Ngôn ngữ
Lượt xem
81
vi.news

Thánh Lễ Đại Kết của Francis đang được tiến hành

Dự án Thánh Lễ đại kết của Giáo Hoàng Francis (thực chất là theo chủa nghĩa Lutheran) đã chính thức bắt đầu tại Rome. Nó được thi hành bởi một nhóm theo chủ nghĩa La Mã hiện đại tên là Comunità Cattoliche di Base, được thành lập bởi cựu trụ trì của Benedictine, Giovanni Franzoni (+ 2017), những người đã rời bỏ cố đạo.

Theo blog Anonimi della Croce, Giáo Hoàng Francis đã cho nhóm này thử nghiệm trước với "Thánh Lễ Đại Kết". Vào ngày 5 tháng 11, các thành viên của nhóm đã tham dự một Bữa Ăn Cuối Cùng theo phong cách Lutheran ở Rome. Tại đó, họ ăn bánh mỳ và uống rượu.

Bước tiếp theo, những người theo đạo Lutheran sẽ tham dự Lễ Ban Thánh Thể của nhóm. Theo Anonimi della Croce, Francis dự định bắt đầu từ những thí nghiệm như vậy mà sau này ông sẽ công nhận chúng rồi áp đặt lên tất cả mọi người.

Hình ảnh: © Marko Vombergar, Aleteia, CC BY, #newsIkyqkxxifs