Clicks582
Coburg
72

Vatikán "gratuluje" moslimom k Ramadánu!

Pozdrav moslimom k Ramadánu: Ľudské bratstvo v duchu Abú Zabí

10.5.2019, vaticannews.va/sk, Tradičné posolstvo v mene Katolíckej cirkvi k moslimskému mesiacu Ramadán svojou ústrednou myšlienkou nadväzuje na odkaz spoločného dokumentu o ľudskom bratstve, ktorý podpísali pápež František a egyptský imám Al Tajib 4. februára 2019 v Abú Zabí.

„Mesiac Ramadán, venovaný pôstu, modlitbe a almužne je tiež mesiacom na posilnenie duchovných väzieb“, píše sekretár Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg Mons. Ayuso Guixot. V duchu Dokumentu o ľudskom bratstve z Abú Zabí a tiež pápežovej návštevy káhirského Al Azharu poukazuje na hodnotu vzájomného poznania, priateľstva a spolunažívania kresťanov a moslimov a ich rešpektovanie sa vo vzájomnej odlišnosti. „Dialóg sa musí snažiť podporovať právo na život každého človeka, na fyzickú integritu a na základné slobody, ako je sloboda svedomia, myslenia, prejavu a náboženstva,“ pripomína zároveň biskup Ayuso Guixot, ktorý pochádza zo Španielska a je odborníkom na dejiny islamu.
Posolstvo Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg povzbudzuje k „prekonávaniu múrov strachu a nevedomosti“ a vyjadruje „úprimné žičenie plodného mesiaca Ramadán a radostného Id al-Fitr“. Posvätný mesiac začali moslimovia sláviť 6. mája.
www.vaticannews.va/…/pozdrav-vatikan…
Mates5485 and one more user like this.
Mates5485 likes this.
Barbarin likes this.
Caesar
To je dosledok bludneho Nostra Aetate:
www.euportal.cz/Articles/6328-casovane-b…
Co říká koncil o islámu? „Církev se dívá s úctou také na muslimy, kteří se klanějí jedinému Bohu, živému a o sobě jsoucímu, milosrdnému a všemohoucímu, stvořiteli nebe a země, který promluvil k lidem.“
Veliká chvála tedy pro ono náboženství, které naši otcové vícekrát s obrovským úsilím a obětí vlastního života …More
To je dosledok bludneho Nostra Aetate:
www.euportal.cz/Articles/6328-casovane-b…
Co říká koncil o islámu? „Církev se dívá s úctou také na muslimy, kteří se klanějí jedinému Bohu, živému a o sobě jsoucímu, milosrdnému a všemohoucímu, stvořiteli nebe a země, který promluvil k lidem.“
Veliká chvála tedy pro ono náboženství, které naši otcové vícekrát s obrovským úsilím a obětí vlastního života odrazili, neboť si dalo za cíl podrobit zemi ohněm a mečem půlměsíci. – Němečtí biskupové vyvodili z takovýchto výpovědí koncilu odpovídající důsledky a vyzvali faráře dát k dispozici církevní zařízení, tj. farní sály, školky, kluby mládeže apod. islámskému kultu. (pozn. EUportal.cz: papež Pavel VI. aby si naklonil muslimy, vrátil Turkům prapory, které kesťané získali při porážce turků u Lepanta! Škoda, že se ještě neomluvil za to, že se křesťané invzazi krvežíznivýchmuslimů bránili!)
Řím sám každý rok posílá pozdravné poselství muslimům k začátku jejich postního měsíce ramadánu, aby jim blahopřál a vyslovil přání Boží spásy a požehnání.
V samotném Římě věnoval starosta muslimům pozemek o rozloze 30.000 m2 pro výstavbu islámského centra, především ke zřízení největší mešity mimo arabský svět. Ke slavnosti položení základního kamene vyslal dokonce i Vatikán dva zástupce, zatímco papežové na začátku 20. století se energicky a s úspěchem proti takovému projektu ohrazovali.

Avšak naslouchejme dále popisu islámu podle koncilu: „Jeho (tj. Božím) rozhodnutím, i tajemným, se snaží podrobit celou duší, jako se Bohu podrobil Abrahám, na něhož se islámská víra ráda odvolává. Ježíše sice neuznávají jako Boha, ale uctívají jako proroka, ctí jeho panenskou matku Marii a někdy ji i zbožně vzývají. Kromě toho očekávají den soudu, kdy Bůh vzkřísí všechny lidi a odplatí jim. Proto si váží mravního života a Boha uctívají zejména modlitbou, almužnami a postem .“
Samozřejmě není v tomto textu ani zmínka o boji půlměsíce proti Nejsvětější Trojici, proti Božství Kristovu; není zmíněna výzva v koránu, aby křesťané byli zabíjeni a ujařmeni; zamlčeno je i mnohoženství či ryze tělesná představa blaženosti: o to šťastnější je člověk v nebi, čím více má žen!
Co se islámu nepodařilo v 16. a 17. století s mocí zbraní, toho dociluje dnes v pokoncilní éře pokojnou cestou. Obsazuje Evropu. Francie je zaplavena Araby, Německo Turky, Anglie a Skandinávie Pákistánci. V Anglii např. se otvírá každé dva měsíce nová mešita.
Jestliže je pravda, že musíme na muslimy v jejich víře hledět s úctou, pak nechápu, proč se naši předkové postavili 7. října 1571 u Lepanta do cesty turecké flotile a podstoupili krvavou bitvu. Nebo proč se udála 12. září 1683 o nic menší bitva na Kahlenbergu u Vídně a sám papež Inocenc XI. vyvinul obrovské úsilí, aby shromáždil křesťanské vojsko, aby tak čelil tomuto nebezpečí. Naši otcové pak tedy byli hlupáci. Měli hledět na islám „pouze s úctou“, měli by bývali pochopit, že tento „se modlí k jedinému Bohu“, „živoucímu a v sobě jsoucímu“, „milosrdnému a všemohoucímu“; pak by rozpoznali, že sice neuznává božství Kristovo, ale nehledě na tento detail ctí ho přece jenom jako proroka, a že jeho přívrženci vedou mravný život v modlitbě, almužnách a postech. Tím by byl umožněn ten nejkrásnější ekumenismus!
Mates5485 likes this.
Mates5485
Dôležitá knižka mám ju doma,ale mnohí bludári a sektári nepochopia aj tu na glorii vrátane leliček z Vatikánu, Kallistratos,b8111,bohumila, atď

Předchůdce antikrista - svatí o islámu
Barbarin likes this.
Barbarin likes this.
Nie len Vatikán ,ale celá dnešná RKC má spoločného "boha" Aláha s mohamedánmi.
Všetci ,ktorí tvoria s Vatikánom jednotu. www.youtube.com/watch
Otázka je ,či by a sa teda cez ramadám nemali postiť aj "kresťania" ekumenisti.
warez
Nepleťte si RKC s terajšími bludármi, ktorí okupujú jej posvätné úrady.
Ružena and one more user like this.
Ružena likes this.
Mates5485 likes this.
warez a ty ich odlišuješ podľa čoho? Ktorí veriaci z RKC sú v jednote s tými bludármi okupujúcimi úrady a ktorí nie???
Ružena likes this.
warez
chce se mi zvracet
Mates5485 likes this.
Mates5485
Roberto 55 and one more user like this.
Roberto 55 likes this.
Libor Halik likes this.