Clicks17
lv.news

„Mēs visi darām kļūdas” - tukši vārdi no pāvesta Franciska

„Kungs vienmēr mums piedod, viņš nekad nav noguris,” pāvests Francisks rakstīja ieslodzītajiem Gorgonas salā, Itālijā, vēstulē, ko nosūtīja Albānijā dzimušais kardināls Ernests Simoni, kurš svinēja savu misi cietumā.

„Mēs visi lūdzam piedošanu par savām kļūdām, un mēs ejam reintegrācijas ceļu, lai neradītu nekādas kļūdas,” piebilda Francisks, runājot par „baznīcas tuvumu” ieslodzītajiem, kas rada cietumu un sāpes. "

Bet tie ir tukši vārdi, saskaroties ar baznīcas nulles žēlastības pieeju, ko piemēro pret kolēģiem, kuri „izdarījuši kļūdas”, izdarot ļaunprātīgu izmantošanu.

Attēls: © Mazur/catholicnews.org.uk, CC BY-NC-SA, #newsHfococmbvn