Jazyk
Pozretia
1,5 tis.
Peter(skala) 185 1

Oslobodenie od prekliatia

vinbarg.fara.sk/oop.html
Koreň každého prekliatia je neposlušnosť Bohu.

PREKLIATIE
nie je veľmi populárne slovo v modernom jazyku. Vynecháva sa v kázňach a v náukách, lebo pôsobí odpudzujúco. Skrátka, ľudia si neradi pripomínajú toto slovo. Na druhej strane je tak silné a skutočné, že v Biblii je mu posvätené jedno celé pokolenie. Ono je tak pravdivé, že Boh dopustil kliatbu na Krista, aby sme mohli byť oslobodení od prekliatia a aby na nás zišlo jeho požehnanie.
(Gal 3, 13-14) Ak si niekedy čítal Bibliu, všimol si si, že Kristus sa za nás stal prekliatym? Ľudia si to obvykle nevšimnú. Myslia si, že to nie je možné, aby bol Kristus prekliatym. Ale to sa v skutočnosti stalo. Aby nás oslobodil od hriechu a prekliatia, aby nás oslobodil od večnej priepasti, Boh preklial svojho Syna. Na neho padol trest, aby sme dostali pokoj (Iz 53,5). Vďaka Ježišovej obete sme zmierení s Bohom a taktiež spasení. Takže vidíme, že prekliatie je realita pred ktorou človek nemôže a nesmie zatvárať oči. Dôležité je, aby sme o tom správne poučili ľudí, aby nedošlo k poblúdeniu alebo k zatajeniu.

Každý kresťan by mal vedieť ako môže zaobchádzať s požehnaním a byť pod Božou ochranou. Taktiež, každý kresťan musí byť poučený, čo je príčinou alebo čo oslobodzuje silu prekliatia v jeho živote.
Preto chcem v tomto článku hovoriť práve o tom, aby ľudia pridržiavajúci sa pravdy slova Božieho boli oslobodení neznalosti a aby boli slobodní ako deti Božie. Tak ako Boh hovorí: „Môj národ upadá, pretože nemá poznania“ (Hos 4,6) a na druhom mieste: „Keď nemá poznanie, národ sa sklame.“ Boh nám dal poznanie, odkryl nám svoje cesty, ukázal nám ako by sme mali žiť. On nechce, aby sme ostali v nepoznaní a upadli. On chce, aby sme spoznali pravdu a – žili! Lebo, ako hovorí náš milovaný Spasiteľ, až keď spoznáme pravdu o svojom spasení, staneme sa slobodnými. V tomto článku chcem na základe Božieho slova a skúsenosti života hovoriť o tom, čo je prekliatie, zdôrazniť symptómy alebo znaky prekliatia, príčiny a kroky k oslobodeniu. Nechcem zájsť do podrobnosti, ale chcem len načať a celé predávanie dostanete na video kazetách.

Aby si sa vôbec dostal do boja s prekliatím, najprv ho musíš spoznať a až potom sa môžeš zaoberať s koreňom problému. Práve kvôli tomu uvádzam symptómy alebo znaky prekliatia a taktiež jeho príčiny.

Najprv odpovedajme na otázku: „Čo je prekliatie?“

PREKLIATIE je ako temná stena, ktorá sa nadnáša nad životom človeka. To je zlá, nadprirodzená sila, ktorá človeka sprevádza a nedovolí mu, aby v živote uspel a uskutočnil svoje šťastie. Vždy sa prihodí nejaké nešťastie alebo nejaké zlo. V Biblii, v knihe Pôvodu sa píše všetko o požehnaní a prekliatí. Preto by bolo dobre, aby ste si to preštudovali. Ďalej Boh hovorí svojmu národu:

„Dnes pred Teba kladiem: život a šťastie, smrť a nešťastie; požehnanie a prekliatie. Keď dodržuješ prikázania Jahveho, Boha svojho ... budeš žiť a rozmnoží Ťa Jahve, Boh Tvoj a požehná Ťa. Keď ich nedodržuješ ... naozaj prepadneš.“

Keď počúvaš Boží hlas, Božie príkazy a keď podľa nich aj žiješ, keď svoje plány konáš s Bohom, vtedy do Tvojho života vchádza požehnanie. Keď sa riadiš podľa vôle Božej, Božie požehnanie na Teba prichádza viac a viac. Keď nepočúvneš, otváraš dvere prekliatiu, smrti a nešťastiu. Medzitým, keď je na Tebe prekliatie, nemusí to znamenať, že si veľmi hriešny. Lebo vidíme, že niektoré prekliatia sa prenášajú zo života Tvojich predkov. Takto možno bojuješ s prekliatím, ktorého príčina je zakorenená dve alebo tri generácie pred Tebou. Slovo Božie hovorí: „Otcovia naši jedli kyslé hrozno a deťom tŕpli zuby.“ Takže príčiny Tvojich problémov môžu byť hriechy, ktoré Boh odsúdil a Tvoji predkovia ich urobili, aj tak môžeš byť svätý, dobrý a plemenitý, často chodiť do kostola a prijímať eucharistiu, ale aj napriek tomu všetkému môžeš mať problémy, neprestajné nehody a nešťastia v živote. To prekliatie trvá, kým sa neprelomí. Keď zistíme príčinu, otvárame cestu k požehnaniu!

Predtým, než uvediem symptómy, chcem ešte raz pripomenúť, že KOREŇ KAŽDÉHO PREKLIATIA JE NEPOSLUŠNOSŤ BOHU.

To znamená, že kým si poslušný Bohu, nemusíš sa báť nijakej kliatby, urieknutia veštby, ktorých je dnes viac a viac. Kým počúvaš Boha, Božie požehnanie a ochrana sú na Tebe. Nikto Ti nič nezmôže, lebo slovo Božie hovorí, že sa bezpríčinná kliatba nesplní. To znamená, že sa na Teba neprichytí ani nenalepí prekliatie, keď k tomu neexistuje príčina. Preto je to tak veľmi vážne poučiť veriacich, aby kráčali v poslušnosti Bohu a jeho slovách, nie preto že musia, aby sa nazvali kresťanmi, nie kvôli strachu od potrestania, ale kvôli ich osobnému dobru.

Znovu pripomínam, že chcem len načrtnúť, ako by ste mohli napraviť „duchovnú“ diagnózu. Prosím Božie požehnanie, aby Svetlo Božie osvietilo Vašu dušu, odkrylo všetky prekážky a prinieslo Vám oslobodenie a spásu, kým budete čítať tento článok.

SYMPTÓMY ALEBO ZNAKY PREKLIATIA:

1. Duševná a emotívna vzrušenosť osoby (mentálne prekážky), psychické choroby, duševné – emotívne poruchy.
CHOROBY – chronické alebo ktoré si zdedil od svojich predkov.
Keď má žena problémy so svojimi ženskými orgánmi (napr. problémy okolo menštruácie, neplodnosť, komplikovaný potrat), neplodnosť mužov.
Hádky (keď sa bratia nerozprávajú, rodičia medzi sebou, alebo s deťmi), časté hádky v rodine a rozpadávanie rodiny.
Stály nedostatok peňazí, neprosperita.
NEÚSPECH – časté neúspechy v živote: dobre sa darí a potom ide všetko dole vodou (Biblia hovorí o požehnanej osobe: „vždy budeš hlava, nie chvost a budeš hore, nie dole“!).
Keď sa Ti stále prihodia nejaké NEHODY v živote.
SAMOVRAŽDY, alebo NEPRIRODZENÁ SMRŤ v Tvojej rodine.

Keď sa vyskytuje viacej takýchto prípadov v Tvojej rodine, tak je veľká pravdepodobnosť, že je prekliatie nad Tvojou rodinou. Prekliatie trvá, aj pôsobí tak dlho, kým ho človek nespozná a nezlomí.

PRÍČINY PREKLIATIA:

1. KLAŇANIE IDOLU – keď máš druhého „boha“ alebo idol, ktorého si dal pred pravého Boha a preto nemáš pre Boha čas. Idolom môže byť nejaká osoba, vec, peniaze, kariéra, sláva, šport, TV, autá, hobby ... – t.j. všetko, kvôli čomu márniš veľa času a Boh od ktorého Ti prichádza život, zostal bokom a nemáš pre neho čas.

Jeden zo spôsobov klaňania idolu je OKULTIZMUS: keď hľadáš pomoc u ľudí, ktorí sú v službe iným bohom.
- keď ideš k VEŠTICI pre pomoc alebo ochranu, vybral si si falošného boha
- VEŠTENIE, keď ideš k niekomu, aby Ti predpovedal budúcnosť, alebo Ti ju prečítal z dlane, alebo šálky kávy; keď nosíš podkovu pre šťastie, alebo ďatelinu so štyrmi listami – to všetko je PRÁZNOVIERA
- do tejto skupiny pripadajú ešte BIOENERGIA, REIKI, JOGA, ŠPIRITIZMUS, t.j. vzývanie duchov, čítanie horoskopov, počúvanie negatívnej hudby, ktorá propaguje nekresťanské posolstvá, násilia, nemorálnosti, drogy, bezbožnosti atď.
DÔLEŽITÉ JE, ABY SI ZAHODIL ÚPLNE VŠETKY TAKÉTO KNIHY, AMULETY, NÁPOJE ALEBO PREDMETY!

2. NADÁVKY – ak nadávaš na Boha na jeho meno a krv, takže zlo a prekliatie prichádza na celú rodinu. Ak je v Božom mene spasenie a Ty na neho nadávaš alebo ním pohŕdaš, priťahuješ na seba priepasť.

3. NEUCTIEVANIE DŇA PÁNOVHO – ten, kto neuctieva nedeľu a nechodí na nedeľnú sv. omšu, postavil druhé veci pred pravého Boha. Tieto veci stavia na prvé miesto a to sa nazýva klaňanie idolu.

4. NEUCTIEVANIE RODIČOV – štvrté Božie prikázanie je prvé prikázanie so sľubom „cti otca svojho i matku svoju, aby si dlho žil a bude Ti dobre na zemi“ – to neznamená, že rodičia majú vždy pravdu a že máš vždy robiť to, čo oni vyžadujú, ale znamená to, že si vždy povinný uctievať ich a pomôcť im keď to potrebujú.

5. NEMORÁLNY A NEPRIRODZENÝ SEXUÁLNY ŽIVOT

a/ NEMORÁLNY ŽIVOT – predmanželské vzťahy a podvádzanie (kvôli tomu je veľa rodín nešťastných a nemajú pravú lásku)

b/ NEPRIRODZENÝ SEXUÁLNY ŽIVOT – homosexualita, lezbicstvo, incest, pedofília

NESPRAVODLIVÉ SPRÁVANIE VOČI SLABŠÍM

a/ voči starším – neposkytuješ im dlžnú pomoc

b/ voči deťom a nenarodeným – zneužívanie a potrat: keď má žena špirálu alebo používa iné antikoncepčné prostriedky a prevažne prostriedky k potratu.

KRADNUTIE

FALOŠNÉ PREKLÍNANIE

9. LAKOMOSŤ VOČI BOHU. Všetko si prijal od Boha: život, čas, rodinu aj talenty. On Ti všetko dal, takže Ti všetko môže zobrať. Za dary, ktoré Ti Boh v živote dáva, treba poďakovať šírením evanjelia a odovzdaním 10-tiny, zo všetkého, čo nadobudneš, ktorá mu pripadá. Taktiež mať v ňom dôveru, že bude viesť všetko v Tvojom živote.

10. KEĎ ĽUDIA, KTORÍ MAJÚ AUTORITU POVEDIA PREKLIATIE ALEBO PREKLÍNAJÚ – takto rodičia môžu prekliať svoje deti: napr. keď otec hovorí synovi: ty si hlúpy, nikdy neuspeješ, nikdy nebudeš šťastný. Alebo keď ho preklína nešťastím – to ho môže sprevádzať celý život a môže mať naozaj vždy problémy.
Aj profesori a rodičia majú autoritu nad deťmi, aj muž nad ženou.
Keď rozprávajú nesprávne slová, môžu zaťažiť iných a znepríjemniť, ale aj zničiť im život.

11. KEĎ SATANOVI SLUHOVIA, BOSORKY A VEŠTCI hovoria nad niekým prekliatie.

12. KEĎ UZATVORÍŠ NEBIBLICKÚ ZMLUVU – napr.: so Satanom alebo sa spolčíš s ľuďmi, ktorí slúžia iným božstvám (masonom alebo sektám – Hari Krišna, Saibabe, Mahariši Maheš Jóga, s praktikami transcendentálnej meditácie, jógy ...)

PREKLIATIA, KTORÉ ĽUDIA VYSLOVIA NAD SEBOU

POSTUP K OSLOBODENIU OD PREKLIATIA:

1. Musíš spoznať problém a veriť , že sa Ježiš na kríži stal preliatym kvôli Tebe a Tvojím hriechom, aby si bol oslobodený od prekliatia a aby si prijal Božie požehnanie.
2. Ústami priznaj svoju vieru.
3. Sľub Bohu, že odteraz chceš konať jeho vôľu. Aby si dostal požehnanie od Boha, musíš byť poslušný Bohu.
4. Priznaj všetky hriechy, ktoré sú Ti známe a hriechy svojich predkov, úprimne ich oľutuj a rozhodni sa s nimi skončiť.
VYSPOVEDAJ SA A OBETUJ SV. OMŠU ZA SVOJ PROBLÉM.

5. Musíš odpustiť každej osobe, ktorá Ti ublížila. Neodpustenie je prekážka k oslobodeniu.
6. Kajaj sa za hriechy idoloklaňania, skonči s okultizmom
(čarovanie, horoskopy, veštenie, predpovedanie ...) a odožeň všetky zlé veci (amulety, knihy, predmety ...).

MODLITBA ZA OSLOBODENIE

Pane Ježišu Kriste, verím, že Ty si Syn Boží a že Ty si jediná naozajstná cesta k Bohu. Verím, že sa môžem len cez Teba zachrániť a prísť do Božieho kráľovstva. Verím, že si zomrel na kríži za moje hriechy a že si vstal zmŕtvych. Ďakujem Ti, že si sa stal na kríži kliatbou, len aby som bol zachránený od prekliatia. (List Gal 3,13)
Od tohto dňa a naďalej, budem s Tvojou pomocou počúvať Tvoj hlas a budem poslušný všetkému, čo mi povieš a ako ma učí Tvoje slovo. Ak existuje nejaký hriech v mojom živote, alebo hriech, ktorý zapríčinili moji predkovia a ktorý vniesol prekliatie do môjho života, teraz priznávam tento hriech Tebe a prosím ťa za odpustenie. Pane, aj ja odpúšťam každej osobe, ktorá ma urazila a spôsobila mi zlo. (v tichosti im odpusť) Teraz im odpúšťam takisto, ako si želám, aby si mi odpustil Ty a s vierou prijímam Tvoje odpustenie. Zriekam sa každého kontaktu s okultizmom. Nenávidím tieto zlé veci a v mojom živote už nebudú mať nikdy miesto. Teraz verím, Pane Ježišu, že som vykonal to, čo si odo mňa vyžadoval. S autoritou, ktorú mi dávaš cez svoje slovo a cez svoje meno:

Oslobodzujem seba a svoju rodinu od každého prekliatia, ktoré bolo nad nami. Oslobodzujem teraz seba – v mene Ježiša Krista. AMEN.

Vierou teraz prijímam svoje oslobodenie a svoje požehnanie. Ježišu, darujem Ti svoju dušu. Prosím Ťa, vojdi do môjho života a spas ma! Naplň ma svojím životom!

KAŽDÝ DEŇ OPAKUJ:

Skrze kríž Ježiša Krista som vyšiel z prekliatia a vošiel som do Božieho požehnania. Ďakujem Ti, Ježišu. 10 x

Preložené z časopisu RHEMA č. 3 z roku 2002 s dopustením autora kňaza Dražena Radigoviča /Chorvátsko/
Služobníci boží a ctitelia Panny Márie v Medžugorí /august 2002/

A ak chceš, môžeš sa pomodliť: RUŽENEC OSLOBODENIA
Napísať komentár
Peter(skala)
ceskoslo pred 17 minútami
A co když exkomunikují ti, co jsou za své bludy exkomunikováni papežem Piem X.? Čili exkomunikovaní modernisté. To také platí?

tak tomu akosi nerozumiem
Peter(skala)
ceskoslo pred 12 minútami
Jsou to blbosti, Církev učí, že s jistotou o nikom nemůžeme říci, že je v pekle.

a to kde si čital alebo si robiš srandu?

.... o Judašovi sa Cirkev už dosť vyjadrila že je v Pekle, takže ťažko môže tvrdiť opak
Peter(skala)
Zedad pred 18 minútami
Peter(skala) Petře, tak to dolož, kde Církev učí, že exkomunikovaný je v pekle. Možná máš i seznam.
A nebo možná se také jenom domníváš, a to je diametrální rozdíl

Ved som ti už napisal poukazujuc na víziu bl.M.Serafiny
Cirkev ju uznala za blahoslavenu a jej vizie dokazuju, že exkomunikovaný Luther je v Pekle
Zedad
ceskoslo nyní
Jsou to blbosti, Církev učí, že s jistotou o nikom nemůžeme říci, že je v pekle.


Přesně tak.
evelina sa to páči. 
ceskoslo
Jsou to blbosti, Církev učí, že s jistotou o nikom nemůžeme říci, že je v pekle.
evelina sa to páči. 
Zedad sa to páči. 
Zedad
Exkomunikace v Církvi - zajímavé téma.
ceskoslo
A co když exkomunikují ti, co jsou za své bludy exkomunikováni papežem Piem X.? Čili exkomunikovaní modernisté. To také platí?
Zedad sa to páči. 
Zedad
Peter(skala) Petře, tak to dolož, kde Církev učí, že exkomunikovaný je v pekle. Možná máš i seznam.
A nebo možná se také jenom domníváš, a to je diametrální rozdíl
evelina sa to páči. 
Peter(skala)
Zedad pred 1 hodinou
Peter(skala) včera

a o čom hovorím ja?


No, přesně Petře.O čem hovoříš?

Mluvíme o tom, jestli když papež exkomunikuje nějakého člověka, jestli ten člověk jde po smrti do pekla, jestli je to pro toho člověka místenka v pekle, když z něj není za jeho života exkomunikace sňata. Nooo?

Mluvíš tu o vizích, které mají svatí. Mám dojem že tu podáváš svědectví, že v tyto vize … Viac
Zedad
Peter(skala) včera

a o čom hovorím ja?


No, přesně Petře.O čem hovoříš?

Mluvíme o tom, jestli když papež exkomunikuje nějakého člověka, jestli ten člověk jde po smrti do pekla, jestli je to pro toho člověka místenka v pekle, když z něj není za jeho života exkomunikace sňata. Nooo?

Mluvíš tu o vizích, které mají svatí. Mám dojem že tu podáváš svědectví, že v tyto vize věříš.
Hoki
Zase mi mizí komentáře Glorie... jak hrnec pod parou.
A tak snad jen jediné - požehnané dny a všem lidem dobrou vůli....
Peter(skala) sa to páči. 
Peter(skala)
Zedad pred 1 minútou
@Peter(skala) M. Luther? Možná taky, ale co říká Cirkev?

to je otázka!
Preto som sa ťa pýtal v čo veriš, lebo ako som hovoril:
niektorí hovoria, že veria v učenie Cirkvi, ale ked im povieš o viziach svätých, tak povedia, že tomu neveria.

Ani Ty?
Zedad
@Peter(skala) M. Luther? Možná taky, ale co říká Cirkev?
Peter(skala)
Zedad pred 1 minútou
@Peter(skala) není zapotřebí si dělat legraci z exkomunikace. Možná to raději vysvětli.
Co moc klíčů? Ani to nedává papeži moc uvrhnout do pekla?

sranda musí bzť, ale važne, chceš dôkaz o tom, že exkomunikovaný Luther je v Pekle?

Poyri na viziu blahoslavenej Márie Serafiny:
peklo-anjeli-zla.webnode.cz/…/martin-luther-v…
Zedad
@Peter(skala) není zapotřebí si dělat legraci z exkomunikace. Možná to raději vysvětli.
Co moc klíčů? Ani to nedává papeži moc uvrhnout do pekla?
Peter(skala)
Zedad pred 26 minútami
@Peter(skala) no tak to dolož a hoď tu seznam exkomunikovaných, kteří jsou jistě v pekle.

ten zoznam stačí z bleskoviek.cz alebo Plusky.sk ???
ceskoslo
Zcela jistě skončí v pekle ten, kdo zapříčinil neprávoplatnou exkomunikaci a neposkytl slyšení před církevním soudem, pokud tyto sviňstva upřímně neolitoval a nevyznal.
Zedad
@Peter(skala) no tak to dolož a hoď tu seznam exkomunikovaných, kteří jsou jistě v pekle.
evelina sa to páči. 
Peter(skala)
Zedad pred 3 minútami
@Peter(skala) a z toho pro tebe vyplývá, že člověk, kterého exkomunikoval papež je, a nebo může být v nebi?
Takže pro věčný život znamená exkomunikace papežem tady na zemi co?

ked taký človek zomrel vstave exkomunikacie (papežom) po smrti ide rovno do Pekla a nie do Neba.

Na zemi to znamena, že je vstave smrtelneho hriechu a pokial to neolutuje, stale žije … Viac
Zedad
@Peter(skala) a z toho pro tebe vyplývá, že člověk, kterého exkomunikoval papež je, a nebo může být v nebi?
Takže pro věčný život znamená exkomunikace papežem tady na zemi co?
Peter(skala)
Zedad pred 2 hodinami
Peter(skala)
Radšj si zoberme priklad z toho, že exkomunikacia je vyjadrením Boha prostrednictvom Cirkvi-papež.
Když jsi to napsal Petře, tak se nad tím zamysli. Budou exkomunikovaní v nebi? Nebo co to je ta exkomunikace?V Nebi sa neexkomunikuje, pretože na to ustanovil Ježiš na zemi svojho Zastupcu-papeža
Peter(skala)
edad pred 2 hodinami
Peter(skala) Petře, to že nám vysvětlíš exmunikaci není závislé na mé víře, ale na tvých znalostech.
Jestli nevíš, co to je exkomunikace a neumíš odpovědět, tak mi to nevadí. Určitě to však nezávisí na mé víře!

nemam problemn vysvetliť, ale to je omyl, že nezaleží na tvojej viere, pretože každý človek bez rozdielu má inu vieru, aj ked hovoria, že uznáaju tu istu … Viac
Zedad
Peter(skala)
Radšj si zoberme priklad z toho, že exkomunikacia je vyjadrením Boha prostrednictvom Cirkvi-papež.
Když jsi to napsal Petře, tak se nad tím zamysli. Budou exkomunikovaní v nebi? Nebo co to je ta exkomunikace?
Zedad
Peter(skala) Petře, to že nám vysvětlíš exmunikaci není závislé na mé víře, ale na tvých znalostech.
Jestli nevíš, co to je exkomunikace a neumíš odpovědět, tak mi to nevadí. Určitě to však nezávisí na mé víře!
Peter(skala)
Zedad pred 2 hodinami
@Peter(skala) Peter, no dokaž i to, že exkomunikovaný člověk jde do pekla a do nebe nesmí.!
Páči sa mi to
Viac

Zedad pred 2 hodinami
@Peter(skala) dokaž to, že exkomunikace je vyjádřením Boha!

to su zaujimave Výzvy, ale čo to znamená?

Vieš ako to je, ked pride týpek s rečnickou otazkou, tak ako mu vysvetliš alebo ako mu dáš odpoved, ked ju nechce počuť, lebo … Viac
Zedad
@Peter(skala) Peter, no dokaž i to, že exkomunikovaný člověk jde do pekla a do nebe nesmí.!
Zedad
@Peter(skala) dokaž to, že exkomunikace je vyjádřením Boha!
Peter(skala)
ceskoslo pred 4 hodinami
librinostri.catholica.cz/download/KodexKop-OCR.pdf


Kán. 1654°
§ 1. Exkomunikovaným míjeným anebo trpěným po pro
hlašujícím nebo odsuzujícím rozsudku je dovoleno, aby sami osobně žalovali toliko o popření spravedlivosti anebo pravoplatnosti té exkomunikace; skrze prokurátora, o odvrácení jakékoli jiné újmy jejich duše: v ostatních věcech se z žalování … Viac
Peter(skala)
ceskoslo pred 3 hodinami
»Jsem ze všeho nejdál od tvrzení, že papežové mají vždy pravdu, že nikdo se jim nesmí postavit na odpor, nebo že jejich exkomunikace měly vždy efekt. Nejsem povinen hájit politiku a činy jednotlivých papežů«.

(kardinál J.H. Newman v dopise hraběti Norfolkovi při obhajobě papežské neomylnosti)

niekto tomu hovorí alibizmus, ale aby nedošlo k nedorozumeniu, tak … Viac
Zedad
Exkomunikace hledá právo v lidské rovině, spravedlnost je u Boha.
evelina sa to páči. 
ceskoslo
»Jsem ze všeho nejdál od tvrzení, že papežové mají vždy pravdu, že nikdo se jim nesmí postavit na odpor, nebo že jejich exkomunikace měly vždy efekt. Nejsem povinen hájit politiku a činy jednotlivých papežů«.
(kardinál J.H. Newman v dopise hraběti Norfolkovi při obhajobě papežské neomylnosti)
---
Vezměte si z pana kardinála příklad
Zedad sa to páči. 
mike084 sa to páči. 
ceskoslo
Po smrti již těžko českoslo, nebo jo?
----
Po smrti se samozřejmě nespravedlivě exkomunikovaný už nemůže domáhat slyšení před církevním soudem. Ale v očistci, či nebi ho to zřejmě ani netrápí.
Zedad sa to páči. 
ceskoslo
Nemá cenu se tady přetahovat. Exkomunikace není pod neomylností a v minulosti byly i neoprávněné. Článek jsem sem už kdysi vložil, nějaký zlý duch se postaral, aby zmizel.
Peter(skala)
Kánon 1654
:
1: Vykonavatel musí dotyčný rozsudek vykonat
podle přirozeného smyslu slov, není-li v samém
rozsudku ponecháno něco k jeho volné úvaze.
2: Je mu dovoleno rozhodnout námitky týkající se
způsobu a rozsahu výkonu, nikoliv však o pod
statě záležitosti. Zjedná-li si odněkud jistotu, že
rozsudek je neplatný nebo zřejmě nespravedlivý
podle předpisů
Kánon 1620, 1622 a 1645, je povinen upust… Viac
Peter(skala)
ceskoslo 15. júl
Kvůli neprávoplatné exkomunikaci můžeš zažalovat u církevního soudu a ten je povinen ti zcela křesťansky udělit slyšení. Že se tak nestane a odmítnou ti slyšení, je ďábelské.(Všichni víme, kdo se obrátil na soud a nebylo mu umožněno se hájit )
---------
Kán. 1654°
§ 1. Exkomunikovaným míjeným anebo trpěným po prohlašujícím
nebo odsuzujícím rozsudku je dovoleno, … Viac
evelina
Po smrti již těžko českoslo, nebo jo?
ceskoslo
Kvůli neprávoplatné exkomunikaci můžeš zažalovat u církevního soudu a ten je povinen ti zcela křesťansky udělit slyšení. Že se tak nestane a odmítnou ti slyšení, je ďábelské.(Všichni víme, kdo se obrátil na soud a nebylo mu umožněno se hájit )
---------
Kán. 1654°
§ 1. Exkomunikovaným míjeným anebo trpěným po prohlašujícím
nebo odsuzujícím rozsudku je dovoleno, aby sami
osobně žalo… Viac
Zedad sa to páči. 
mike084 sa to páči. 
Peter(skala)
evelina pred 2 hodinami
Peter(skala) pred 9 hodinami


neopravnena exkomunikacia?
kde sa dá o tom prečitať v dokumentoch cirkvi?
alebo existuje v historii cirkvi taka udalosť, kedy by papež exkomunikoal nepravoplatne?


A čo toto? Podľa tohto ano:
Katolíci majú podľa pápeža prehodnotiť reformáciu aj Luthera www.aktuality.sk/…/vikendovka-karo…....a kde tam vidiš nejaký odka… Viac
Peter(skala)
evelina pred 2 hodinami
Peter(skala) pred 9 hodinami


neopravnena exkomunikacia?
kde sa dá o tom prečitať v dokumentoch cirkvi?
alebo existuje v historii cirkvi taka udalosť, kedy by papež exkomunikoal nepravoplatne?


A čo toto? Podľa tohto ano:
Katolíci majú podľa pápeža prehodnotiť reformáciu aj Luthera www.aktuality.sk/…/vikendovka-karo…


"prehodnotiť umysly Luthera" … Viac
evelina
Peter(skala) pred 9 hodinami


neopravnena exkomunikacia?
kde sa dá o tom prečitať v dokumentoch cirkvi?
alebo existuje v historii cirkvi taka udalosť, kedy by papež exkomunikoal nepravoplatne?


A čo toto? Podľa tohto ano:
Katolíci majú podľa pápeža prehodnotiť reformáciu aj Luthera www.aktuality.sk/…/vikendovka-karo…
Peter(skala)
N0B0DY.SK pred 3 hodinami
Niektorí sa exkomunikovali chtiac-nechtiac osobne, tým že prerušili puto s Vatikánom. Myslíte že to je v poriadku a že konali správne a sväto? Takto sa pomýlilo už veľa horlivcov.

to si vystihol... najprv to začina odporom, potom dištanc od Vatikanu a napokon automaticka alebo dokonca aj oficialna exkomunikacia.

Darmo za to vinia Vatikan atd.. namiesto toho… Viac
Peter Maria sa to páči. 
Hoki
Bomba Gloria, takového ceskosla mám rád. Navíc skvělá fotka, dostatečně decentní a dostatečně vtipná. Glorie dobrou noc všem.
N0B0DY.SK
Niektorí sa exkomunikovali chtiac-nechtiac osobne, tým že prerušili puto s Vatikánom. Myslíte že to je v poriadku a že konali správne a sväto? Takto sa pomýlilo už veľa horlivcov.
ceskoslo
Pro kamaráda hokiho inspirace k návštěvě Botanicusu. Fotila dcerka :-)
Peter(skala) sa to páči. 
ceskoslo
neopravnena exkomunikacia?
kde sa dá o tom prečitať v dokumentoch cirkvi?

alebo existuje v historii cirkvi taka udalosť, kedy by papež exkomunikoal nepravoplatne?
---
Samozřejmě, že existuje a už to tady bylo několikrát řešeno. Pokud si má člověk vytvořit objektivní názor, tak je nezbytně nutné, aby pracoval s fakty a ta si pamatoval. Katolická historie je zpracovaná v mnoha katolických … Viac
mike084 sa to páči. 
Peter(skala)
ceskoslo pred 29 minútami
Exkomunikace (vyobcování z Církve) není nějaká černá známka, kterou papež či biskupové udělují věřícím, protože se jim přestali líbit či protože se špatně vyspali. Je to jeden z nejtěžších církevních trestů a uděluje se za konkrétní vybrané smrtelné hříchy a zločiny.

Není-li zločin, nemůže být ani udělení trestu. Co víc – neoprávněně vyhlášená exkomunikace je … Viac