Language
Clicks
341
Anty_modernista 4

Niepokalana - Szczyt doskonałości stworzenia.

Szczyt doskonałości stworzenia, Boża Matka, najbardziej ubóstwiona ze stworzeń.
Celem stworzenia, celem człowieka, to coraz większe upodobnienie do Stwórcy, coraz doskonalsze ubóstwienie. "Bóg staje się człowiekiem, żeby człowiek stał się Bogiem" - mówi św. Augustyn.
Naśladujemy ludzi dobrych, cnotliwych, świętych, ale żaden z nich nie jest bez niedoskonałości; tylko Ona, niepokalana od pierwszej chwili swego istnienia, nie zna żadnego, chociażby najlżejszego, upadku. Ją więc naśladować, zbliżyć się do Niej, stać się Jej, stać się Nią - oto szczyt doskonałości człowieka.
Wszyscy miłośnicy Niepokalanej pragnęli być Jej i różnymi słowami to wyrażali. Być Jej sługą, być Jej dzieckiem, być niewolnikiem - te i tym podobne ideały przyświecały ich życiu. Wszyscy jednak pragnęli do Niej należeć w jak najdoskonalszy sposób i bez wątpienia chcieliby użyć wszystkich tytułów, jakie ktokolwiek wymyślił lub czyjakolwiek miłość w przyszłości wymyślić byłaby zdolna. Słowem, być Jej, bezgranicznie Jej - oto słońce życia dla tylu, tylu serc.

Mk: Niepokalanej Milicja

Z całą śmiałością możemy twierdzić, że najwyższym ideałem naszym jest Niepokalana. Człowiek wyżej wznieść się nie może. Niepokalana jest najwyższym stopniem doskonałości i świętości stworzenia. Tego niebotycznego szczytu łaski człowiek nigdy nie osiągnie, bo Matka Boża jest tylko jedna. Kto jednak odda się bezgranicznie Niepokalanej, ten w krótkim czasie osiągnie najwyższy stopień doskonałości i przyniesie Bogu najwięcej chwały. Wszystko przez Niepokalaną, w Niepokalanej i dla Niepokalanej.

Przem. 3 VII 1938

Write a comment
danutadubiel
Kimże jest Ta, która wschodzi niby jutrzenka, piękna jak księżyc, jaśniejąca jak słońce, groźna jak zbrojne zastępy?

(Pnp 6,10)
danutadubiel
Niepokalana - najpokorniejsza, najcichsza, napełniona łagodnością i miłością, jest Tą, która zmiażdży głowę węża i sama zniszczy wszystkie herezje na całym świecie...
Niepokalana Królowa Nieba, Królowa Polski – nasza Królowa.
mkatana
Naśladujemy ludzi dobrych, cnotliwych, świętych, ale żaden z nich nie jest bez niedoskonałości; tylko Ona, Niepokalana od pierwszej chwili swego istnienia, nie zna żadnego, chociażby najlżejszego, upadku. Ją więc naśladować, zbliżyć się do Niej, stać się Jej, stać się Nią - oto szczyt doskonałości człowieka.
danutadubiel
"Z całą śmiałością możemy twierdzić, że najwyższym ideałem naszym jest Niepokalana. Człowiek wyżej wznieść się nie może. Niepokalana jest najwyższym stopniem doskonałości i świętości stworzenia. Tego niebotycznego szczytu łaski człowiek nigdy nie osiągnie, bo Matka Boża jest tylko jedna. Kto jednak odda się bezgranicznie Niepokalanej, ten w krótkim czasie osiągnie najwyższy stopień doskonałości… More
Anty_modernista likes this.