Clicks26
vi.news

Hoạt động cánh tả: Francis cảnh báo về "xu hướng độc đoán"

Giáo hoàng Francis đã tiếp một phái đoàn của công đoàn Ý Cgil trong một buổi nói chuyện riêng tư ngày 15 tháng Sáu.

Họ đã thảo luận về một nguy cơ về "khuynh hướng độc đoán" ở Ý, một câu thần chú thường được sử dụng bởi cánh tả mỗi khi họ không được nắm quyền, như ở Ý hiện tại.

Cgil có lịch sử liên kết với Đảng Cộng sản Ý. Giáo hoàng Francis được biết đến với khuynh hướng độc đoán của và từng được gọi là "giáo hoàng độc tài."

Hình ảnh: © Mazur/catholicnews.org.uk, CC BY-NC-SA, #newsBxoyzvyvlr