Ngôn ngữ
Lượt xem
36
vi.news

Thêm một lần nữa với Giám mục ủng hộ đồng tính, Raúl Vera

Giám mục của Saltillo, ông Jose Raúl Vera, 73 tuổi, người Mexico, lại phạm lỗi lần nữa khi ông chủ trì một "Bí tích Thánh Thể", có phạm vi chính là truyền bá tuyên truyền đồng tính. Raúl được đề xuất làm giám mục bởi John Paul II. Ông có một lịch sử lâu dài về việc thúc đẩy sự gian dâm đồng tính luyến ái.

Một bức ảnh về buổi Lễ "Thánh Thể" của Raúlát đã được tiết lộ trên Twitter (ngày 21 tháng 1) bởi Yaaj México, một tổ chức quảng bá cho tội lỗi của Sôđôm. Yaaj viết rằng Raúl, một lần nữa, đã thách thức "sự cố chấp từ thời trung cổ" của Vatican và tổ chức Thánh Lễ "tôn vinh" những người tuyên truyền đồng tính.

Tổ chức này được hỗ trợ bởi Heinrich-Böll-Stiftung, được kiểm soát bởi đảng Xanh của Đức, trong những năm 1980 và 1990, đã yêu cầu việc coi thường các hành vi tình dục của người lớn với trẻ em trước tuổi vị thành niên.

#newsJauewbvrck