Jazyk
Zobrazení
326
Stylita 3 2

Nesžírat zlými slovy bratry

"Nikdy jsem do své kelie nepřinesl nevlídnou myšlenku k bratru, který mne pohanil, stejně tak jsem se snažil, aby si ani bratr nepřinesl do své kelie nepříznivou myšlenku o mně."
Avva Izák, otec pouště

"Lepší je jíst maso a pít víno, než zlými slovy sžírat bratry."
Avva Iperechij

"Ze všech sil se snaž vysvobodit svého bližního z jeho hříchů, aniž bys mu cokoliv vyčítal"
Avva Ischirion

"V každé situaci si říkej: "Kdo jsem já?" a neodsuzuj nikoho."
Avva Josef

"Je bláznovství - opustit svého nebožtíka a jít plakat nad nebožtíkem bližního ( to je řečeno o odsuzování druhých) ."
Avva Mojžíš

+++

z knihy Moudrost pouštních Otců
nakladatelství Eliáš, 1997

Napsat komentář
Stylita
Usiluj sa dosiahnuť vnútorný pokoj a mnoho ľudí okolo teba nájde svoju spásu.
sv. Serafim Sarovský
ľubica se to líbí. 
Filofej se to líbí. 
henta
Abba Poimen řekl:
"Bdělost srdce opatrnost a umění rozlišovat
- tyto tři ctnosti, jsou nářadím duše"


nebo toto řekl o abba Nistherovi:

"Ten stařec byl jako měděný had na poušti.
Na toho když se někdo z lidu podíval, uzdravil se.
A podobně i Nistheros měl každou ctnost
a všechny kolem mlčky uzdravoval."


Jak toho chcete docílit, když jste ve společenství,
skrze hierarchii, se všemi démonskými … Více
henta
Nic vám zde nevyčítám a přesto nepřijímáte upěnlivou snahu,
ukázat vám jak jste zabředlí v Babylonu. Jedni závislí na
latinské, druzí přilepení na pontifika maxima a jeho "jiného evangelia"
třetí nevědí co chtějí/např. Prokop/,jednou tak jindy onak.
Nehledáte Pravdu. Kdybyste ji milovali, ukázala by se vám.
..."Ze všech sil se snaž vysvobodit svého bližního z jeho hříchů, aniž bys mu cokoliv … Více