Jazyk
Zobrazení
854
Samson1 6 5

Modlitba osvobození od zlého (P. Elias Vella)

Modlitba osvobození od zlého (P. Elias Vella)

Můj Pane Ježíši, ve Tvém Jménu skrze Tvou svatou Krev, skrze Otcovu Lásku ke mně, skrze moc Ducha Svatého, na přímluvu Panny Marie, Svatého Josefa, Svatého Michaela a všech našich svatých patronů v jednotě s katolickou církví se zříkám ďábla a všech zlých duchů, odříkám se každého zlého ducha ve mně, nebo proti mně, odříkám se jakéhokoliv pouta se satanismem, okultismem, spiritismem a hnutím New age, zříkám se jakéhokoliv pouta s magií, psychotroniky a věštci, zříkám se jakéhokoliv negativního pouta s mými předky ve svém rodokmenu, zříkám se jakékoliv kletby, jakéhokoliv prokletí, jakéhokoliv uhranutí, každé negativity ve mně, nebo proti mně , nebo proti mé rodině, proti mým dětem, proti mému manželství, nebo proti mé budoucnosti, proti mému zdraví, proti mému psychickému zdraví, proti mé cestě víry, nebo proti mému bydlišti, nebo proti mému zaměstnání. Já vzývám Tebe, Pane Ježíši, a pouze Tebe, abys byl mým jediným Spasitelem, mým jediným Vykupitelem a jediným Pánem nad mým životem. Amen.
amarillo
odříkám se jakéhokoliv pouta s
Antipapezovcami a BOHORUHACMI

z glorie tv

V MENE JEŽIŠA KRISTA .amen
snakee
ty radši nemysli, protože s tebe padají lejna
snakee
v jednotě s katolickou církví
což je problémem pro charoše a modernisty, neboť oni v jednotě nemůžou být pro své sektářské postoje
Zedad
Veleben buď Bůh, velebeno buď jeho svaté Jméno.
Tomislav
SVATÝ MICHAELI ARCHANDĚLI,
OCHRAŇUJ NÁS V BOJI.
PROTI ZLOBĚ A ÚKLADŮM ĎÁBLOVÝM BUĎ NÁM ZÁŠTITOU.
AŤ HO BUH ZTRESTÁ, POKORNĚ PROSÍME
A TY, KNÍŽE VOJSKA NEBESKÉHO,
SRHNI SATANA A JINÉ DUCHY ZLÉ,
BOŽSKOU MOCÍ,
DO PROPASTI PEKELNÉ