy ítélet kicsiben, mindenki látni fogja magát magának az Isten igazságának a fényében.
Így a bűnösök visszatérnek a Kegyelemhez és az életszentséghez, az elveszettek a jóság útjára, a távollévők az Atya házába, a betegek a teljes meggyógyuláshoz, a kevélyeket, a tisztátalanokat, a Sátán gonosz munka társait mindörökre legyőzik és elítélik.
lowoa likes this.
3 more comments from Zsadányi Sándor
-A negyedik jel a gyalázatos szentségtörés, amit az követ el, aki Krisztussal szembehelyezkedik, vagyis az Antikrisztus. Behatol Isten szent templomába, és helyet foglal trónusán és Istenként imádtatja magát.”... és nyilvánvalónak kell lennie a bűn emberének, a kárhozat fiának, az ellenségnek, aki Isten fölé emelkedik és minden fölé, ami szent. Jöttét a Sátán közreműködésével mindenféle feltűnő …More
-A negyedik jel a gyalázatos szentségtörés, amit az követ el, aki Krisztussal szembehelyezkedik, vagyis az Antikrisztus. Behatol Isten szent templomába, és helyet foglal trónusán és Istenként imádtatja magát.”... és nyilvánvalónak kell lennie a bűn emberének, a kárhozat fiának, az ellenségnek, aki Isten fölé emelkedik és minden fölé, ami szent. Jöttét a Sátán közreműködésével mindenféle feltűnő tett, szemfényvesztő jel és hamis csoda kíséri, meg mindenféle gonosz csábítás...” (Tessz 2)
„Akkor majd meglátjátok a szent helyen a Dániel próféta által megjövendölt gyalázatos pusztulást, - aki olvassa, értse meg...” (Mt 24,15)
Szeretett fiaim, hogy megértsétek miben áll ez a rettenetes gyalázat, olvassátok el, mit jövendölt róla Dániel próféta.
„Eredj Dániel, mert el vannak zárva és le vannak pecsételve ezek a szavak a végső időkig! Sokat kiválasztanak, megtisztítanak és próbára tesznek, ám a gonoszok tovább folytatják gonoszságukat. A gonoszok közül senki sem jut el a belátásra, de az értő szívűek meg fogják érteni.
Attól az időtől kezdve, amint megszűnik a mindennapi áldozat és felállítják a vészt hozó undokságot ezerkétszázkilencven nap lesz.
Boldog, aki bízni tud és megéri az ezerháromszázharmincötödik napot.” (Dán 12,9-12)
A szentmise, a mindennapi Áldozat, a tiszta felajánlás, amit az Úrnak ajánlanak fel mindenfelé napkelettől napnyugtáig.
A szentmiseáldozat a Kálvárián Jézus által felajánlott áldozatnak a megújítása és megjelenítése. Elfogadva a protestáns tanítást, azt mondják majd, hogy a szentmise nem áldozat, csupán a szent vacsora, vagyis annak emléke, amit Jézus az Utolsó Vacsorán végbevitt. És így eltörlik majd a szentmise gyakorlatát. A szentmiseáldozat mindennapi bemutatásának az eltörlése jelenti a gyalázatos szentségtörést, amit az Antikrisztus visz végbe, aminek három és fél év lesz kb. az időtartama, vagyis ezerkétszázkilencven nap.
1990. május 13.
Századotok eseményeinek ura vitathatatlanul a Sátán volt. Az egész emberiséget rávitte, hogy elutasítsa Istent és szeretetének törvényét. Mindenfelé megoszlást és gyűlöletet, erkölcstelenséget és gonoszságot terjesztett. Törvényesítette a válást, a magzatgyilkosságot, a szemérmetlenséget, a homoszexualitást és az élet keletkezését megakadályozó mindenfajta eszköz alkalmazását. …More
1990. május 13.
Századotok eseményeinek ura vitathatatlanul a Sátán volt. Az egész emberiséget rávitte, hogy elutasítsa Istent és szeretetének törvényét. Mindenfelé megoszlást és gyűlöletet, erkölcstelenséget és gonoszságot terjesztett. Törvényesítette a válást, a magzatgyilkosságot, a szemérmetlenséget, a homoszexualitást és az élet keletkezését megakadályozó mindenfajta eszköz alkalmazását. Most kezditek meg századotok utolsó évtizedét.
Eljövök az égből, hogy felfedjem előttetek az utolsó titkokat, és így felkészíthesselek benneteket arra, hogy mi mindent kell még megélnetek a Föld megtisztulásának érdekében. Harmadik titkom, amelyet annak a három gyermeknek mondtam el, akik előtt megjelentem, és amelyet eddig még nem fedtek fel előttetek, az események következtében mindenki előtt nyilvánvalóvá válik. Az Egyház megismeri a legnagyobb hitehagyás óráját, belsejébe hatol a gonosz ember, és magának az Istennek szent templomába helyezi székhelyét. Ezalatt a kis maradék, amely hűségesnek bizonyul, a legnagyobb megpróbáltatásoknak és üldözéseknek lesz kitéve. Az emberiség megéli nagy büntetésének idejét, és így készül a dicsőségben visszatérő Úr Jézus fogadására. Mindenekelőtt ezért jövök el a mai időkben is még az égből számos jelenésemmel, nektek ajándékozott üzeneteimmel, Máriás Papi Mozgalmam rendkívüli Művével, hogy felkészítselek benneteket azokra az eseményekre, amelyek már közel állnak a megvalósuláshoz, hogy kézen fogva vezesselek át második adventetek legnehezebb és legfájdalmasabb szakaszán, és hogy felkészítsem minden ember szívét Jézus fogadására, dicsőséges visszatérésének közeli idejére.”
lowoa
„Róma el fogja veszíteni a hitet és az Antikrisztus székhelye lesz”
(La Salette-i Szent Szűz, 1846)
Zsadányi Sándor likes this.
Kezdődik ami meg van írva már egy ideje teljesülnek a próféták csak az nem látja aki nem akarja látni hogy a Szűzanya előre megmondta több alkalommal is jelenések alkalmával Róma elveszíti a hitét és az antikrisztus székhelye lesz vagy a többiről ne is beszéljünk a Fatimai harmadik titok és amit a Szűzanya mondott a Máriás Papi Mozgalomban vagy másnak magán kinyilatkoztatás formájában
Stoffán György and one more user like this.
Stoffán György likes this.
Atosz80 likes this.