Language
3 304

800 let od přepadení Konstantinopole západními křesťany

V dubnu 2004 je vzpomínáno smutné a strašné výročí - zvláště temné pro pravoslavný svět - 800 let od dobytí Konstantinopole západními křižáky, účastníky IV. křížové výpravy. "V Písmu se praví: Bůh mění doby a vyzdvihuje království. V naší době - k …
Write a comment …
mike084
immaculata.minorite.cz

Nelze též hájit agresi Benátčanů, organizátorů 4. křížové výpravy, kteří r. 1201 místo do Palestiny zamířili do Cařihradu, aby si vyřídili účty se svým dlouholetým nepřítelem – Byzantskou říší. Po vyplnění Cařihradu tam vyhlásili tzv. Latinské císařství. Papež Innocenc III. však tento akt ostře odsoudil a zakázal násilnou rekatolizaci pravoslavných Řeků.

je tak poctivý že to čo sa spravilo SVOJVOĽNE datuje dokonca správne o tri roky skôr inocent by mal byť po správnosti ocenený nie ho očiernovať legendou
Note henta mentioned this post in Greece.
Note henta mentioned this post in Greece.
Note henta mentioned this post in Vznik islámu.
Note henta mentioned this post in Greece.
henta
z textu výše: "To, o čem je strašné pouze slyšet, bylo možné tenkrát vidět - zvláště když Božskou Krev a Tělo Kristovo shazovali či vylévali na zem...
Věřím, že vaše IQ vám dovolí dát si vše do souvislostí a stanete se "rozhodnými a udatnými Kristovci"
Divíme se děti?
Moslimovia v Seville napadli procesiu kresťanov
Nebude nakonec skutečností toto?:
Vznik islámu [More]
henta
. Zavraždiv Byzanc, vystoupil středověký Západ na trůn "světového království" a do dnešních dnů z něho nechce sestoupit nebo se o něj byť jen dělit.
Samotné vystoupení na trůn se stalo způsobem krvavým a hanebným, jako v těch nejstrašnějších shakespearovských tragediích. " [More]