Clicks75
Victory
2

Rozjímání nad Ř 7,5-6

„Když jsme byli v moci hříchu, působily v nás vášně podněcované zákonem a nesly ovoce smrti. Nyní, když jsme zemřeli tomu, čím jsme byli spoutáni, byli jsme zproštěni zákona, takže sloužíme Bohu v novém životě Ducha, ne pod starou literou zákona.“

Pokud člověk odmítá Pána Ježíše jako Spasitele i jako toho, kdo vysvobozuje z moci hříchu, pak v člověku působí vášně, které zákon nepřemáhá, ale naopak, podněcuje. Takže zákon je v boji s vášněmi neúčinný. Pravdivě nazývá zlo zlem a lež lží, ukazuje i na trest, ale sílu nedává. Vášně, které produkuje hřích v nás, nesou ovoce smrti.
Dále písmo říká, že když jsme zemřeli tomu, čím jsme byli spoutáni, byli jsme touto smrtí zproštěni zákona. Tu nejde o fyzickou smrt, ale o vnitřní sjednocení s Ježíšovou smrtí na kříži skrze spoluukřižování a skrze realizaci podstaty křtu, kterou je ponoření do Kristovy smrti. Právě v této vnitřní smrti, tedy v této jednotě s Kristem ukřižovaným, který svou smrtí přemohl smrt hříchu, je také naplnění požadavků zákona. Sami je nejsme schopni naplnit. Spojení s Kristovou smrtí nám umožňuje, abychom sloužili, tedy cele se odevzdávali Bohu v novém životě. Duch Boží, který měl účast na Kristově vzkříšení, pak působí i v nás, aby v nás tento nový život rostl.

Byzantský katolický patriarchát
apredsasatoci and one more user like this.
apredsasatoci likes this.
Bohumila likes this.