Clicks42
lv.news

Nāves sods: kardināls Šēnborns vaino Jāni Pāvilu II

Homīlijas laikā vissvētākās Jaunavas Marijas vissvētākā vārda svētkos Vīnes katedrālē (15. septembris) geju aktīvists Kristofs Šēnborns, kuram arī gadās būt kardinālam, sāka runāt par nāvessodu.

Šēnborns apgalvoja, ka nāvessods "ir pretrunā ar cilvēka cieņu" - kaut arī Dievs to piemin Bībelē. Tad viņš attaisnoja Franciska lēmumu "mainīt" katoļu baznīcas katehismu attiecībā uz nāvessodu.

Viņš pat teica, ka Francisks ar šo lēmumu “beidzot piepildīja pāvesta Jāņa Pāvila II dziļu vēlmi” [it kā Jānis Pāvils II nebūtu varējis to izdarīt pats, ja viņš to būtu gribējis].

Šēnborns bija kardināla Džozefa Ratzingera vadībā sagatavotā katehisma redakcijas sekretārs.

Attēls: Christoph Schönborn, #newsMoyoinzljm