Jazyk
Zobrazení
3,6 tis.
Libor Halik
Veřejná doména

24.2.2014 Hitler nad Kyjevskou radnicí+dopis z Ukrajiny

(Foto vchodu do kyjevského městského parlamentu z facebooku)

Není divu, že ruský premiér Medveděv má vážné pochybnosti o legitimitě těch orgánů, které se nyní na Ukrajině chopily moci po vyhnání prezidenta Janukoviče. Větší části politiků EU a větší části politiků USA to však nevadí.

Jak k tomuto došlo, jak to probíhalo?
Dopis z Ukrajiny ze zdrojů, kterým mohu důvěřovat.
(v závorce jsem doplnil vysvětlivkami)
Tady je to skutečně boj. Prostě ty americké revoluční technologie stojí na tom, že prostřednictvím masmédií, a tady na Ukrajině i církevníků (tj. žáků homosexuálního arcibiskupa Huzara), lžou a lžou. Jejich cílem je vzbudit až nepříčetnou nenávist proti vládě a k tomu jim slouží tzv. sakrální oběti. Snaží se za každou cenu vyprovokovat spec-jednotky „Berkut“ k akci, anebo, když se jim to nedaří, což je asi jedině na Ukrajině, pak najatí vrazi střílejí ze zbraní s tlumiči ze střech a oken do vlastních řad, aby mohli podle říct, kolik jakože mají obětí. Pak na každém sloupu rozvěšují fotky zabitých s křiklavým nápisem: (Janukovičova) vláda zaatakovala! (tj. zaútočila) Je to prostě podlost na entou. A církevníci (tj. žáci homosexuálního arcibiskupa Huzara) v tom samozřejmě mají hlavní slovo. Jedním ze strategických bodů těchto revolučních technologií je, snažit se za každou cenu získat příslušníky spec-jednotek Berkut na svou stranu. Tady se jim nepodařilo získat ani jednoho. Přesto často opublikují fámu, kolik se jich jakože přidalo k takzvanému „národu“, jak oni říkají majdánovcům. Ministerstvo vnitra musí vždycky znovu vyhlašovat, že je to lež, že jsou věrní přísaze, kterou složili a že nikdo nezradil. Tady na Ukrajině jsou to hlavně spec-jednotky „Berkut“ (orel) a ještě vnitřní vojska a policie. Armádu jako takovou v podstatě ani Ukrajina nemá. Ve všech televizních kanálech a novinách od rána do večera Berkut očerňují a církevníci (tj. žáci homosexuálního arcibiskupa Huzara) vybízejí lidi, aby telefonovali jejich rodinám a vybízeli je, aby na své syny citově působili, navozují dojem, jako by (tj. Berkutovci) byli nejstrašnější zrádci národa, kterým je třeba mluvit do duše, přitom proti nim vzbuzují nenávist a otevřeně jim vyhrožují. Jeden takový mladý táta (tj. Berkutovec), když s ním natočili ukrajinští aktivisti rozhovor v nemocnici, protože byl zraněný a samozřejmě masmedia by žádný takový rozhovor nenatáčela, jim řekl, že jejich dětem a manželkám přicházejí ustavičně výhrůžné SMS, že je kvůli jejich tátovi zabijí. Představ si, jaký je to strašný psychologický tlak – on ledva dýchá a teď, aby se ještě bál, že tam tyranizují manželku a děti. Je to prostě podlost do nebe volající. U těch mladších (tj. Berkutovců) se zase soustřeďují útoky na jejich rodiče. Je to strašná nespravedlnost, protože Berkut je tam bez zbraní, fakt jak ovce na zabití. Nedávno jeden ruský novinář napsal, že mu ukrajinští příslušníci spec-jednotek připadají ve srovnání s americkými, spíš jak matka Tereza (tj. bezbranní). Nedávno naši starší poslali dopis, ve kterém navrhují, aby bylo jednotlivým členům Berkutu uděleno nejvyšší ukrajinské vyznamenání: „heroj Ukrajiny“ a z hlediska křesťanské víry, aby ti, kteří položili životy v tomto boji za uhájení Božích zákonů proti homosexualismu a autogenocidní globalizaci, aby byli vyhlášeni za mučedníky.
To je fakt obdivuhodné, jaké Boží milosti se ti Berkuti otevřeli. Protože nechtějí nahrávat revolučnímu scénáři, vlastně nedostávají rozkaz k útoku, a proto nemají zbraně. Je to hrozné, když to člověk pak v realitě na nějakém pravdivém videozáznamu vidí, protože tím pádem se stávají pro najaté teroristy živým terčem. Člověk je tím vždycky v nové situaci znovu ohromený. Bylo to úplně proti všem vojenským strategiím, a s tím ti aktivisté podlých revolučních technologií nepočítali, že toho budou jako vojáci schopní. Proto na ně úplně zuří, protože nemohou dosáhnout svých plánů. Proto taky proti nim vytvořili tak strašně nenávistnou a očerňující kampaň po všech masmédiích. Berkuti se fakt ukázali jako skuteční hrdinové! Ale nedá se je tak jednostranně vystavovat donekonečna – jen ty svoje a nepřítele nechat útočit. Jejich vedení minulé úterý večer vyhlásilo, že je čas začít jednat normálně, že na 1. krok je byli nuceni obětovat, když to jinak nešlo, ale dále, že už se to tak nedá. Jestli zase nedostanou rozkaz shora, a zase se budou muset dívat, jak umírají nevinní lidé ve vlastních řadách, že začnou dávat rozkazy sami, bez prezidenta. Říkali, že tak by to nikomu netrpěli v žádné zemi, kdyby útočili na vládní budovy teroristi, aby nemohly bezpečnostní jednotky zasahovat, jenom proto, že se proti nim vyvolá umělá, nenávistná kampaň podle revolučního scénáře, pod absurdním heslem: zabíjejí naše děti. Člověku ta podlost vyráží dech.
Kousíček od majdanu je takový kopec a tam je obrovský kříž a pod ním socha Panny Marie. Bylo to strašně dojemné, všichni vojáci Berkutu tam pod tím křížem klečeli. (spodek kříže a soška Panny Marie na přiložené fotografii - ukáži příště) Bylo to v úterý večer (tj. asi 18.2.2014). Byli si vědomi, že se nemusí dožít rána, protože teroristé v ten den začali otevřeně používat střelné zbraně, a proto taky vedení Berkutu vystoupilo s jasným požadavkem. Prezident jim dal v ten večer poprvé rozkaz k útoku, za ten den totiž už teroristi zastřelili 8 vojáků Berkutu a 74 postřelili, když proti nim, tak jako vždycky, stáli s holýma rukama. Byla to pak bleskovka. Velmi rychle Berkut teroristy zahnal ze všech ulic kolem vládních budov, na kterých měli postavené barikády. Zatlačili je na majdan a tam je obklíčili. Na teroristy úplně padl strach Boží, takže před Berkuty sami utíkali. Známý říkal, že by to byla otázka tak půl hodiny, aby protiteroristická akce už mohla být definitivně ukončena. Jenže se stala nepochopitelná věc. Na Ukrajinu přijeli ministři zahraničních věcí Německa, Francie a Polska, vedli dialogy s prezidentem a on zase Berkut zabrzdil. Stáli tam pak nečinně do rána, zase museli odevzdat zbraně a na druhý den, protože už zase byli s holýma rukama, tak nadrogovaní, až nepříčetně agresivní teroristi je zahnali zase až k parlamentu, protože proti té krvelačné smečce se prostě nedá s holýma rukama obstát. 13 Berkutů zastřelili, 130 postřelili a 67 zajali. Těch chlapců v Berkutu je spousta ročník 1994, 1993, no fakt ještě děti. Jedna věc byla strašná, totiž tím, že na majdaně každého dopují narkotikama, to taky patří k technologiím, pořád tlučou v určitém rytmu na bubny a pouští speciální hudbu, tak se chovají jak posedlí. A asi z toho i jsou. Když někoho z Berkutu se jim podařilo chytit, vlekli ho na scénu, a ještě pod scénou mu krutě vypíchli oči. Nesli ho pak 4, ale úplně jak nějaká zvěř. Jemu se valila z očních koutků krev, a když ho položili, vypadalo to, že je v bezvědomí. Přitom nějaký šílený kněz z UHKC (tj. pravděpodobně ten homosexuální kněz, kterého vysvětil homosexuální arcibiskup Huzar), kteří jsou na majdanu pořád, řval ze scény do mikrofonu, že oni – jako majdánovci – jsou správní Ukrajinci, že oni jsou heroji a začal úplně nepříčetným hlasem zpívat hymnu. Někdo, kdo tam byl ještě aspoň trochu normální, když toho chlapce z Berkutu viděl, začal říkat: skorú, skorú (záchranku!), ale ten maltézák, co nad ním stál, cynicky odpověděl: netřeba, to je Berkut, zaneste ho do domu profspilok. Samozřejmě jim za chvíli zemřel, asi vykrvácel. Určitě, když tam tak předtím Berkuti klečeli pod křížem, vedle sochy Panny Marie, nedostali povolání jen bojovat za Boží zákony, ale dostali povolání i k mučednictví. Když jsme tento videozáznam viděli a pak bylo na těch videích vidět, jak hnali bezbranné Berkuty zase k parlamentu, a když někdo z nich spadl, protože vlastně utíkali jakoby pozpátku, oni se na něj vrhli a řvali: na majdan!, a pak ho dobitého, v podstatě v bezvědomí odnášeli, bylo z toho člověku úplně zle. Pak přišla zpráva, že zajali těch Berkutů 67, volali jsme i na druhé domy, ať se všechni modlí. Pak nás strašně potěšilo, že Pán udělal zázrak a nějaký člověk, který byl na majdáně, je pustil nějakým tajným východem, takže je Pán Ježíš vyrval z jejich drápů. Chvála Pánu Ježíši! V Charkově zastřelili 2 Berkuty. Jeden z nich byl jediný syn, měl teprve 20 roků a druhý byl tatínek tří dětí, přitom to nejmladší má teprve 3 měsíce. Narodilo se těsně před jeho odjezdem do Kyjeva. Oni tam chudáci mrzli v podstatě celou zimu. Když si to člověk uvědomí tak konkrétně, že se ty děti už těšili, až se jim vrátí a to nejmenší ho vlastně ani nebude znát. Jeden starší – 42 let se přesunul, když Berkuti stáli kolem majdanu, zezadu do první řady, protože řekl, že už to nemůže psychicky snést, když vidí, jak klesají ranění, ti mladí vojáci v prvních řadách. Jeho manželka je invalidní, takže žili jen z jeho výplaty. Má 2 syny 14 a 10 let. Hned, jak se postavil do 1. řady, zasáhla ho kulka a byl na místě mrtvý. Říkali, že takové patrony ještě neviděli, že to bylo něco speciálního, protože měl neprůstřelnou vestu a prostřelilo to tu vestu a zasáhlo ho to do srdce. Církevníci (tj. žáci homosexuálního arcibiskupa Huzara) a zednáři se všemi zaprodanými masmédii jsou tak podlí, že vytvořili takovou fanatickou štvavou kampaň, takový teror na rodiny Berkutů, že dokonce známí se rozhodli prosit pro ně o azyl do Běloruska. Lukašenko samozřejmě reagoval pozitivně. Ale jaká je to strašná nespravedlnost a zločiny církevníků (tj. žáků homosexuálního arcibiskupa Huzara) a lživých médií, že dokážou tak nespravedlivě lynčovat nevinné lidi a nejen nevinné, ale ještě ty nejvíc zasloužené.
První požadavek zednářů byl, rozpustit Berkut. Vraceli se autobusy domů, někteří byli až z Krymu, tam není UHKC (tj. tam nejsou homosexuální žáci homosexuálního arcibiskupa Huzara), takže tam lidi uvažují normálně. Vítali je s kyticemi a provolávali, že vítají naše hrdiny a na ně samotné byl bolestný pohled – smutní, popálení, unavení, někteří nemohli skrýt slzy. Vnějškově jakoby Ukrajina prohrála, ale naši starší říkají, že to je páteční Golgota, bez které by ta očista nešla, ale čeká nás nedělní vzkříšení! Toto bylo v pátek (tj. 21.2.2014) a už hned v sobotu proběhlo setkání v Charkově, kde se sešli všichni ti, kteří jsou za Boží zákony proti systému antikrista. Předběžně vyhlásili, že neuznávají nezákonnou vládu v Kyjevě a taky vyhlásili územní oddělení východní a jižní Ukrajiny. Dalo by se toho psát strašně moc, ale aspoň toto. Je to skutečně boj, Boží boj za zastavení antikristovského systému celosvětové satanizace lidstva a Pán Ježíš Kristus se oslaví! I pro ty oběti svých věrných mučedníků!

Napsat komentář
Stylita
pravda je , že jsem u toho nebyl a s obamou to už je jak s bajkou o sýru
Ostrik
Bratře Stylito, na bábu Tydli bych moc nedal, být tebou. A kdopak ví, jestli to nebylo úplně jinak. Napřed tam byl Hitler, pak Bandera, pak Ševčenko a teď Obama. Vyjde to nastejno, co řekneš?
Stylita
rok uplynul jako voda
dnes jsem objevil tato slova:

Dosti značné vzrušení zejména na sociálních sítích a mezi přáteli Putina již po několik týdnů vyvolává působivý obrázek, na němž ve formátu vskutku nadživotním shlíží Hitler z průčelí kyjevské radnice. Jeho vyobrazení je ozdobeno nápisem: „Hitler osvoboditel“. Bylo by to působivé, ale je to podvod.Upravená fotografie s jednoznačně propagandisti… Více
pšenka
On ten Stylita nerad prohrává s ním bych nechtěla hrát "člověče nezlob se"
Segal
Připadá mi Mirošu Chorošu, že jsi exhibouš, který je rád za to, že ho lidé poznají.
Stylita
Ostriku hledej pravdu a ta tě osvobodí vidět ječmínka v každém člověku, který s tebou v něčem nesouhlasí
Ostrik
Nemám už chuť ti krátit dlouhou chvíli u počítače. Lidé nejsou hloupí, jecminek. Dovtípí se, že do včerejška proti mně útočil jecminek a dnes ho "nahradil" Stylita. Dokonce se stejnými urážkami.
Neumíš něco jiného, člověče jecminek alias padesát panožek? :)))

Hezký zbytek dne. Skončila má služba.
Stylita
uklidni se Ostriku
ty už jsi z debaty s ječmínkem paranoidní
opakuji nejsem ječmínek ani jecminek
Ostrik
Člověče Stylito, nepochybuj o tom, že vím, kdo jsi. Nemám ale chuť se s tebou dohadovat o tom, zda ječmínek nebo jecminek. Jestli tě těší takové hry zpoza tvé malosti, tak si na ostatní shlížej klidně dál. Vytěsňuj pravdu zcela podle své libosti. :-P
Stylita
našel jsem zdroj manipulace, proto jsem promluvil , ale tobě o pravdu nejde ty vytahuješ , co se ti hodí a z obránců pravdy děláš lháře
Ostrik
Pravda je, že nestojíš pevně ve svém slovu. Dokazuješ tím, že pravdou pohrdáš.
Pravda skutečně zvítězila, ale ty ses projevil jako lhář. Zkus to konečně pochopit.
Povídačky o pravdě jsou irelevantní od osoby, která veřejně lže. ;-)

Stylita 27.2.2014 17:54:17
pšenko, Ostriku, Segale:
tímto ukončuji svou účast ve vláknu pod lživou fotkou
Stylita
mluvit o pravdě a přitom obhajovat lež , to ti jde dobře
ne nadarmo se tato lživá fotomontáž objevila poprvé na ruském twitterovém účtu Pravdivá pravda
...a pravda zvítězila a ani o tom nevěděla
Ostrik
Hezký den každému, kdo miluje pravdu, mluví pravdu a brání pravdu!
Ostrik
Klidně to napiš i po sedmé. Každý tvůj komentář na tomto vlákně svědčí proti tobě. :)

Stylita 27.2.2014 17:54:17
pšenko, Ostriku, Segale:
tímto ukončuji svou účast ve vláknu pod lživou fotkou
Více
Stylita
koukám, že jsem tě přecenil opět trpíš bludem , že jsem ječmínek no zkusil jsem to tak 5 krát ti to vysvětlit, že nejsem ječmínek a ty takhle pořád mě za něj máš asi to nemá cenu psát ti to po šestý
Ostrik
Zkus jednou držet slovo. :)

jecminek 24.5.2014 09:35:52
Na veřejné ploše s Tebou debatu vést nebudu a už s nikým. Více
Stylita
výhoda posun je aspoň v tom, že uznáš , že já a ječmínek jsou dva lidé trvalo ti to sice pár měsíců , ale tak díky za to
Ostrik
Nejsem detektiv, člověče jecminek alias Stylito. Vím, že nejsi ječmínek, nemusíš mne zkoušet. Ale lhář jsi. Protože tím, že jsi sem začal psát své komentáře, jsi se sám sebe tak ocejchoval.
Chápu, že mne nemáš v lásce, když ti to připomínám. Osly a brouky pytlíky nech pro sebe a zamysli se nad významem slov, které bezmyšlenkovitě užíváš. :)
Stylita
a přece nejsem ječmínek ty detektive
upozornil jsem na fake a ty ho dál obhajuješ a jsi vedle jak ta jedle
Stylita
člověče Ostriku, ty ječmínka nenávidíš, ty ho vidíš už všude ty brouku pytlíku
každý, kdo s Tebou nesouhlasí, je ječmínek
Ostrik
Stylita 25.5.2014 10:41:27
milá slova Ostriku děkuji

Zamysli se nad sebou, člověče jecminek. :(
Stylita
milá slova Ostriku děkuji tobě o pravdu nejde zřejmě potřebuješ soudit druhý , je to něco, co tě baví , což?
Ostrik
Fotografie tam visela. A nejen tam. Je zdokumentováno, že i po jiných místech v Kyjevě. Není to tak dlouho, kdy běželo po internetu video, jak jeden z představitelů fašistických pučistů na veřejném shromáždění označil Hitlera za osvoboditele. Statečná matka s dítětem v náručí mu vzala mikrofon.
Ty jsi lhář, Stylito. :(
Ostrik
Člověče Stylito, mělo by tě trápit, že neumíš držet slovo. :)))

Stylita 27.2.2014 17:54:17
pšenko, Ostriku, Segale:
tímto ukončuji svou účast ve vláknu pod lživou fotkou
Stylita
zpravy.idnes.cz/…/zahranicni.aspx
zde se dočteme, kdo tuto manipulaci spustil :
Obrázek s Hitlerem do světa
11. února rozšířil ruský twitterový účet Pravdivá pravda a Ashot Gabreljanov, zmíněný šéf prokremelské stanice LifeNews
pařez
Slovo "nevnímáme" jsem napsal s ohledem na naší společnost, kde většina populace bere to, co jí ukážou v tv a novinách, za skutečnost.
Maria Dubovska
no ja si myslím parez že vy to tu vnímate vo velice ostrých kontúrach tú propagandu druhej strany. aspon podla myšlienkových postupov čo sledujem. jak to že ked tu propagandu akožýe nevnímate tak ste tak ostro vyhranení voči usa a eu, vieš mi povedat ?
pařez
Je třeba ale také mít na vědomí, že tak jako nevnímáme vzduch, co dýcháme, tak už nevnímáme propagandu druhé strany (USA & EU).
Maria Dubovska
neva aspon vieme že ruská propaganda sa činí a cez aké kanály chodí, no nie?
pařez
Souhlasím se Stylitou a Markim, že obraz Bandery nad vchodem do Kyjevské radnice byl někým zaměněn za obraz Hitlera. Dovedu si docela dobře představit, že tímto způsobem vyjádřil svůj názor na věc nějaký prorusky orientovaný Ukrajinec, pro kterého není mezi Banderovci a Hitlerem příliš velký rozdíl; nebo může jít o akci ruské propagandy - kdo ví... Ten "vylepšený" obrázek (je to názornější - kdo … Více
Maria Dubovska
Nemysli si ja by som mala velice rada pred sebou svetlý vzor a hovorila si: budme jak pravoslavni, mame vzor. Prečo nie? Je dobré ked ta má co motivovat.
Lenže bohužial sa to proste povedat nedá.
Jovana se to líbí.
Maria Dubovska
Pojdem na sluníčko ked pojdu aj pravoslavni
pšenka
Maruško pojď také na sluníčko, provětrat mozek.
Ani jedna nemáme osobní účast na tom všem.
Tak o co jde.
Pán s námi!
Maria Dubovska
Neuražaj Krista pšenko. Ten kto podvodne namača sviečky do fosforu a tvrdi že horia sami nemože byt žiadny následník Krista Pána. Može byt tak jedine podvodník. Co to vykladáš. Dajte tie ikony skumat mimo Moskvu a uvdiíme jak nepojde preskumat zloženie.
pšenka
Bůh žehnej pravoslavným, kteří neupalovali své protivníky!
Ani proti nim nevedli války a nezabijeli. Jsou to opravdoví následovníci
Krista Pána.
Stylita
Ostrik
tvoje hra se slovy nezmění pravdu, že tato fotka je fake
Maria Dubovska
Aj ten v tom filme pravoslavne zazrky ukazoval nejaký byt v moskve kde "plačú všetky ikony" - popisuje to jak keby sa to dialo stále. ako že stále sa deje zázrak.

a zrazu zčista jasna niekto ide tvrdit že sa to udialo len v poslednom týždnei a len 2 x za 100 rokov. hanba. podvody.
pšenka
Stylito, taková puťka a tak se dovedeš rozohnit. To něco nasvědčuje.!Ale co?

Jen chci připomenou,že Ostrika obviňuješ opravdu lživě. Přesvědč se kdo tě tak nazval:

24.2.2014 Hitler nad Kyjevskou radnicí+dopis z Ukrajiny
pšenka 27.2.2014 17:30:12
Jsi tajnéj a hotovka. Měl jsi možnost se přesvědčit i osobní svědectví ti bylo nabízeno
tak už nebul dokola porád

Bál jsi se …
Více
Maria Dubovska
Zaujímavé že teraz sa dozvedáme že plač inkon je mimoriadny jav a udial sa len 2 x za sto rokov, ale inak každý druhý den sa objaví nejaká správa jak niekde plakala socha.

Tak ujasnite si to. Dva krát za 100 rokov alebo každý druhý den. Podvody kam oko dovidí. A "zloženie látky neni možné zistit " Príznačné. Dajte to skumat mimo moskvu a hned sa zistí čo to je. Najskor prepaleny olej z panvic.
Ostrik
Nikdo z vás nemůže tvrdit, co na budově kdy viselo. Pokud to děláte, jste směšní. Každá fotografie, každé video z médií nemá větší cenu, než vaše lži.
Ostrik
Lháři Stylito, já své komentáře znám. Nikde jsem nepsal, že jsi agent. Vidím, že jsi opravdu manipulant bez cti. Takový člověk, který nestojí za svým slovem, mění názory den ze dne, není dobrý diskuzní partner. Že se nehodláš omluvit je mi už lhostejné.
Příjemný zbytek dne, lháři a manipulante Stylito.
Maria Dubovska
Proste lož jak pracovna metoda. Inak sa to neda nazvat. Co tu po nás chcete vlastne? Aby sme podporovali ruske tanky alebo čo? Fakt už tu niekomu preskočilo asi.
Stylita
co tohle
osvěží ti to paměť:

Ostrik 27.2.2014 16:16:25
Stylita 27.2.2014 15:38:00
Ostrik:proč mi tom záleží?
prostě nemám rád manipulace


Tomu nevěřím, Stylito. Kdybys skutečně neměl rád manipulace, nemanipuloval bys sám. Jak jinak nazvat tvou výzvu směrem k Liboru Halíkovi? Neznáš pravdu a děláš manipulativní výzvy

tady opakuji svou výzvu:
Stylita 26.2.2014 14:11:32
myslím, že tu fotku je …
Více
Ostrik
Byl bys ochotný toto své nařčení dokázat? Pokud ne omluvíš se?

Stylita 2.3.2014 11:51:43
řeknu ti to
hrubě si mě urážel vydával jsi mne za agenta někoho, mluvil jsi o tom, že jsem nastrčenej na otce Libora a prostě už jsem neměl chuť s tebou mluvit
ale když vidím, že např. pšenka vydává za agresora USA a přitom krym obsazuje ruská armáda, reaguji
nechtěl jsem už tady v tomto vláknu mluvit, ale …
Více
Maria Dubovska
to Vam nepride divné otče libore že tu davate proroctva o tom jak rusko rozputa vojnu a potom ho tu ospevujete jak hodneho strýčka?
kto potrebuje krajinu ktora "rozputa vojnu" - k čomu?
a nakonec za toto všetko ma niest vinu papež samozrejme, pretože ho "nezasvatil".

chýba už len laurel a hardy aby to bolo komplet.
Jovana se to líbí.
Ostrik
Takže to dáme do pořádku, Stylito. Nikdy jsem nepsal, že jsi agent, jak jsi mne zde obvinil. Proč jsi to udělal?