Clicks28
vi.news

Linh mục biểu diễn trò ảo thuật cho Francis bận rộn (Video)

Giáo Hoàng Francis đã được giải trí bằng một trò ảo thuật của Cha xứ người Mexico, ông Jose Luis González Santoscoy, 36 tuổi, một nhà truyền giáo ánh sáng Jesus nổi tiếng trên Facebook. González đã đến thăm Casa Santa Marta vào thứ Sáu tuần trước.

Ông đã cho Francis xem cách ông ấy thể hiện tình yêu của Chúa trong thánh chức của giới trẻ, đưa ra hai trái tim bằng giấy đỏ và trao một cho Francis. Cả hai, Francis và Gonzáles, xé nát trái tim giấy của họ. González hỏi Francis điều gì làm tan vỡ trái tim con người. Francis trả lời một cách lịch sự: hận thù, đố kị, nói nhảm.

González đã nghiền nát cả hai trái tim rách nát cho đến khi chúng tạo thành một cục giấy rồi yêu cầu Francis thổi trên đó. Sau đó, González mở cục giấy ra và, không thể giải thích được, cục giấy đó biến thành cả một chuỗi trái tim giấy đỏ.

Cũng trong khoảng thời gian này Hồng y Zen của Hồng Kông nói rằng Francis quá "bận rộn để trả lời một câu hỏi, mà ông đã đưa ra trước đó.

#newsBrffsldxfr